Foto's


Treffers 751 t/m 800 van 838     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
751
Vries, Foekje Alles de
Vries, Foekje Alles de
 
 
752
Vries, Martha Gerrits de
Vries, Martha Gerrits de
 
 
753
Wagenaar, Dirk Gerbens & Zoethout, Tjitske Alles
Wagenaar, Dirk Gerbens & Zoethout, Tjitske Alles
 
 
754
Wagenaar, Jan Harmens
Wagenaar, Jan Harmens
Is in 1903 met dochter Jantje en haar kinderen Bauke en Jacoba vanuit Wanswerd naar Amerika geemigreerd. Was toen 83(!) jaar.

Emigrated in 1903 at the age of 83(!) from Wanswerd to America along with daughter Jantje and her children Bauke and Jacoba.

 
 
755
Wagenaar, Jan Harmens
Wagenaar, Jan Harmens
Getekend portret aan de hand van voorgaande foto.

Pencil drawing based on the previous picture.

 
 
756
Wallendal, Atse Jans
Wallendal, Atse Jans
 
 
757
Wallendal, Atse Jans & Streek, Hendrikje van de
Wallendal, Atse Jans & Streek, Hendrikje van de
 
 
758
Wanswerd - ca. 1907
Wanswerd - ca. 1907
 
 
759
Wanswerd - Schoolklas / Schoolclass - 1906
Wanswerd - Schoolklas / Schoolclass - 1906
 
 
760
Wanswerd aan de Streek - Bestuur van de Christelijke school / Board of the Reformed school - 1916
Wanswerd aan de Streek - Bestuur van de Christelijke school / Board of the Reformed school - 1916
Staand:
vierde van links : Bauke van der Velde
geheel rechts : Cornelis Kingma
Zittend, van links naar rechts :
Gerrit Wondaal, Age Offringa, onbekend, Willem Belgraver en onbekend.
Toelichting van Jacob:
De foto werd genomen op het schoolplein ter gelegenheid van de pensionering van het hoofd der school Willem Belgraver. Zijn opvolger was Age Offringa. Rechts achter is de school, links het woonhuis van het schoolhoofd. Achter op de foto staan slechts de namen zoals bovengenoemd.

Standing:
forth from left: Bauke van der Velde
far right: Cornelis Kingma
Seated, from left to right:
Gerrit Wondaal, Age Offringa, unknown, Willem Belgraver, unknown.
Note from Jacob:
The picture was taken at the schoolyard on occasion of the retirement of the head of the school Willem Belgraver. His successor was Age Offringa. Behind to the right is the school, to the left the house of the head of the school. The backside of the picture only show the names as mentioned above. 
 
761
Wanswerd aan de Streek - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1900
Wanswerd aan de Streek - Schoolklas / Schoolclass - ca. 1900
Opmerking van Jacob:
Het schoolgebouw staat thans (anno 2007) bekend als Pro Rege te Birdaard. De namen komen van een briefje waarop mijn vader ooit deze namen heeft genoteerd:
Bovenste rij, van links naar rechts:
Meester T. van der Mark, Riemer Jans Straatsma, Gerrit Jans Straatsma, Jacob Lieuwes Vellinga, onbekend (Douwe Jans ?) Teitsma, Jantje Jans Teitsma, Amarenske Lieuwes Vellenga.
De rij daaronder, van links naar rechts:
Klaas Reitsma, Jan van der Wal, Aaltje Freerks Leistra, Hyke Freerks, Leistra.
De rij daaronder, van links naar rechts:
Kees Jans Straatsma, Lippe Johannes van der Laan, meester Christiaan Sinia, onbekend, Gaatske Dirks Schaafsma, Froukje Metskes van der Leest.
De rij daaronder, van links naar rechts:
Auke Dirks Schaafsma, Thomas Terpstra, onbekende Krol, Sjoerd Freerks Leistra, Jacob Metskes van der Leest, Jacob Anskes Vellinga.
Onderste rij, van links naar rechts:
Sybren Lieuwes Vellenga, Freerk Sjoukes Leistra, Albert Taekes Kingma, Eeltje Kornelis Kingma, onbekende Wiersma, Dieuwke Johannes van der Laan, Antje Kornelis Kingma.

