HUIS VAN BEWARING

1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
329 29-01-1887 Calsbeek, Age 26 jaar Visscher Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht te Zuidhorn wegens overtreding der wet op de jacht en visscherij tot 6 dagen en een boete van 2 x fl. 10,00, d.d. 08-07-1885 04-02-1887
637 12-06-1891 Calsbeek, Age 26-08-1860 te Lekkum Jager Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht te Sneek wegens vangen van kievitten: fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 17-12-1890 15-06-1891
224 19-03-1898 Calsbeek, Age 26-08-1860 te Lekkum Visscher Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens het vervoer van een kievit: 2 dagen, d.d. 30-11-1897 21-03-1898
1414 16-12-1899 Calsbeek, Age 26-08-1860 te Lekkum Visscher Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht wegens het bevisschen van eens anders vischwater zonder voorzien te zijn van een schriftelijk bewijs of vergunning: 2 dagen, d.d. 18-07-1899 18-12-1899
353 07-05-1888 Calsbeek, Age Johannes 26-08-1860 te Leckum Visscher Lichtaard Bij vonnis van het kantongerecht te Sneek wegens het vangen van kievitten: vervangende straf van 6 dagen, d.d. 30-12-1887 13-05-1888
459 04-08-1903 Cloosterman, Theunis 29-12-1836 te Leeuwarden Timmerman Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht wegens bedelarij: 3 dagen, d.d. 30-07-1903 07-08-1903 wegens verbrenging naar een Rijkswerkinrichting
465 13-04-1895 Cuperus, Jan Alles 21-03-1877 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens straatschennerij: fl. 10,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 22-12-1894 16-04-1895
1393 07-12-1899 Cuperus, Jan Alles 29-03-1877 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens tezamen en in vereeniging ongeoorloofde pogingen aanwenden om wild te bemachtigen: 2 dagen, d.d. 16-09-1899 09-12-1899