FERWERD

(deel 1)

 

 

Perceel # Eigenaar Beroep Soort gebruik
       
384 Walle , Jan Jans de Guardenier Huis en Erf
385 Papma , Frans Johannes   Boomgaard
386 Papma , Frans Johannes   Huis en Erf
392 Ferwerda , Auke Mintjes Verwer Huis en Erf
393 Smid , Tomas Tjalles Guardenier Huis en Erf
394 Smid , Tomas Tjalles   Huis en Erf
395 Vries , Albert Louws de Chicorijfabrikant Huis en Erf
395a Vries , Louw Alberts de   Huis en Erf
396 Vries , Albert Louws de   Huis en Erf
397 Braak , weduwe van Gerben Jacobs Arbeidster Huis en Erf
398 Vries , Andries Sytzes de Bakker Huis en Erf
399 Braaksma , Pieter Jippes Landbouwer Huis en Erf
400 Braaksma , Pieter Jippes   Huis en Erf
401 Hogendijk , Thomas Klazes Koopman Huis en Erf
402 Hogendijk , Thomas Klazes   Huis en Erf
403 Noordenbos , Ulbe Annes (Hallum)   Weiland
404 Braak , Jacob Sakes  Landbouwer Huis en Erf
405 Sikkema , Douwe Pieters   Huis en Erf
407 Dijk , Meindert Jans van Landbouwer Huis en Erf
408 Berg , Hemme Lykeles Chicorijfabrikeur Chicorijdrogerij
409 Berg , Hemme Lykeles   Huis en Erf
410 Walle , Tijs Nutterts de Guardenier Huis en Erf
411 Wijmstra , Trijntje Baukes   Huis en Erf
412 Krol , Durk Jans Assessor Huis en Erf
413 Jong , Willem Willems de Timmerman Huis en Erf
414 Meulen , Rintje van der Kastelein Huis en Erf
415 Lyklema , Klaas Nannes Koopman Huis en Erf
416 Kuipers , Aise Hendriks Landbouwer Huis en Erf
417 Bouma , Jan Scheltes Landbouwer Huis en Erf
418 Hogendijk , weduwe van Jan Klazes   Huis en Erf
419 Braak , Hendrik Jacobs   Huis en Erf
420 Bakker , Jan Pieters Bakker Huis en Erf
421 Kienstra , Akke Jans   Huis en Erf
422 Veen , Marten Mennes van der Arbeider Huis en Erf
423 Vries , Andries Sytzes de Arbeider Huis en Erf
424 Kuipers , Aise Hendriks   Huis en Erf
425 Kuipers , weduwe van Hendrik Aises Winkeliersche Huis en Erf
426 Hamstra , Klaas Geerts Kledermaker Huis en Erf
427 Zeilstra , Tjipke Tjeerds Schipper Huis en Erf
428 Kuipers , Aise Hendriks   Huis en Erf
429 Brouwer , Sybren Ottes Guardenier Huis en Erf
431 Buursma , weduwe van Tjalling Douwes Linnen- en Wolnaaister Huis en Erf
433 Walstra , Wopke Menkes Winkelier Huis en Erf
435 Hamstra , Harmen Sytses Paarden Doctor Huis en Erf
436 Hamstra , Harmen Sytses   Tuin
437 Kuipers , Aise Hendriks   Boomgaard
438 Kuipers , weduwe van Hendrik Aises   Huis en Erf
439 Ubbens , Foeke Folkerts Timmerman Huis en Erf
440 Hamstra , Harmen Sytses   Huis en Erf
441 Kuipers, Aise Hendriks   Huis en Erf
443 Vries , Louw Alberts de Chicorijfabrikeur Huis en Erf
444 Bosch , Sieds Siebes Guardenier Huis en Erf
445 Hamstra , Harmen Sytses   Boomgaard
449 Vries , Pieter Jelles de Arbeider Huis en Erf
451 Walle , Ytje Hendriks de   Huis en Erf
452 Ferwerda , Atte (Otte) Doekes Winkelier Huis en Erf
453 Walker , Casper (Leeuwarden)   Huis en Erf
454 Ferwerda , Klaas Pieters Landbouwer Huis en Erf
455 Buursma , weduwe van Tjalling Douwes   Huis en Erf
456 Walle , Ytje Hendriks de   Boomgaard
458 Boersma , Hendrik Geerts Linnenwever Huis en Erf
459 Man , Dirk Dirks de Schipper Huis en Erf
460 Housma , Klaas Jans Schoenmaker Huis en Erf
461 Tadema , weduwe van Pieter Botes Winkeliersche Huis en Erf
462 Veenstra , Maaike Tania Wijmstra  (Leeuwarden)   Huis en Erf
463 Looxma , Theodorus Marius Theresius (Leeuwarden)   Huis en Erf
464 Looxma , Theodorus Marius Theresius (Leeuwarden)   Boomgaard
465 Walle , Hendrik Sakes de   Huis en Erf
466 Hamstra , Harmen Sytses   Huis en Erf
467 Hamstra , Harmen Sytses   Huis en Erf
468 Hamstra , Harmen Sytses   Huis en Erf
469 Hamstra , Harmen Sytses   Huis en Erf
470 Hamstra , Harmen Sytses   Boomgaard
471 Kloosterman , Freerk Reinders Brander Huis en Erf
473 Kloosterman , Freerk Reinders   Huis en Erf
474 Leo , Frans Ottes Bakker Huis en Erf
475 Boersma , Tjeerd Andries Timmerman Huis en Erf
476 Boersma , Tjeerd Andries   Huis en Erf
477 Boersma , Tjeerd Andries   Huis en Erf
478 Mey , Jan Jans van der (Westernijkerk) Landbouwer Huisje
481 Mey , Jan Jans van der (Westernijkerk)   Huisje
486 Broekens , Gabe (Gerben?) AEdes Agent van Policie Tuin
487 Rijpma , weduwe van Lolke Andrie
Bouwland


Bron: "Kadastrale en prekadastrale atlas fan Fryslan 1640 - 1832 , diel 14 - Ferwerderadiel"
gepubliceerd door de Fryske Akademy, Leeuwarden , 2001.naar deel 2/3