Kalender


    november 2018    
Filter:  Alles  |  Levend  |  Niet levend
zondag maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Gebeurtenissen deze maand niet verbonden met een specifieke dag:
Andries (Andrew) Diederts Sy... (1979)   Jan Christiaans Ebbens (1808)   Grietje Hendriks (1804)   Jochum Jacobs (1799)   Lieuwkje Lases (1805)   Sara Steenhovius Postma (1802)   Sytske Cornelis Boersma (1957)   Fettje Jurjens (1803)   Janke Pieters Pot (1801)   Ytje Willems van der Zaag (1950)   Peter J. Dreyer (1931)   Lieuwe Pieters (1794)   Jan Alberts (1796)   Wybren Fokkes van der Meulen (1802)   Aaltie Wybrens (1811)   Elte Pieters Beima (1807)   Gertie Hommes (1778)   Sybe Jans (1794)   Baukjen Brants (1792)   Ymkjen Klases (1808)   Klaas Idses (1797)   Aagje Klazes (1795)   Marten Ulbes (1808)   Nick Feenstra (1966)   Jan Freerks Gravius (1763)   Eedom (Eke) Harmens (1807)   Betse Gerbens (1775)   Migchiel Djurres (1809)   Sweitse Thomas (1792)   Menke Bokkes (1795)   Jan Tijes (1803)   Janna Jans (1803)   Okje Waalkes (1807)   Bouwe Siegers (1805)   Anje Freerks Knol (1798)   Grada (Grace) te Brake (1972)   Pieter Jans (1812)   Hendrica de Goeijen (1804)   Jan Kleijboer (1805)   Gerben Douwes (1806)   Keimpe Jans Krop (1776)   Trijntje Paulus (1764)   Foekje Wiltjes (1768)   Riemer Minnes Riemersma (1765)   Maggie Andrae (1891)   Hendrik Meinderts Kooistra (1904)   Sjoukje Lieuwes van der Ploe... (1777)   Hendrik Minnes (1765)   Tjeerd Cornelis van Dijk (1798)   Trijntje Feitses de Vries (1759)   Symen Gosses Algra (1765)   Jantje Pieters Dijkstra (1790)   Minke Wietzes de Jong (1793)   Antje Kornelis Liefring (1789)   Jacob Jans (1756)   Willemtje Cupido (1875)   Eelse Mients / Antie Pijters (1691)   Mient Eelses / Aeltie Tiebbe... (1652)   Wyger Joukes / Lutske Jans (1754)   Jacob Baukes Hoekstra / Sees... (1802)   Jillert Klaesen / Romkien Tj... (1719)   Dirk Piers / Trijntje Sijmen... (1754)   Feddrik Taekes / Rinske Jans... (1746)   Folkert Claases / Luitske Je... (1737)   Reinder Rijkles / Janke Klaa... (1768)   Willem Johannes de Vries / G... (1760)   Ane Siucks / Griet Feyckes (1668)   Tieerdt Martens / Bauckjen W... (1701)   Tiepke Johannis / Grietie Co... (1703)   Claas Rinties / Rinske Dirks (1767)