HUIS VAN BEWARING

1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
167 29-02-1888 Feenstra, Gjalt Oedzes 25-08-1861 te Blija Kleermaker Genum Bij vonnis van het kantongerecht te Beesterzwaag wegens openbare dronkenschap: vervangende straf van 2 dagen, d.d. 05-11-1887 03-03-1888
211 30-11-1888 Feenstra, Jacob Tjibbes 21-04-1870 te Marrum Slager Marrum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 01-09-1888 02-12-1888
247 21-01-1887 Feenstra, Theunis 19 jaar Smid Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 23-01-1887
266 23-01-1887 Feenstra, Theunis 19 jaar Smid Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 28-01-1887
773 12-12-1903 Feitsma, Dirk 26-07-1888 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Doortrekkend naar de strafgevangenis te Sneek 14-12-1903
440 24-02-1887 Fennema, Cornelis 22 jaar Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap tot 3 dagen en een boete van fl. 10,00, d.d. 31-08-1886 27-02-1887
49 19-02-1897 Fennema, Cornelis Juni 1864 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Doortrekkend naar de strafgevangenis te Groningen 22-02-1897
426 07-11-1889 Fennema, Jelle Blija, 21 jaar Arbeider Ferwerd Doortrekkend naar de gevangenis te Sneek 08-11-1889
752 21-10-1905 Fennema, Jelle 31-12-1886 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens straatschennerij: 3 dagen vervangende straf, d.d. 05-08-1905 24-10-1905
715 17-07-1891 Fennema, Jelle Cornelis 26-10-1835 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht wegens politieovertreding: fl. 20,00 boete, 5 dagen vervangende straf, d.d. 18-03-1891 22-07-1891
1949 31-03-1893 Fennema, Kornelis Jelles Juli 1864 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding, fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 12-11-1892 02-04-1893
134 21-02-1888 Ferwerda, Auke Mintjes 08-01-1861 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van de arrondisementsrechtbank wegens belediging van een ambtenaar: vervangende straf van 5 dagen, d.d. 26-11-1887 26-02-1888
418 12-08-1897 Ferwerda, Jan 01-08-1860 te Hijum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap bij 9e herhaling: 3 weken, d.d. 27-07-1897 02-09-1897
621 30-05-1891 Ferwerda, Jan Tjitzes 01-08-1860 te Hijum Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht wegens dronkenschap, 4e herhaling: 2 weken, d.d. 05-05-1891 13-06-1891
372 09-10-1896 Ferwerda, Jan Tjitzes 01-08-1860 te Hijum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap, 8e herhaling: 1 week, d.d. 29-09-1896 10-10-1896, tegen het vonnis in verzet gekomen. Vervolgens 1 jaar werkinrichting
435 30-10-1896 Ferwerda, Jan Tjitzes 01-08-1860 te Hijum Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht wegens openbare dronkenschap, 8e herhaling: 1 week, d.d. 29-09-1896 05-11-1896, vervolgens 3 maanden werkinrichting te Hoorn
323 28-01-1887 Ferwerda, Johannes 25 jaar Arbeider Marrum Bij vonnis van de arrondisements-rechtbank wegens diefstal tot 6 maanden, d.d. 26-02-1887  14-03-1887 overgebracht naar de strafgevangenis te Groningen
599 07-04-1896 Flietstra, Geert Keimpes 11-02-1874 te Hallum Veehandelaar Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens openbare dronkenschap: fl. 2,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 02-12-1895 08-04-1896
750 21-10-1905 Folkertsma, Gerke 15-03-1874 te Blija Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens zonder daartoe gerechtigd te zijn niet uitvliegend pluimgedierte laten loopen op eenigen grond, welke bezaaid is: 3 dagen vervangende straf, d.d. 24-06-1905 24-10-1905
208 30-11-1888 Folkertsma, Johannes 16-09-1871 te Marrum Arbeider Marrum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 23-10-1888 02-12-1888
529 12-12-1889 Folkertsma, Johannes 16-09-1871 te Marrum Arbeider Westernijkerk Doortrekkend naar de strafgevangenis te Groningen 16-12-1889
33 12-10-1894 Folkertsma, Johannes 16-09-1871 te Marrum Arbeider Marrum Doortrekkend naar de strafgevangenis te Groningen 15-10-1894
289 18-02-1895 Fortuin, Frans van 29-12-1866 te Marrum Arbeider Marrum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politeovertreding: fl. 5,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 23-05-1894 21-02-1895