Kalender


    november 2018    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Keimpe Jans Krop   Trijntje Paulus   Foekje Wiltjes   Riemer Minnes Riemersma   Maggie Andrae   Hendrik Meinderts Kooistra   Sjoukje Lieuwes van der Ploeg   Hendrik Minnes   Gertie Bouma   Tjeerd Cornelis van Dijk   Trijntje Jans Wiersma   Trijntje Feitses de Vries   Symen Gosses Algra   Nellie Van Neuren   Jantje Pieters Dijkstra   Minke Wietzes de Jong   Antje Kornelis Liefring   Jacob Jans   Jan Christiaans Ebbens   Grietje Hendriks   Jochum Jacobs   Lieuwkje Lases   Sara Steenhovius Postma   Sytske Cornelis Boersma   Fettje Jurjens   Janke Pieters Pot   Antje Dirks Wiersma   Ytje Willems van der Zaag   Peter J. Dreyer   Jennie Salverda   Jan Alberts   Wybren Fokkes van der Meulen   Aaltie Wybrens   Elte Pieters Beima   Gertie Hommes   Sybe Jans   Baukjen Brants   Ymkjen Klases   Klaas Idses   Aagje Klazes   Marten Ulbes   Nick Feenstra   Jan Freerks Gravius   Eedom (Eke) Harmens   Betse Gerbens   Migchiel Djurres   Sweitse Thomas   Menke Bokkes   Eelse Mients/Antie Pijters (F6...   Mient Eelses/Aeltie Tiebbes (F...   Wyger Joukes/Lutske Jans (F907...   Jacob Baukes Hoekstra/Seeske W...   Jillert Klaesen/Romkien Tjalli...   Dirk Piers/Trijntje Sijmens (F...   Feddrik Taekes/Rinske Jans Sch...   Folkert Claases/Luitske Jetses...   Reinder Rijkles/Janke Klaases ...   Willem Johannes de Vries/Griet...   Ane Siucks/Griet Feyckes (F358...   Tieerdt Martens/Bauckjen Wille...   Tiepke Johannis/Grietie Cornel...