QUOTISATIE VAN 1749
 BEVOLKINGDorp
Aantal families
Ouder dan 12 jaar
Jonger dan 12 jaar
Bevolking in 1749
         
Blija
107
274
138
412
Ferwerd
181
524
201
725
Genum
14
41
17
58
Hallum
229
657
298
955
Hogebeintum
22
76
21
97
Jislum
17
45
14
59
Lichtaard
12
39
17
56
Marrum
84
237
104
341
Westernijkerk
20
65
25
90
Reitsum
9
33
11
44
Wanswerd
51
132
67
199
         
Totaal
746
2123
923
3046