Foto's


Treffers 101 t/m 150 van 838     » Klikplaatjes-overzicht    » Dia voorstelling

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Volgende»

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
101
Bontekoe, Peter & Klaasen, Mary
Bontekoe, Peter & Klaasen, Mary
Kinderen, van links naar rechts / Children, from left to right :
Herman, Ida & Josephine  
 
102
Boonstra, Trijntje Alberts
Boonstra, Trijntje Alberts
 
 
103
Bos, Harmen Wybrens & Stienstra, Trijntje Jochums
Bos, Harmen Wybrens & Stienstra, Trijntje Jochums
 
 
104
Bosch, Fetze Jans
Bosch, Fetze Jans
 
 
105
Bosma, Wybe Annes & Nicolai, Vorscina Lieuwes
Bosma, Wybe Annes & Nicolai, Vorscina Lieuwes
Trouwfoto / Weddingpicture 
 
106
Botma, Grietje Jans
Botma, Grietje Jans
 
 
107
Botma, Trijntje Ypes
Botma, Trijntje Ypes
 
 
108
Bouma, Bote Annes & Heide, Romkje Wiegers van der
Bouma, Bote Annes & Heide, Romkje Wiegers van der
 
 
109
Bouma, Tjepke Bokkes & Dijk, Berber Kornelis van
Bouma, Tjepke Bokkes & Dijk, Berber Kornelis van
 
 
110
Brolsma, Uilke Hessels & Timmerman, Jantje Jolkes
Brolsma, Uilke Hessels & Timmerman, Jantje Jolkes
 
 
111
Brouwer, Albert & Krol, Sytske Atzes
Brouwer, Albert & Krol, Sytske Atzes
Van links naar rechts / From left to right :
Georgia Kroll (vrouw van / wife of Berend), Albert Brouwer, Sytske Atzes Krol, Berend Atzes Krol 
 
112
Burmania, Anna Dirks
Burmania, Anna Dirks
 
 
113
Burmania, Anne Dirks
Burmania, Anne Dirks
 
 
114
Burmania, Dirk Annes & Sterk, Frouwkje Pieters
Burmania, Dirk Annes & Sterk, Frouwkje Pieters
Kinderen, van links naar rechts / children, from left to right :
Grietje, Trijntje, Romkje & Pieter 
 
115
Buursma, Menze Douwes
Buursma, Menze Douwes
 
 
116
Buursma, Otte Menzes & Wiersma, Ytske Dirks
Buursma, Otte Menzes & Wiersma, Ytske Dirks
 
 
117
Buursma, Trijntje Ottes
Buursma, Trijntje Ottes
 
 
118
Clewits, Ritske Simons
Clewits, Ritske Simons
Schoolmeester / Schoolteacher in Wanswerd & Ferwerd 
 
119
Cornjum - Schoolklas / Schoolclass - 1887
Cornjum - Schoolklas / Schoolclass - 1887
Foto ter gelegenheid van het 40-jarig jubileum in 1887 van hoofdonderwijzer Kornelis Sybes de Jong van de lagere school te Cornjum.
Helemaal links vooraan: Haye Franses Bilstra

Picture on the occasion of the 40-year jubilee of head-teacher Kornelis Sybes de Jong at the primary school in Cornjum.
To the far left, up front: Haye Franses Bilstra 
 
120
Cuperus, Ruurd Fokkes & Kroes, Geertje Wytses
Cuperus, Ruurd Fokkes & Kroes, Geertje Wytses
Oak Harbor - Washington State  
 
121
Cuperus, Watse Jans
Cuperus, Watse Jans
 
 
122
Damsma, Peter
Damsma, Peter
 
 
123
Dantuma, Johannes (John) Klazes & Zijlstra, Janke (Jennie) Dirks
Dantuma, Johannes (John) Klazes & Zijlstra, Janke (Jennie) Dirks
50 jarig huwelijksjubileum / 50th wedding anniversary 
 
124
Dantuma, Johannes Klazes & Zijlstra, Janke Dirks
Dantuma, Johannes Klazes & Zijlstra, Janke Dirks
Van links naar rechts / From left to right :
Staand/Standing: Klaas (Charles), Pieter (Peter) Dirks Zijlstra, Dirk (Richard).
Zittend/Seated: Taetske (Theadora), Johannes (John) Klazes Dantuma,
Grietje (Grace), Hessel (Herman), Janke (Jennie) Dirks Zijlstra, Trijntje (Katherine). 
 
125
Dantuma, Klaas Johannes & Gaugert, Florence M.
Dantuma, Klaas Johannes & Gaugert, Florence M.
Trouwfoto / Weddingpicture 
 
