HUIS VAN BEWARING


1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
10 09-02-1897 Germeraad, Gerrit 28-04-1848 te Hallum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: fl. 1,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 26-09-1896 10-02-1897
175 16-08-1889 Goot, Jacob Pieters van der 16-08-1870 te Hallum Blaauwverver Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens  politieovertreding: fl. 1,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 13-04-1889 18-08-1889
1161 19-02-1892 Goot, Jacob van der 16-08-1870 te Hallum Stoffenverwer Hallum Bij vonnis van het kantongerecht wegens politieovertreding: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 10-11-1891 21-02-1892
366 18-05-1888 Gras, Cornelis Sijbrens 15-10-1828 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens jachtovertreding: vervangende straf van 5 dagen, d.d. 16-01-1888 23-05-1888
443 03-05-1902 Gras, Taede 01-04-1869 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens jachtwet: 2 dagen vervangende straf, d.d. 23-12-1901 05-05-1902
369 18-05-1888 Gras, Taede Cornelis 01-04-1869 te Birdaard Zonder Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: vervangende straf van 2 dagen, d.d. 21-01-1880 20-05-1888
632 10-10-1898 Gras, Taede Cornelis 01-04-1869 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht 
te Dokkum wegens het te zamen en in vereeniging zoeken en rapen van eieren van waterwild in verboden tijd: 5 dagen, d.d. 07-07-1898
15-10-1898
42 24-07-1893 Gras, Taede Kornelis 01-04-1869 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens jagen in gesloten jachttijd: fl. 2,00 boete en confiscatie, 5 dagen vervangende straf, d.d. 18-02-1893 29-07-1893
3 20-12-1897 Gras, Taede Kornelis 01-04-1869 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Dokkum wegens verwekken van rumoer waardoor de nachtrust kon worden verstoord: 3 dagen, d.d. 19-08-1897 23-12-1897
27 17-01-1898 Gras, Taede Kornelis 01-04-1869 te Birdaard Arbeider Birdaard Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens:
-tezamen en in vereeniging verwekken van burengerucht: 1 dag
-openbare dronkenschap: 1 dag
-1e openbare dronkenschap en 2e verwekken van nachtelijk burengerucht: 4 dagen,
d.d. 18-09, 18-09 en 16-10-1897 
23-01-1898
225 19-01-1887 Gras, Taede Kornelis 17 jaar Zonder Birdaard Doortrekkend naar de gevangenis te Sneek  
134 30-09-1893 Greijdanus, Petrus 02-03-1871 te Ferwerd Timmerman Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding van art. 431 S.R.: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 24-06-1893 02-10-1893
695 16-07-1895 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Westernijkerk Plaatsvervanger Ferwerderadeel Op last van den militie commissaris in het 1e militiedistrict in Friesland wegens het verwaarloozen van kleeding: 4 dagen provoostarrest, d.d. 01-07-1895 20-07-1895
44 16-01-1902 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Nijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding leerplichtwet: 1 dag vervangende straf, d.d. 16-09-1901 17-01-1902
232 27-02-1902 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Westernijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding leerplichtwet: 1 dag vervangende straf, d.d. 18-11-1901 28-02-1902
374 10-04-1902 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Nijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens leerplichtwet: 4 dagen vervangende straf, d.d. 23-12-1901 14-04-1902
551 11-07-1902 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Nijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der leerplichtwet: 2 dagen vervangende straf, d.d. 10-03-1902 13-07-1902
558 13-07-1902 Groenewoud, Gepke 10-50-1867 te Nijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der leerplichtwet: 2 dagen vervangende straf, d.d. 10-02-1902 15-07-1902
294 24-04-1903 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Nijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding der leerplichtwet: 2 dagen vervangende straf, d.d. 25-10-1902 26-04-1903
80 08-02-1904 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Westernijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding leerplichtwet, 2e herhaling: 3 dagen vervangende straf, d.d. 10-10-1903 11-02-1904
273 28-04-1904 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Westernijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding leerplichtwet: 2 dagen vervangende straf, d.d. 19-12-1903 30-04-1904
717 05-12-1904 Groenewoud, Gepke 10-05-1867 te Nijkerk Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding leerplichtwet, 1e herhaling: 3 dagen vervangende straf, d.d. 06-08-1904 08-12-1904
175 18-03-1903 Groenewoud, Wietze 30-05-1889 te Marrum Zonder Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding: 2 dagen vervangende straf, d.d. 27-09-1902 20-03-1903
283 15-05-1897 Groot, Pieter de 22-11-1873 te Marrum Arbeider Marrum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens het verlichten van op de openbare weg plaatsen van voorwerpen: 2 dagen, d.d. 27-02-1897  17-05-1897