Kalender


    juni 2019    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Geertje Roelofs Dijkman (1888)   Jeltje Johannes (1758)   Sybe Klases Steensma (1789)   Tijs Tjisses de Walle (1781)   Grietje Douwes Kooistra (1801)   Cornelis Wytzes van der Heid... (1757)   Tietje Klazes Stienstra (1794)   Rinske Douwes Sikma (1738)   Doeke Jans van der Lune (1902)   Pieter Freerks Terpstra (1886)   Jildert Sijes van Dijk (1903)   Ids Symens Monsma (1800)   Hein Heins Dijkstra (1768)   Sytske Jans Streekstra (1911)   Haje Harmens (1717)   Grietje Dirks (1763)   Pieter Renzes Hansma (1907)   Celia Doornbos (1886)   Minnolt Johannes Dijkstra (1774)   Pylger Piers Heslinga (1765)   Bregje Jacobs Brouwer (1796)   Tytje Saakes (1764)   Jan Gauw (1786)   Trijntje Wytzes (1801)   Eybert Ates (1799)   Trijntje Huberts (1801)   Anne Jans (1803)   Geertje Hendriks (1811)   Durk Popkes (1796)   Carl L. Bengert (1986)   Dirkje (Dora) Arjens Dreyer (1968)   Aaltje Dirks (1741)   Lydia Jennie Heilman (1982)   Simon Plooster (1976)   Maike Errits (1810)   Gaele Jochums (1797)   Sjoerd Hanzes (1810)   Alle Everts (1790)   Doede Freerks (1811)   Maria Alberts (1795)   Riemke Sikkes Gellersma (1753)   Grietje Aarts (1802)   Jan Jans Dam (1807)