Foto's


Treffers 1 tm 100 van 838     » Beschrijvend overzicht    » Dia Voorstelling

    1 2 3 4 5 ... Volgende»

 Grietmannen en burgemeesters  Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors  Groeten uit ...  Groeten uit ... / Greetings from ... Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis Akkerman(s), Hiltje Aukes Althuizes, Tjitske Johannes Amelander / Emelander & Co. Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes
Amelander, Jetse Jans Andrae, Trijntje Annes Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der Anema, Janke Dirks Baarda, Grietje Sybes Bakker, Kornelis Douwes Bakker, Kornelis Douwes & Wey, Frouwkje Johannes van der Bakker, Pier Lammerts Ds. / Rev. Balt, Hendrik Sjoukes
Balt, Sjouke Hendriks & Westerhuis, Luurtske Worps Beekhuis, Magdeltje Willems Beintema, Johannes Gerrits & Hoogterp, Trijntje Harmens Bekius, Sjoerd Douwes Bekius, Sjoerd Douwes & Berkompas, Tietje Taekes Belgraver, Lucretia Wilhelmina Geertruida Berkompas, Taeke Abrahams & Postma, Gettje Abes Berkompas, Tietje Taekes Bierma, Hessel Jorrits Bierma, Janke Jorrits
Bierma, Lolkje Jorrits Bierma, Lutske Jorrits Bijlstra, Maaike Baukes Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes


Bijlstra, Sytse Baukes & Wierstra, Pietje Douwes Bilstra, Haye Franses Bilstra, Haye Franses & Visbeek, Sijke Douwes Bilstra, Jantje Hayes Birdaard - Koninginnedag / Queen's birthday - 1923 Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest / Independence Day - 1913
Birdaard - Onafhankelijkheidsfeest in Birdaard met praalwagen 'De Elf Provincien' / Independence Day with float 'The Eleven Provinces' - 1913 Birdaard 1948 :
personeel melkfabriek Concordia / employers milkplant Concordia Birdaard: bij de viersprong / at the crossing Blija - Afgraving Sytsma terp / Digging of the Sytsma terp - 1913 Blija - Christelijke school / Reformed school Blija - Groepsfoto / Group picture Blija - Muziekkorps / Band Blija - Onafhankelijkheidsfeest / Independence day - 1913 Blija - Oorlogstijd / WW II Blija - Reciteer Club / Recital Club - ca. 1910
Blija - School Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910 Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1910 Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913 Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1913 Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1919 Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931
Blija - Schoolklas / Schoolclass - 1931 Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1895 Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907
Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907 Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1907 Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920 Blija - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1920 Blija- Schoolklas / Schoolclass - 1895 Boer de, drie zussen / three sisters Boer, Dirk Gerrits de Boer, Dirk Harms de & Posthumus, Pietje Cornelis Boer, Frans Gerrits de & Werff, Fokje Sydses van der Boer, Geertje Harms de
Boer, Gerrit Nannes de Boer, Gerrit Nannes de Boer, Harm Dirks de Boer, Harm Dirks de Boer, Harm Dirks de & Feenstra, Trijntje Stevens Boer, Hendrikje Dirks de Boer, Jeltje Harms de Boer, Marten Dirks & Gerrit Dirks de Boer, Nanne Gerrits de Boer, Steven Harms de
Boersma, Bokke Cornelis & Westra, Trijntje Renzes Boersma, Foeke Conelis (links/left) & Bokke Cornelis Boersma, Foeke Cornelis Boersma, Freerk Jan & Speulstra, Janke Jans Boersma, Hendrik Metskes & Kroodsma, Grietje Sytzes Boersma, Hendrikje Jacobs Boersma, Hendrikje Jacobs Boersma, Hendrikje Jacobs Boersma, Jacob Everts Boersma, Jacob Everts
Boersma, Jacob Everts Boersma, Jacob Everts Boersma, Jenke Reinders Boersma, Johannes Cornelis (links/left) & Bokke Cornelis

Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus Boersma, Johannes Riemers & Rijpma, Aaltje Enneus Bonga, Pieter Jans & Haas, Henke Hendriks de Bonga, Sjieuwkje Pieters Bontekoe, Geert Harings & Mey, Janke Gerrits van der Bontekoe, Haring, Marten & Pieter

    1 2 3 4 5 ... Volgende»