Note from Jacob:
Now-a-days (anno 2007) the schoolbuilding is known as Pro Rege in Birdaard. My father once wrote down the names, as far as he could remember, on a piece of paper.
Upper row, from left to right:
Master T. van der Mark, Riemer Jans Straatsma, Gerrit Jans Straatsma, Jacob Lieuwes Vellinga, unknown (Douwe Jans ?) Teitsma, Jantje Jans Teitsma, Amarenske Lieuwes Vellenga.
Next row down, from left to right:
Klaas Reitsma, Jan van der Wal, Aaltje Freerks Leistra, Hyke Freerks Leistra.
Next row down, from left to right:
Kees Jans Straatsma, Lippe Johannes van der Laan, master Christiaan Sinia, unknown, Gaatske Dirks Schaafsma, Froukje Metskes van der Leest.
Next row down, from left to right:
Auke Dirks Schaafsma, Thomas Terpstra, unknown Krol, Sjoerd Freerks Leistra, Jacob Metskes van der Leest, Jacob Anskes Vellinga.
Front row, from left to right:
Sybren Lieuwes Vellenga, Freerk Sjoukes Leistra, Albert Taekes Kingma, Eeltje Kornelis Kingma, unknown Wiersma, Dieuwke Johannes van der Laan, Antje Kornelis Kingma. 
 
762
Weert, Saakje Johannes de
Weert, Saakje Johannes de
 
 
763
Weit, Jan Izaaks van der
Weit, Jan Izaaks van der
Opmerking van Taede:
Jan werd later organist van de Gereformeerde kerk te Blija.

Note from Taede:
In later years Jan became organist of the Christian Reformed church of Blija. 
 
764
Weit, Jan Izaaks van der & Germeraad, Grietje Thomas
Weit, Jan Izaaks van der & Germeraad, Grietje Thomas
met kinderen Pietje (2 jaar) en Jitske (6 weken)

with children Pietje (2 years) and Jitske (6 weeks) 
 
765
Weit, Murk Abes van der
Weit, Murk Abes van der
met zoon / with son 
 
766
Wek, Evert Alderts van der
Wek, Evert Alderts van der
 
 
767
Werf, Gerlantje Dirks van der
Werf, Gerlantje Dirks van der
 
 
768
Werk, Aldert Jacobs van der & Gros, Antje Wybes
Werk, Aldert Jacobs van der & Gros, Antje Wybes
 
 
769
Wesseling, Jennie
Wesseling, Jennie
 
 
770
Westerhuis, Gerrit Sipkes & Mulder, Anna
Westerhuis, Gerrit Sipkes & Mulder, Anna
 
 
771
Westra, Aukje Siedses
Westra, Aukje Siedses
 
 
772
Westra, Lubbert Renzes & Terpstra, Pietje Keimpes
Westra, Lubbert Renzes & Terpstra, Pietje Keimpes
 
 
773
Westra, Renze Lubberts & Hoogterp, Jaike Gerbens
Westra, Renze Lubberts & Hoogterp, Jaike Gerbens
 
 
774
Westra, Sieds Sjoerds & Bijlstra, Wytske Sytses
Westra, Sieds Sjoerds & Bijlstra, Wytske Sytses
 
 
775
Westra, Sieds Sjoers
Westra, Sieds Sjoers
met kleindochters / with granddaughters Wytske (links/left) & Doetje Johannes Jansma  
 
776
Wey, Frouwkje Johannes van der
Wey, Frouwkje Johannes van der
 
 
777
Wey, Jitske (links/left) & Akke Johannes van der
Wey, Jitske (links/left) & Akke Johannes van der
 
 
778
Wey, Johannes Johannes van der & Huizen, Geertje Hendriks van
Wey, Johannes Johannes van der & Huizen, Geertje Hendriks van
 
 
779
Wie is hij ? / Who is he ?
Wie is hij ? / Who is he ?
Henk van der Spek beschikt over een aantal foto's waarvan niet bekend is wie erop staan. De foto's werden genomen bij de bekende fotograaf de Jong in Leeuwarden. Henk sluit niet uit dat dit een Ferwerderadieler is.

Henk van der Spek has several pictures showing unknown persons who assumably lived in Ferwerderadeel. Picture was taken by the well-known photographer de Jong in Leeuwarden. 
 
780
Wie is hij ? / Who is he ?
Wie is hij ? / Who is he ?
Uit de verzameling van Johannes van Dijk: een onbekende heer die vermoedelijk uit Ferwerd afkomstig was.

From the collection of Johannes van Dijk: an unknown gentleman, possibly from Ferwerd.

 
 
781
Wie is hij ? / Who is he ?
Wie is hij ? / Who is he ?
Uit de verzameling van Johannes van Dijk: een onbekende heer die waarschijnlijk uit Ferwerd afkomstig was.

From the collection of Johannes van Dijk: an unknown gentleman, most likely from Ferwerd. 
 
782
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Er bestaat het vermoeden dat haar achternaam Dijkman of Talsma was.

This lady may be a Dijkman or a Talsma.  
 
783
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Foto genomen bij J.H. Slaterus te Leeuwarden. Henk van der Spek heeft het vermoeden dat deze dame mogelijk uit Ferwerderadeel zou kunnen komen. Misschien een Reitsma of de Groot ?

