Kalender


    maart 2020    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Feijcke Clazes (1692)   Jan Johannes (1811)   Neeke Cornelis Bloem (1805)   Grietje Tjeerds (1791)   Durkje Johannes (1804)   Jan Fokkes (1798)   Jan (John) Sipkes Pijnacker (1971)   Popke (Paul) Lieuwes Regneru... (1972)   Vogeltje (Florence) Arjens S... (1977)   Jan Hendriks (1804)   Grace Hoogstra (1920)   Derk (Dick) Kort (1970)   Sepkje Kersten (1810)   Jantje Jelles Oosterhout (1808)   Johannes Pieters (1808)   Tijtje Haitzes (1797)   Gerrit Pyters (1787)   Antje Gerryts (1798)   Douwe Eeltjes (1801)   Ysbrand Jans (1801)   Mentje Gerbens (1795)   Hein Jans de Graaf (1807)   Wyntje Hanses Bander (1787)   Tjib Jans (1799)   Abelius Pieters Wassenaar (1804)   Rienk Sasses (1800)   Auke Jans (1762)   Albert Lieppes (1800)   Ymkje Andries (1769)   Hyke Sybes Dijkstra (1811)   Waatse Jilles (1810)   Eise Pieters (1799)   Henke Harrits (1806)   Aaltje Cornelis (1805)   Jan Aales (1810)   Freerk Freerks (1807)   Eelkjen Gerryts (1807)   Johan(nes) Roelofs Prosee (1768)   Freerk Doedes (1810)   Pytter Gerks (1808)   Maaike Willems (1809)   Klaas Lazes Plat (1800)   Zandrina van Zoest (1800)   Jan Wijbes (1733)   Arjen Pytters (1794)   Trijntje Heerres (1794)   Jacob Everts (1793)   Marcus van der Vecht (1805)   Sipke Cornelis Deinum (1811)   Sierk Jans Bouma (1808)   Marten Abrahams Rinia (1808)   Baukjen Ages (1806)   Hindrik Pieters Riepma (1801)   Ida Boss (1970)   Tjeerd (George) Pieters de G... (1952)   Harm Wiersma / Sietske Sijes... (1933)   Klaas Roelofs Lettinga / Ger... (1776)   Arent Gerrits Vranken / Jant... (1808)   Frans Anes / Yefke Jeltes (1713)   Joost Jacobs / Tietje Roukes (1753)   Durk Ruurds / Sijmke Sijmens (1744)   Jan Reinders / Grietjen Jans (1744)   Broer Gaeles / Tetje Pieters (1771)   Jan Strabbing / Jantien Hind... (1807)   Pyter Heres / Wimke Eises (1719)   Poulus Dirks / Antje Feikes (1752)   Sytse Jacobs / Grytie Claess... (1694)