Kalender


    november 2019    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Andries (Andrew) Diederts Sy... (1979)   Jan Christiaans Ebbens (1808)   Grietje Hendriks (1804)   Jochum Jacobs (1799)   Lieuwkje Lases (1805)   Sara Steenhovius Postma (1802)   Sytske Cornelis Boersma (1957)   Fettje Jurjens (1803)   Janke Pieters Pot (1801)   Ytje Willems van der Zaag (1950)   Peter J. Dreyer (1931)   Jennie Salverda (1986)   Lieuwe Pieters (1794)   Jan Alberts (1796)   Wybren Fokkes van der Meulen (1802)   Aaltie Wybrens (1811)   Elte Pieters Beima (1807)   Gertie Hommes (1778)   Sybe Jans (1794)   Baukjen Brants (1792)   Ymkjen Klases (1808)   Klaas Idses (1797)   Aagje Klazes (1795)   Marten Ulbes (1808)   Nick Feenstra (1966)   Jan Freerks Gravius (1763)   Eedom (Eke) Harmens (1807)   Betse Gerbens (1775)   Migchiel Djurres (1809)   Sweitse Thomas (1792)   Menke Bokkes (1795)   Jan Tijes (1803)   Janna Jans (1803)   Okje Waalkes (1807)   Bouwe Siegers (1805)   Anje Freerks Knol (1798)   Grada (Grace) te Brake (1972)   Pieter Jans (1812)   Keimpe Jans Krop (1776)   Trijntje Paulus (1764)   Foekje Wiltjes (1768)   Riemer Minnes Riemersma (1765)   Maggie Andrae (1891)   Hendrik Meinderts Kooistra (1904)   Sjoukje Lieuwes van der Ploe... (1777)   Hendrik Minnes (1765)   Gertie Bouma (1865)   Tjeerd Cornelis van Dijk (1798)   Trijntje Jans Wiersma (1904)   Trijntje Feitses de Vries (1759)   Symen Gosses Algra (1765)   Jantje Pieters Dijkstra (1790)   Minke Wietzes de Jong (1793)   Antje Kornelis Liefring (1789)   Jacob Jans (1756)   Willemtje Cupido (1875)