(Levens)Verhalen


Treffers 1 tm 50 van 50     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia Voorstelling

   

   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
1
Amelanders / Emelanders
Amelanders / Emelanders
Don Emelander heeft zich verdiept in zijn Amelander voorouders uit Blija waarvan een aantal is geemigreerd. Hierbij zijn verslag.  
 
2
Amelanders / Emelanders
Amelanders / Emelanders
Don Emelander reporting about (emigrated) members of the Amelander family, in the USA also known as Emelander. 
 
3
Brieven
Brieven
Beste familie en vrienden,
"Kom eens over om te zien wat wereld als het hier is".
Een aantal brieven van en aan emigranten in Amerika. 
 
4
Brieven / Letters
Brieven / Letters
Dear family and friends,
"Come over some day and see what the world is like over here".
Some letters from and to emigrants in America. 
 
5
Buursma, William D. (1)
Buursma, William D. (1)
 
 
6
Buursma, William D. (2)
Buursma, William D. (2)
 
 
7
De Friezen
De Friezen
Een bloemlezing uit een rapport gedateerd 1 augustus 1813 dat Wybo Palstra enige tijd geleden heeft opgedoken in een antiquariaat.  
 
8
De Friezen / The Frisians
De Friezen / The Frisians
An anthology of a report dated August 1, 1813 which Wybo Palstra found some time ago at an antiquarian bookshop.  
 
9
Dockumer Lokaeltsje
Dockumer Lokaeltsje
Beknopte geschiedenis van dit roemruchte spoorlijntje, inclusief o.a. de problematiek (en de gevaren!) van wipsluitbomen. 
 
10
Dockumer Lokaeltsje
Dockumer Lokaeltsje
Short history of this famous local railway including the problems (and dangers!) of railway barriers. 
 
11
Dykstra, Rev. Harry A.
Dykstra, Rev. Harry A.
 
 
12
Dykstra, Rev. Simon A.
Dykstra, Rev. Simon A.
 
 
13
Engelbertus Thiessen
Engelbertus Thiessen
Letterlijk kan men stellen dat zijn naam luidde: Engel Bert. Of hij zich ook als een engel gedroeg is bekend bij Bauke Jousma. 
 
14
Engelbertus Thiessen
Engelbertus Thiessen
Literally his first name can be translated as "Angel Bert". Was he indeed an angel? Bauke Jousma knows more. 
 
15
Enne & Jeltje
Enne & Jeltje
Enne Heins Krottje & Jeltje Harmens Friesema emigreerden in 1900 naar Amerika. Klaas Leen vertelt u hoe het hun verging. 
 
16
Enne & Jeltje
Enne & Jeltje
Enne Heins Krottje & Jeltje Harmens Friesema emigrated in 1900 to the USA. Klaas Leen fills you in on how it worked out. 
 
17
Heide, Rev. S.S. Vander
Heide, Rev. S.S. Vander
 
 
18
Herenigd
Herenigd
Jochum Sytsma emigreerde in 1900 van Hallum naar New Jersey, zijn broer Jan bleef in Hallum achter. Het duurde enige tijd voor zij elkaar weer zagen. 
 
19
Herenigd / Reunited
Herenigd / Reunited
Jochum Sytsma emigrated in 1900 from Hallum to New Jersey, his brother Jan did not. It took some time before they saw each other again. 
 
20
Herinneringen
Herinneringen
Uit de archieven van Calvin College, Grand Rapids: herinneringen van twee emigranten uit Ferwerderadeel naar Michigan, USA. 
 
21
Herinneringen / Memories
Herinneringen / Memories
From the files of Calvin College Archives, Grand Rapids: recollections of two emigrants from Ferwerderadeel to Michigan. 
 
22
Hoekstra, Rev. Johannes B. (1)
Hoekstra, Rev. Johannes B. (1)
 
 
23
Hoekstra, Rev. Johannes B. (2)
Hoekstra, Rev. Johannes B. (2)
 
 
24
It Molkfabryk
It Molkfabryk
Ooit was de melkfabriek in Marrum van grote betekenis voor het dorp. Andries Dijkstra weet meer omtrent de geschiedenis van de fabriek. 
 
25
It Molkfabryk / The Dairy
It Molkfabryk / The Dairy
Once the dairy factory of Marrum was of substantial importance to the town. Andries Dijkstra has more details. 
 
26
It Nut
It Nut
De leden van deze vereniging kwamen een paar keer bijeen in Marrum en Ferwerd. Met welk doel? Een verslag van Andries Dijkstra. 
 
27
It Nut / The Society for Benefit in General
It Nut / The Society for Benefit in General
Members of this Society met several times per year at Marrum and Ferwerd. For what purpose? Andries Dijkstra reporting. 
 
