Kalender


    maart 2020    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Willem Nammens Dijkman (1786)   Meindert Roelofs (1754)   Jan Baukes Talsma (1762)   Pieter Sijes van der Woude (1795)   Pieter Veltman (1785)   Mrs. Johanna (Hannah) VanDyk... (1887)   Sjoerd Luitzens van der Kuur (1777)   Gertje Wiegers Oegema (1807)   Pietje Wiegers Oegema (1809)   Gerben Pieters Sijma (1757)   Hedzer Keimpes (1731)   Elizabeth (Lizzie) Bouwens (1884)   Rachel Andrae (1898)   Japke Klazes Bouwsma (1764)   Martha Badman (1888)   Renze Annes Gros (1904)   Rixtje Ypes Coster (1771)   Gaele Gooitsens van der Veen (1746)   Jan Wikkes Hoekstra (1905)   Pieter Johannes Folkertsma (1908)   Jan Hylkes Feenstra (1904)   Klaas Klazes de Jong (1773)   Doetie Jacobs (1754)   Pietje Pieters (1794)   Jennie Wolbrink (1886)   Berendina (Dena) Barendsen (1861)   Bauke Fridzes de Zwarte (1786)   Lieuwe Jans Jansma (1790)   Jacob Jans van Dijk (1925)   Maaike Hendriks de Vries (1801)   Tjeerd (George) Pieters de G... (1952)   Harm Wiersma / Sietske Sijes... (1933)   Klaas Roelofs Lettinga / Ger... (1776)   Arent Gerrits Vranken / Jant... (1808)   Frans Anes / Yefke Jeltes (1713)   Joost Jacobs / Tietje Roukes (1753)   Durk Ruurds / Sijmke Sijmens (1744)   Jan Reinders / Grietjen Jans (1744)   Broer Gaeles / Tetje Pieters (1771)   Jan Strabbing / Jantien Hind... (1807)   Pyter Heres / Wimke Eises (1719)   Poulus Dirks / Antje Feikes (1752)   Sytse Jacobs / Grytie Claess... (1694)