Picture taken by J.H. Slaterus in Leeuwarden. Henk van der Spek suspects that this lady may be from Ferwerderadeel. Possibly a Reitsma or de Groot ? 
 
784
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Ina van der Wal schrijft:
"In mijn zoektocht naar de familie van der Wal uit Ferwerd kwam ik deze oude foto tegen die kennelijk werd genomen door P.R. van Steinvoorn te Ferwerd. De jongedame is onbekend"

"In my search for the van der Wal family from Ferwerd I came across this old picture, apparently taken by P.R. van Steinvoort in Ferwerd. The young lady is unknown to me." 
 
785
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Uit de verzameling van Johannes Boersma: een onbekende dame, wellicht uit Ferwerd.

From the collection of Johannes Boersma: an unknown lady, perhaps from Ferwerd.  
 
786
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Uit de verzameling van Johannes Boersma: een onbekende dame, wellicht uit Ferwerd.

From the collection of Johannes Boersma: an unknown lady, perhaps from Ferwerd.  
 
787
Wie is zij ? / Who is she ?
Wie is zij ? / Who is she ?
Uit de verzameling van Johannes Boersma: een onbekende dame, wellicht uit Ferwerd.

From the collection of Johannes Boersma: an unknown lady, perhaps from Ferwerd.  
 
788
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Henk van der Spek beschikt over een aantal foto's waarvan niet bekend is wie erop staan. De foto's werden genomen bij de bekende fotograaf de Jong in Leeuwarden. Henk sluit niet uit dat het Ferwerderadiel(st)ers zijn.

Henk van der Spek has several pictures showing unknown persons who assumably lived in Ferwerderadeel. Picture was taken by the well-known photographer de Jong in Leeuwarden. 
 
789
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Henk van der Spek beschikt over een aantal foto's waarvan niet bekend is wie erop staan. De foto's werden genomen bij de bekende fotograaf de Jong in Leeuwarden. Henk sluit niet uit dat het Ferwerderadiel(st)ers zijn.

Henk van der Spek has several pictures showing unknown persons who assumably lived in Ferwerderadeel. Picture was taken by the well-known photographer de Jong in Leeuwarden. 
 
790
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Foto genomen bij C.B. Broersma te Leeuwarden. Henk van der Spek heeft het vermoeden dat dit (echt)paar mogelijk uit Ferwerderadeel zou kunnen komen. Misschien Reitsma of de Groot ?

Picture was taken by C.B. Broersma in Leeuwarden. Henk van der Spek suspects that this couple may be from Ferwerderadeel. Possibly Reitsma or de Groot ?  
 
791
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
"In mijn zoektocht naar de familie van der Wal uit Ferwerd kwam ik een oude foto tegen waarop personen staan die waarschijnlijk in Ferwerd woonden. Geen idee wie het zijn." Aldus Ina van der Wal.

"In my search for the family van der Wal from Ferwerd I came across an old picture showing persons who probably lived in Ferwerd. I have no idea who they are" Ina van der Wal. 
 
792
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het gevoel dat dit weleens kinderen van Sytsma's afkomstig uit Ferwerderadeel zouden kunnen zijn.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that these children may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel. 
 
793
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het gevoel dat dit weleens kinderen van Sytsma's afkomstig uit Ferwerderadeel zouden kunnen zijn.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that these children may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel.  
 
794
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het gevoel dat deze familie weleens Sytsma's afkomstig uit Ferwerderadeel zouden kunnen zijn.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that this family may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel.  
 
795
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Joan Vander Heide uit Michigan heeft het vermoeden dat dit weleens nazaten zouden kunnen zijn van een Sytsma familie afkomstig uit Ferwerderadeel.

Joan Vander Heide from Michigan has a feeling that this family may be Sytsma's with roots in Ferwerderadeel. 
 
796
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
 
 
797
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
 
 
798
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Marrum - Betonnen buis testen / Testing a concrete tube 
 
799
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Marrum - Betonfabriek / Concrete factory 
 
800
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Wie zijn zij ? / Who are they ?
Taede van der Weit staat voor de vraag wie deze heren wel niet zijn.
De naam van de omcirkelde man is bekend: dat is Jan van der Weit.
De namen van de andere mannen zijn helaas niet bekend. De foto is
gedateerd 1925 en werd in Blija genomen ter gelegenheid van .... ?

Taede van der Weit would like to know who are on this picture..
The name of the encircled man is known: he is Jan van der Weit.
The picture is dated 1925 and was taken in Blija on occasion of ... ? 
 

    «Vorige «1 ... 12 13 14 15 16 17 Volgende»