JISLUMPerceel # Eigenaar Beroep Soort gebruik
       
231 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden) Advocaat Weiland
232 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   Tuin
233 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   Huis en Erf
234 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   Tuin
235 Dorhout , Lambertus (Leeuwarden)   Bouwland
237 Hervormde gemeente   Bouwland
238 Kingma , erven Johannes Sasses (Janum)   Bouwland
239 Eskes , Bote (Kollum) Assessor Bouwland
240 Hervormde gemeente   Bouwland
241 Terpstra , Jacob Jinzes Landbouwer Weiland
248 Eskes , Bote (Kollum)   Huis en Erf
249 Eskes , Bote (Kollum)   Boomgaard
250 Beek , Pieter van der Winkelier Huis en Erf
251 Vries , Dirk Hans de Schipper Huis
252 Mellema , Tjisse Sybes Arbeider Huis
253 Boer , Douwe Jans de Arbeider Huis
254 Hervormde gemeente   Tuin
255 Hervormde gemeente   Erf
256 Hervormde gemeente   Huis
257 Jousma , Symen Tyssen Arbeider Huis
258 School   Tuin
259 School   Huis en Erf
259a School   School
260 Pastorij   Bouwland
261 Hervormde gemeente   Kerk en Kerhof
262 Terpstra , Jacob Jinzes   Boomgaard
263 Terpstra , Jacob Jinzes   Tuin
264 Terpstra , Jacob Jinzes   Huis en Erf
265 Terpstra , Jacob Jinzes   Weiland
266 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Tuin
267 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Boomgaard
268 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Huis en Erf
269 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Boomgaard
270 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Bouwland
271 Buma , Klaas Sierks Landbouwer Bouwland
272 Buma , Klaas Sierks   Bouwland
273 Buma , Klaas Sierks   Boomgaard
274 Buma , Klaas Sierks   Huis en Erf
357 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Weiland
358 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Weiland
361 Eskes , Bote (Kollum)   Bouwland
362 Terpstra , Jacob Jinzes   Weiland
363 Wassenaar , weduwe van Leendert Gerrits (Birdaard) Bakkersche Bouwland
364 Eskes , Bote (Kollum)   Weiland
365 Eskes , Bote (Kollum)   Weiland

Bron: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"
gepubliceerd door de Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.