126
Dantuma, Klaas Johannes & Huizen, Grietje Symens van
Dantuma, Klaas Johannes & Huizen, Grietje Symens van
 
 
127
Deinema, Saapke Doekes
Deinema, Saapke Doekes
 
 
128
Deinema, Willem Doekes
Deinema, Willem Doekes
 
 
129
Dekker, Trijntje Hendriks
Dekker, Trijntje Hendriks
 
 
130
Dellen, Aafke Rogchus van
Dellen, Aafke Rogchus van
 
 
131
DeYoung & Dijkstra
DeYoung & Dijkstra
Van links naar rechts :
Hielkje (Nellie) Starkenburg, dochter van Eelke Alles Starkenburg & Harmke Koopmans uit Oudwoude. Ytje (Ida) Hendriks Dijkstra, dochter van Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham uit Marrum. Hiltje Hanzes de Jong, dochter van Hans Minnes de Jong &Antje Beernts Krol uit Jelsum. Pieter Hendriks Dijkstra/Peter Dykstra, zoon van Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham uit Marrum. Minne Hanzes de Jong/Menno DeYoung, zoon van Hans Minnes de Jong & Antje Beernts Krol uit Jelsum. Willem van Malsen, zoon van Pieter van Malsen & Wilhelmina Wichboldina Nijholt uit Grootegast, Groningen. Yda Dykstra, dochter van Peter Dijkstra & Nellie Starkenburg.

From left to right :
Hielkje (Nellie) Starkenburg, daughter of Eelke Alles Starkenburg & Harmke Koopmans from Oudwoude. Ytje (Ida) Hendriks Dijkstra, daughter of Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham from Marrum. Hiltje Hanzes de Jong, daughter of Hans Minnes de Jong & Antje Beernts Krol from Jelsum. Pieter Hendriks Dijkstra/Peter Dykstra, son of Hendrik Liebes Dijkstra & Harmke Jans de Ham from Marrum. Minne Hanzes de Jong/Menno DeYoung, son of Hans Minnes de Jong & Antje Beernts Krol from Jelsum. Willem van Malsen, son of Pieter van Malsen & Wilhelmina Wichboldina Nijholt from Grootegast, province of Groningen. Yda Dykstra, daughter of Peter Dijkstra & Nellie Starkenburg. 
 
132
Dijk van, Zussen / Sisters
Dijk van, Zussen / Sisters
Van links naar rechts / From left to right:
Hendrikje, Eke & Antje Wytzes van Dijk 
 
133
Dijk, Aaltje Kornelis van
Dijk, Aaltje Kornelis van
 
 
134
Dijk, Cornelis Johannes van
Dijk, Cornelis Johannes van
 
 
135
Dijk, Cornelis Wytzes van & Kuiphof, Ytje Jacobs
Dijk, Cornelis Wytzes van & Kuiphof, Ytje Jacobs
 
 
136
Dijk, Dirk Sjoerds van & Wagenaar, Tjamke Jans
Dijk, Dirk Sjoerds van & Wagenaar, Tjamke Jans
 
 
137
Dijk, Frans Cornelis van & Ronda, Jesina Sipkes
Dijk, Frans Cornelis van & Ronda, Jesina Sipkes
 
 
138
Dijk, Jochum Johannes van & Plantinga, Wiepkje Gerrits
Dijk, Jochum Johannes van & Plantinga, Wiepkje Gerrits
 
 
139
Dijk, Johannes Kornelis van
Dijk, Johannes Kornelis van
 
 
140
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Staand, van links naar rechts / Standing, from left to right :
Cornelis, Saakje, Arjen, Anna, Reinder & Jan.

Zittend, van links naar rechts / Seated, from left to right :
Johannes Kornelis van Dijk, Jochum, Trijntje Reinders Hoekstra & Aaltje  
 
141
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
Dijk, Johannes Kornelis van & Hoekstra, Trijntje Reinders
 
 
142
Dijk, Kornelis Jans van
Dijk, Kornelis Jans van
 
 
143
Dijk, Lieuwina Jans van
(vermoedelijk / probably)
Dijk, Lieuwina Jans van (vermoedelijk / probably)
 
 
144
Dijk, Lijsbert Goffes van
Dijk, Lijsbert Goffes van
 
 
145
Dijk, Meiltje Kornelis van
Dijk, Meiltje Kornelis van
 
 
146
Dijk, Sije Cornelis van & Hoekema, Menke Tjeerds
Dijk, Sije Cornelis van & Hoekema, Menke Tjeerds
Achterste rij, van links naar rechts / Back row, from left to right :
Dirkje, Wytske, Cornelis, Jantje.
Middelste rij, van links naar rechts / Middle row, from left to right :
Hendrik, Sije Cornelis van Dijk, Francine, Menke Tjeerds Hoekema, Jilderts.
Vooraan / Up front :
Tjeerd, Menke 
 
147
Dijk, Wybe Jans van
Dijk, Wybe Jans van
 
 
148
Dijkman, Beitske
Dijkman, Beitske
 
 
149
Dijkman, David Tjisses & Talsma, Ybeltje Ydes
Dijkman, David Tjisses & Talsma, Ybeltje Ydes
Vooraan met witte jas : David Tjisses Dijkman.
Rechts van hem met witte emmer : Ybeltje Ydes Talsma.
(Helaas zijn de namen van de anderen, alsook van het paard en de hond, niet bekend).

Up front, holding the horse: David Tjisses Dijkman.
To his right, holding the white bucket: Ybeltje Ydes Talsma.
(Unfortunately the names of the other people and the horse and dog are unknown).  
 
150
Dijkman, Douwe Davids
Dijkman, Douwe Davids
Van links naar rechts / From left to right :
Douwe Dijkman, Feye Swart, Jan Hellema,
Minne Fokkema, onbekend/unknown & Jacob Terpstra.  
 

    «Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 17» Volgende»