Alle Media


Treffers 1 tm 100 van 4,171     » Beschrijvend overzicht    » Dia Voorstelling

    1 2 3 4 5 ... 42» Volgende»

 Armvoogdij Armvoogdij / Guardianship of the poor De Afgescheidenen De Afgescheidenen / The Secessionists De Nederlandse emigratie naar Amerika De Nederlandse emigratie naar Amerika / The Dutch immigration to America Decreet van Napoleon - 1811                Decreet van Napoleon - 1811 / Decree of Napoleon - 1811 Emigranten 1850 - 1880 Emigranten 1850 - 1880 / Emigrants 1850 - 1880
 Emigranten 1889 - 1920 Emigranten 1889 - 1920 / Emigrants 1889 - 1920 Familienamen 1811 - 1812 Familienamen 1811 - 1812 / Surnames 1811 - 1812 Ferwerderadeel in oude ansichten Grietmannen en burgemeesters Grietmannen en burgemeesters / Grietmen and mayors Groeten uit ... Groeten uit ... / Greetings from ... Het Armhuis van Hallum
 Het Armhuis van Hallum / The Poorhouse of Hallum Kaart Kaart / Map Kadastrale kaarten Kadastrale kaarten / Cadastral maps Obituaries Overlijdensberichten Pasajes subsidiados Pasajes subsidiados Quotisatie 1749
 Quotisatie 1749 Rust in vrede Rust in vrede / Rest in peace Volkstelling 1796 Volkstelling 1796 / Census 1796 Vrouwe Justitia Vrouwe Justitia / Lady Justice Aalzum, Hendrik Bouwes van Abbinga, Abe Abes Abbinga, Gerben Abes
Adema, AEde Gerrits (1) Adema, AEde Gerrits (2) Agema, Hijlke & Eke Agema-v.d. Werff Akker, Tjieze Rintjes van den Akkerhof, Baukje & Wiersma P.C. Akkerhof, Tjalling Feykes Akkerman(s), Auke Symens & Osinga, Janke Teunis Akkerman(s), Hiltje Aukes Akkerman, Hiltje A. & Talsma, Tjitte IJ. Akkermans, Alle Symons
Albarda, Willem Albertsma, Jan Alberts Alders, Trijntje IJsbrands Alberts Algera, Gerke Gerbens Algera, Rensche & Lycklama a Nijeholt, Wypke Alma, Sake Sjoerds, vrouw van / wife of Altena, Johannes Petrus Epeus van Althuizen, Tjitske J. Althuizes, Tjitske Johannes Amelander / Emelander & Co.
Amelander, Bert J. & Ader, Mary E. Amelander, Bokke Jakobs Amelander, Bokke Jarigs & Dijkstra, Luurtske Hendriks Amelander, Douwe Jarigs & Hovinga, Sjoerdtje Douwes Amelander, Jetse Jans Amelanders / Emelanders Amelanders / Emelanders Andersma, Andries Pieters (kinderen / children) Andrae, Andries Andrae, Anne
Andrae, Roelof Hendriks Andrae, Trijntje Annes Andrea, Anne Joekes & Annema, Maaike Andree, Jan Andries Andringa van, de Kempenaer-de Schepper, Amelia Gerardina Andringa, Jan Andringa, Jitske Tj. & Werkstra, Jouke A. & Hoekstra, Tjitske R. & Werkstra, Aant J. Andringa, Klaas Andringa, Trijntje S. Anema, Arjen W.
Anema, Dirk Anema, Fokke W. Anema, Fokke Wytzes & Mey, Antje Scheltes van der Anema, Janke Dirks Anema, Jantje Jacobs Anema, Menne & Rollingswier, Janke Anema, Wybe Anema, Wytze Jacobs Anjema, Antje Anjema, Jan
Annema, Arjen Sjoerds Antje's merklap Antje's merklap / Antje's embroidery Appelhof, Ritske Taekes Arendonk, Gerber & Dora van Ark, Henry H. Van der Ark, Meindert Pieters van der Ark, Mrs. Henry Van der nee Flora Postmus Ark, Pieter Pieters van der Ark, Simon Pieters van der

    1 2 3 4 5 ... 42» Volgende»