Kalender


    maart 2019    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Willem Nammens Dijkman (1786)   Meindert Roelofs (1754)   Jan Baukes Talsma (1762)   Pieter Sijes van der Woude (1795)   Pieter Veltman (1785)   Mrs. Johanna (Hannah) VanDyk... (1887)   Sjoerd Luitzens van der Kuur (1777)   Gertje Wiegers Oegema (1807)   Pietje Wiegers Oegema (1809)   Gerben Pieters Sijma (1757)   Hedzer Keimpes (1731)   Elizabeth (Lizzie) Bouwens (1884)   Rachel Andrae (1898)   Japke Klazes Bouwsma (1764)   Renze Annes Gros (1904)   Rixtje Ypes Coster (1771)   Gaele Gooitsens van der Veen (1746)   Jan Wikkes Hoekstra (1905)   Pieter Johannes Folkertsma (1908)   Jan Hylkes Feenstra (1904)   Taeke Eeltjes Bontekoe (1903)   Klaas Klazes de Jong (1773)   Doetie Jacobs (1754)   Pietje Pieters (1794)   Jennie Wolbrink (1886)   Berendina (Dena) Barendsen (1861)   Bauke Fridzes de Zwarte (1786)   Lieuwe Jans Jansma (1790)   Jacob Jans van Dijk (1925)   Maaike Hendriks de Vries (1801)   Feijcke Clazes (1692)   Jan Johannes (1811)   Neeke Cornelis Bloem (1805)   Grietje Tjeerds (1791)   Durkje Johannes (1804)   Jan Fokkes (1798)   Vogeltje (Florence) Arjens S... (1977)   Jan Hendriks (1804)   Grace Hoogstra (1920)   Sepkje Kersten (1810)   Jantje Jelles Oosterhout (1808)   Johannes Pieters (1808)   Tijtje Haitzes (1797)   Gerrit Pyters (1787)   Antje Gerryts (1798)   Douwe Eeltjes (1801)   Ysbrand Jans (1801)   Mentje Gerbens (1795)   Wyntje Hanses Bander (1787)   Tjib Jans (1799)   Abelius Pieters Wassenaar (1804)   Rienk Sasses (1800)   Auke Jans (1762)   Albert Lieppes (1800)   Ymkje Andries (1769)   Hyke Sybes Dijkstra (1811)   Waatse Jilles (1810)   Eise Pieters (1799)   Henke Harrits (1806)   Aaltje Cornelis (1805)   Jan Aales (1810)   Freerk Freerks (1807)   Eelkjen Gerryts (1807)   Johan(nes) Roelofs Prosee (1768)   Freerk Doedes (1810)   Pytter Gerks (1808)   Maaike Willems (1809)   Klaas Lazes Plat (1800)   Zandrina van Zoest (1800)   Jan Wijbes (1733)   Arjen Pytters (1794)   Trijntje Heerres (1794)   Jacob Everts (1793)   Harm Wiersma / Sietske Sijes... (1933)   Klaas Roelofs Lettinga / Ger... (1776)   Arent Gerrits Vranken / Jant... (1808)   Frans Anes / Yefke Jeltes (1713)   Joost Jacobs / Tietje Roukes (1753)   Durk Ruurds / Sijmke Sijmens (1744)   Jan Reinders / Grietjen Jans (1744)   Broer Gaeles / Tetje Pieters (1771)   Pyter Heres / Wimke Eises (1719)   Poulus Dirks / Antje Feikes (1752)   Sytse Jacobs / Grytie Claess... (1694)