HUIS VAN BEWARING1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Overtreding Einde van de straftijd
688 30-12-1901 Kaastra, Gjalt 07-12-1864 te Hempens Landbouwer Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens openbare dronkenschap, herhaling: 2 dagen, d.d. 21-11-1901 01-01-1902
122 09-03-1903 Kaastra, Gjalt 07-12-1864 te Hempens Landbouwer Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap, herhaling: 3 dagen, d.d. 14-02-1903 12-03-1903
325 28-01-1887 Kalsbeek, Age 26 jaar Visscher Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht te Heerenveen wegens overtreding der wet op de jacht en visscherij tot 1 dag en een boete van fl. 10,00, d.d. 27-01-1885  29-01-1887
546 21-05-1895 Kalsbeek, Age 26-08-1860 te Lekkum Visscher Wanswerd Bij vonnis van het kantongerecht wegens het vangen van kievitten: fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf 24-05-1895
296 22-05-1897 Kalsbeek, Age 26-08-860 te Lekkum Visscher Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens vervoeren van kievitten: 4 dagen, d.d. 29-12-1896 26-05-1897
299 27-01-1887 Kalsbeek, Age Johannes 26 jaar Visscher Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding van artikel 2 & 40 der jagtwet tot 1 dag en een boete van fl. 3,00, d.d. 21-08-1886 28-01-1887
687 19-02-1890 Koersma, Pieter Jelles 17-07-1845 te Birdaard Scheepjager Birdaard Doortrekkend naar de gevangenis te Sneek 15-02-1890
1160 19-02-1892 Koersma, Pieter Jelles 17-07-1845 te Birdaard Scheepsjager Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens stroperij: fl. 2,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 24-10-1891 20-02-1892
71 29-06-1889 Koersma, Pieter Jelles 17-07-1845 te Birdaard Scheepjager Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap: 2 dagen, d.d. 28-05-1889 01-07-1889
228 23-12-1890 Kooistra, Sikke 20-03-1842 te Stiens Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens politieovertreding: 2 dagen, d.d. 02-12-1890 25-12-1890
1910 17-03-1893 Kooistra, Sikke 20-03-1842 te Stiens Koopman Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens politieovertreding: fl. 2,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 23-11-1892 18-03-1892
704 16-12-1897 Kroodsma, Hans Sijtzes 25-04-1847 te Wanswerd Slager Reitzum Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens blijkbaar bedorven vleesch op een openbare plaats voorhanden hebben: 2 dagen, d.d. 25-11-1897 17-12-1897
162 12-10-1895 Kuipers, Sije Folkerts 17-09-1878 te Hallum Schipper Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens politieovertreding: 3 dagen, d.d. 31-07-1895 15-10-1895