GENUM


 

Perceel # Eigenaar Beroep Soort gebruik
       
160 Roorda , weduwe van Jacob Bottes (Ferwerd) Landbouweres Weiland
161 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Weiland
162 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Weiland
163 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Weiland
164 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Schuur en Erf
165 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Weiland
166 Pastorij   Huis en Erf
167 Pastorij   Boomgaard
168 School   Tuin
169 School   Huis en Erf
170 Roorda , weduwe van Jacob Bottes ( Ferwerd)   Boomgaard
171 Gosliga , Johannes Piers (Beers) Landbouwer  Huis en Erf
172 Tour van Bellinchave du, erven (Leeuwarden)   Tuin
173 Roorda , weduwe van Jacob Bottes (Ferwerd)   Cingel als Weiland
174 Roorda , weduwe van Jacob Bottes (Ferwerd)   Gragt als Weiland
175 Roorda , weduwe van Jacob Bottes (Ferwerd)   Boomgaard
176 Roorda , weduwe van Jacob Bottes (Ferwerd)   Huis en Erf
177 Roorda , weduwe van Jacob Bottes (Ferwerd)   Weiland

Bron: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"
gepubliceerd door de Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.