28
Lieve Hemel!
Lieve Hemel!
't Was niet altijd "pais en vree" binnen de Hervormde Kerk zoals moge blijken uit de door Andries Dijkstra samengestelde bloemlezing van de notulen der kerkenraad Marrum-Westernijkerk 1848-1897. 
 
29
Lieve Hemel! / Good Heavens!
Lieve Hemel! / Good Heavens!
It wasn't always "peace and understanding" in the Reformed Church. Andries Dijkstra made an extract of the minutes of the Church Council of Marrum-Westernijkerk covering the years 1848-1897. 
 
30
Offringa, Pietje Durks
Offringa, Pietje Durks
Een markante vrouw uit Marrum. 
 
31
Offringa, Pietje Durks
Offringa, Pietje Durks
A remarkable woman from Marrum. 
 
32
Pasajes subsidiarios
Pasajes subsidiarios
Lotgevallen van Nederlandse emigranten naar Argentinie waaronder menig Fries en een aantal uit Ferwerderadeel. Zij hadden het op z'n zachtst gesteld niet makkelijk. 
 
33
Pasajes subsidiarios
Pasajes subsidiarios
Dutch emigrants to Argentina with quite a few from Friesland and several from Ferwerderadeel. Life wasn't easy in South America. 
 
34
Sybe & Sara
Sybe & Sara
Hoe is het Sybe Jans Palma & Sara Gerrits Engbrenghof vergaan na hun emigratie? Jane Goodrich stelt u op de hoogte. 
 
35
Sybe & Sara
Sybe & Sara
What ever happened to Sybe Jans Palma & Sara Gerrits Engbrenghof ? Jane Goodrich will tell us. 
 
36
Terug naar Ferwerderadeel
Terug naar Ferwerderadeel
In 1852 emigreerde hij met vrouw en kind naar Michigan. Na 29 jaar keerde hij voor een bezoek terug (en niet geheel onopgemerkt): Dirk Jans Miedema 
 
37
Terug naar Ferwerderadeel / Ferwerderadeel revisited
Terug naar Ferwerderadeel / Ferwerderadeel revisited
In 1852 he emigrated from Ferwerderadeel to Michigan. After 29 years he returned (and not unnoticed): Dirk Jans Miedema. 
 
38
The game of the name
The game of the name
The custom of naming children after their (great)grandparents is one of the tools available in tracing ancestors before 1811.  
 
39
This is My Life
This is My Life
Herinneringen van / Memories of Theadora Dantuma - Drost (Taetske Johannes Dantuma).
Vooralsnog alleen in het Engels beschikbaar / For the time being only available in English. 
 
40
Vliet, Rev. Peter D. Van (1)
Vliet, Rev. Peter D. Van (1)
 
 
41
Vliet, Rev. Peter D. Van (2)
Vliet, Rev. Peter D. Van (2)
 
 
42
Vlietstra, Jelke Jochums
Vlietstra, Jelke Jochums
Na bijna een halve eeuw Amerika bezocht hij (uit)eindelijk zijn familie in Ferwerd.

After almost half a century in America he finally visited his family in Ferwerd.
For the time being only available in Dutch, we're sorry to say. 
 
43
Voetafdrukken
Voetafdrukken
In 1976 schreven leerlingen van de Eastern Christian Junior High School - Paterson, NJ artikeltjes over hun voorouders o.a. uit Ferwerderadeel. 
 
44
Voetafdrukken / Footprints
Voetafdrukken / Footprints
Biographies written in 1976 by students of Eastern Christian Junior High School - Paterson, NJ about their ancestors from Ferwerderadeel. 
 
45
Wagen, Andrew Vander (1)
Wagen, Andrew Vander (1)
 
 
46
Wagen, Andrew Vander (2)
Wagen, Andrew Vander (2)
 
 
47
Wagen, Mrs. Dirk Vander nee Nellie Noordhof
Wagen, Mrs. Dirk Vander nee Nellie Noordhof
 
 
48
What's in a name?
What's in a name?
Examples of surnames spelled in different ways. 
 
49
Zes maanden in Amerika
Zes maanden in Amerika
In 1881 vertrok Johannes Kornelis van Dijk uit Ferwerd voor een half jaar naar de VS. Kleinzoon Johannes van Dijk is in het bezit van het originele reisverslag en heeft dat beschikbaar gesteld. 
 
50
Zes maanden in Amerika / Six months in America
Zes maanden in Amerika / Six months in America
In 1881 Johannes Kornelis van Dijk from Ferwerd went to the USA for half a year to work and live. His grandson Johannes van Dijk has the original journal. This English version is courtesy of Heritage Hall.