Kalender


    januari 2018    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Tryntje Pieters   Grietje Tjipkes   Symke Eeltjes   Andrew M. Dreyer   Geertje (Gertrude) Baukes Ferw...   Harmen Thijsses Kuiphof   Jannigje Arjens   Rinske Binnes   Jan Sjoukes   Froukje Sikkes Steenhuis   Andrew Kuiphoff   Pieter Jogchums   Antje Teyes Feenstra   John Nederveld   Dooitse Taedes Sjoerdsma   Japikjen Johannes   Dirk Wijtses   Egbert Geerts   Klaas Teunis   IJtie Bottes   Jan Valentijn   Ymke Jacobs   Jan Jans Dekkering   Klaaske Aukes Wartena   Gooitzen Rutgers Sybesma   Johannes Pieters Sipma   Fokke Lammerts de Graaf   Ette Rienks Visbeek   Pieter Jans Damstra   Wybe Rutgers Miedema   Geert Sybes Palma   Klaas Jans Kuipers   Lijsbert Pieters Koning   Folkert Gosses Algra   Kornelis Egberts Bloemsma   Jan Piers Kooistra   Tietje Willems   Feijcke Jansen/Griet Pieters (...   Monte Bouwes/Brechtie Hoytes (...   Douwe Pieters/Foekje Taekeles ...   Metske Fookes/Ruyrdtje Hinnes ...   Gerben Oebles/Sijke Suffridus ...   Johannes Jacobs/Hiltje Annes (...   Feyke Ates/Martien Scheltes (F...   Claes Roelofs Moet/Marchjen Be...   Ids Hessels/Klaaske Jacobs (F3...   Heercke Heerckes/Grietie Jacob...   Hendrik Lieuwes/Antje Thijssen...