HUIS VAN BEWARING


1888 - 1905


No. Ingekomen Naam Geboortedatum of leeftijd Beroep Woonplaats Veroordeling Einde van de straftijd
235 21-01-1887 Beintema, Klaas 31 jaar Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 23-01-1887
486 29-11-1889 Bevie, Geert 16-08-1865 te Dockum Visscher Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Dockum wegens het bevisschen van een anders vischwater: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf  01-12-1889
694 16-07-1895 Bijlsma, Dirk 08-11-1869 te Finkum Miliciën Ferwerderadeel Op last van den militie commissaris in het 1e militiedistrict in Friesland wegens het niet onderhouden van schoenen: 2 dagen provoostarrest, d.d. 01-07-1895  18-07-1895
570 10-10-1904 Boersma, Cornelis 08-06-1878 te Marrum Voerman Marrum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens straatschennerij: 3 dagen vervangende straf, d.d. 11-06-1904 13-10-1904
669 31-08-1888 Boersma, Siebe 06-12-1864 te Marrum Voerman Marrum Bij vonnis van het kantongerecht wegens politieovertreding: 2 dagen vervangende straf, d.d. 05-06-1888  02-09-1888
670 31-08-1888 Boersma, Tjalling 15-02-1863 te Marrum Voerman Marrum Bij vonnis van het kantongerecht wegens politieovertreding: 2 dagen vervangende straf, d.d. 29-05-1888 02-09-1888
644 23-04-1896 Boonstra, Bauke 25-01-1878 te Hooge Beintum Arbeider Hooge Beintum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-11-1895 25-04-1896
597 07-04-1896 Bosch, Sijbe 02-04-1875 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-12-1895 09-04-1896
342 09-05-1898 Botma, Douwe 22-09-1876 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht waardoor de nachtrust kan worden verstoord: 2 dagen, d.d. 22-01-1898 11-05-1898
63 07-08-1893 Botma, Douwe Hessels 22-09-1876 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 13-05-1893 09-08-1893
593 04-04-1896 Botma, Douwe Hessels 22-09-1876 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding: fl. 1,00 boete, 1 dag vervangende straf, d.d. 02-12-1895 05-04-1896
594 05-04-1896 Botma, Douwe Hessels 22-09-1876 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-12-1895 07-04-1896
317 23-01-1891 Botma, Gerlof 03-04-1872 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding: fl. 6,00 boete, 3 dagen vervangende straf, d.d. 30-08-1890  26-01-1891
646 23-04-1896 Bouma, Anne 29-12-1876 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-11-1895 25-04-1896
233 21-01-1887 Bouma, Jan Pieters 19 jaar Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 23-01-1887
268 23-01-1887 Bouma, Jan Pieters 19 jaar Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens overtreding artikel 53 & 75 verordening van politie te Ferwerderadeel tot 2 dagen en een boete van fl. 5,00, d.d. 31-08-1886 28-01-1887
353 01-07-1897 Bouma, Pieter 25-11-1876 te Blija Arbeider Blija Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens straatschennerij te samen en in vereeniging gepleegd: 3 dagen, d.d. 05-06-1897 04-07-1897
632 05-06-1891 Bouma, Sipke Annes 18-02-1869 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 20-12-1890 07-06-1891
460 13-04-1895 Bouma, Sipke Annes 18-02-1869 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 17-11-1894 15-04-1895
461 13-04-1895 Bouma, Sipke Sijmens 23-05-1871 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 17-11-1894 15-04-1895
462 13-04-1895 Bouma, Wijbe Sijmens 05-08-1873 te Ferwerd Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens verwekken van burengerucht: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 17-11-1894 15-04-1895
555 15-04-1887 Braaksma, Jippe Tjeerds 17 jaar Arbeider Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens politieovertreding tot 3 dagen en een boete van fl. 2,00, d.d. 18-12-1886 18-04-1887
645 23-04-1896 Braaksma, Jochum 25-12-1877 te Hooge Beintum Arbeider Hooge Beintum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens burengerucht: fl. 3,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 02-11-1895 25-04-1896
1055 04-05-1899  Brandsma, Schelte 23-12-1858 te Marrum Koopman Ferwerd Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens in de gemeente Ferwerderadeel zonder schriftelijke toestemming van het gemeente bestuur eene verloting houden: 2 dagen, d.d. 04-02-1899 06-05-1899
189 27-03-1897 Bruinsma, Cornelis 13-01-1874 te St. Annaparochie Arbeider Hallum Bij vonnis van het kantongerecht te Berlikum wegens jagen op verboden tijd: fl. 5,00 boete, 2 dagen vervangende straf, d.d. 19-12-1896  29-03-1897