OUDE LEIJEPerceel # Eigenaar Beroep Soort gebruik
       
217 Gasthuis , Marcelus Goverts (Leeuwarden)   Huis en Erf
218 Faber , Rinse Douwes Grofsmid Tuin
219 Faber , Rinse Douwes   Tuin
224 Roelofs , erven Arjen Roelofs (Hijum)   Huis en Erf
226 Beer , Gerlof Rinzes de (Vrouwenparochie) Landbouwer Huis en Erf
228 Meer , Jan Bouwes van der Arbeider Tuin
229 Meer , Jan Bouwes van der   Huis en Erf
230 Kramer , Arjen Jans Wagenmaker Huis en Erf
231 Faber , Rinse Douwes   Huis en Erf
232 Faber , Rinse Douwes   Tuin
233 Gelder , Rinse Beerts Horlogiemaker Tuin
234 Gelder , Rinse Beerts   Huis, Erf en Mosterdmolen
235 Gelder , Rinse Beerts   Boomgaard
236 Meulen , Rinze Arjens van der Arbeider Huis en Erf
237 Hiemstra , Jarig Gerbens Guardenier Boomgaard
238 Hiemstra , Jarig Gerbens   Huis en Erf
239 Elzinga , weduwe van Jelle Reinders Schoenmakersche Huis en Erf
240 Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl) Landbouwer Huis en Erf
241 Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl)   Tuin
242 Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl)   Chicorijfabriek
243 Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl)   Huis en Erf
244 Holder , Marten Johannes   Tuin
245 Holder , Marten Johannes   Huis en Erf
246 Hoekstra , Johannes Wiltjes Guardenier Huis en Erf
247 Hoekstra , Johannes Wiltjes   Tuin
248 Hoekstra , Johannes Wiltjes   Tuin
249 Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl)   Tuin
250 Rynks , Rienk Simons (Oudebildtzijl)   Tuin
251 Gelder , Rinse Beerts
Tuin
252 Leystra , erven Hans Klazes   Huis en Erf
253 Leystra , erven Hans Klazes   Bouwland
254 Leystra , erven Hans Klazes   Huis en Erf
255 Leystra , erven Hans Klazes   Boomgaard
256 Leystra , erven Hans Klazes   Tuin
262 Haan , Fonger de (Leeuwarden) Koopman Weiland
263 Haan , Fonger de (Leeuwarden)   Weiland
264 Haan , Fonger de (Leeuwarden)   Schuur voor de Landbouw
265 Haan , Fonger de (Leeuwarden)   Huis en Erf
266 Haan , Fonger de (Leeuwarden)   Dobbe of Drinkput als Bouwland
267 Haan , Fonger de (Leeuwarden)   Boomgaard
268 Haan , Fonger de (Leeuwarden)   Bouwland

Bron: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"
gepubliceerd door de Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.