Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 5476

1 2 3 4 5 ... 110» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jans, Jacob 
 nov 1756 I104365
2
de Vries, Trijntje Feitses 
 nov 1759Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65953
3
Paulus, Trijntje 
 nov 1764Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10823
4
Algra, Symen Gosses 
 nov 1765Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72251
5
Minnes, Hendrik 
 nov 1765Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58081
6
Riemersma, Riemer Minnes 
 nov 1765Garijp/Suameer/Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12314
7
Wiltjes, Foekje 
 nov 1768Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11997
8
Krop, Keimpe Jans 
 nov 1776Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2742
9
Ploeg, Sjoukje Lieuwes van der 
 nov 1777Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37396
10
Liefring, Antje Kornelis 
 nov 1789Niezijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103597
11
Dijkstra, Jantje Pieters 
 nov 1790St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79745
12
de Jong, Minke Wietzes 
 nov 1793Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93267
13
van Dijk, Tjeerd Cornelis 
 nov 1798Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62600
14
Bouma, Gertie 
 nov 1865 I60858
15
Cupido, Willemtje 
 nov 1875Iowa, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108699
16
Andrae, Maggie 
 nov 1891New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26638
17
Kooistra, Hendrik Meinderts 
 nov 1904New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26888
18
Wiersma, Trijntje Jans 
 nov 1904 I64413
19
Pyters, Halbe 
 1 nov 1740Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89778
20
Tjerks, Feikjen 
 1 nov 1752Terhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88833
21
Poelstra, Sjouke Jans 
 1 nov 1753Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10281
22
Stap, Jacob Jans 
 1 nov 1753Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56492
23
Kooy, Douwe Johannes van der 
 1 nov 1755Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71973
24
Hylkes, Baukje 
 1 nov 1757Oldeberkoop Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103914
25
Bijlsma, Jentje Eeltjes 
 1 nov 1761Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78919
26
War, Tjeerd Ages 
 1 nov 1765Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93311
27
Arjens, Klaaske 
 1 nov 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26849
28
Pieters, Dieuwke 
 1 nov 1771Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75126
29
Dijkstra, Leentje Jelles 
 1 nov 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82134
30
Gabes, Frans 
 1 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44975
31
Koerts, Pier 
 1 nov 1772Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44764
32
Rintjes, Pytje 
 1 nov 1772Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1700
33
Tuinstra, Sjoerd Saskers 
 1 nov 1772Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87042
34
Veenstra, Martsen Klazes 
 1 nov 1772Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94206
35
Meints, Tettje 
 1 nov 1773Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65830
36
Sikkes, Sijke 
 1 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44582
37
Melles, Mient 
 1 nov 1774Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20252
38
Tangerman, Sipke Fredericus 
 1 nov 1774Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52203
39
Jans, Grietje 
 1 nov 1775Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89412
40
Staphorsius, Allert Jelles 
 1 nov 1775Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50102
41
Kuiphof, Pieter Harmens 
 1 nov 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5232
42
Beintum, Wintje Willems 
 1 nov 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15234
43
Kramer, Jantje Piers 
 1 nov 1778Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64059
44
Smidt, Klaas Pieters 
 1 nov 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63360
45
Rijpma, Aaltje Ennes 
 1 nov 1779Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85612
46
de Jong, Hendrik Lieuwes 
 1 nov 1781Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96705
47
Bouma, Ynze Sjoerds 
 1 nov 1785Ferwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110448
48
Sjoerds, Jantje 
 1 nov 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10462
49
Tamboeser, Tjitske Jelkes 
 1 nov 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46221
50
Andringa, Jes Harmens 
 1 nov 1786Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57507

1 2 3 4 5 ... 110» Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 5063

1 2 3 4 5 ... 102» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Gravius, Jan Freerks 
 nov 1763Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86240
2
Gerbens, Betse 
 nov 1775 I91160
3
Hommes, Gertie 
 nov 1778Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59799
4
Brants, Baukjen 
 nov 1792Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69492
5
Thomas, Sweitse 
 nov 1792Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93241
6
Jans, Sybe 
 nov 1794Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69491
7
Pieters, Lieuwe 
 nov 1794Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40161
8
Bokkes, Menke 
 nov 1795Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104353
9
Klazes, Aagje 
 nov 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79682
10
Alberts, Jan 
 nov 1796Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48084
11
Idses, Klaas 
 nov 1797Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71839
12
Knol, Anje Freerks 
 nov 1798Westeremden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109704
13
Jacobs, Jochum 
 nov 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4935
14
Pot, Janke Pieters 
 nov 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19253
15
Meulen, Wybren Fokkes van der 
 nov 1802 I53058
16
Postma, Sara Steenhovius 
 nov 1802Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16442
17
Jans, Janna 
 nov 1803t Zand, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108396
18
Jurjens, Fettje 
 nov 1803Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18831
19
Tijes, Jan 
 nov 1803t Zand, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108395
20
Hendriks, Grietje 
 nov 1804Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4183
21
Lases, Lieuwkje 
 nov 1805 I11654
22
Siegers, Bouwe 
 nov 1805Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109359
23
Beima, Elte Pieters 
 nov 1807Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58719
24
Harmens, Eedom (Eke) 
 nov 1807Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89576
25
Waalkes, Okje 
 nov 1807Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108519
26
Ebbens, Jan Christiaans 
 nov 1808Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3399
27
Klases, Ymkjen 
 nov 1808Oudega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69892
28
Ulbes, Marten 
 nov 1808 I80651
29
Djurres, Migchiel 
 nov 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92269
30
Wybrens, Aaltie 
 nov 1811Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55030
31
Jans, Pieter 
 nov 1812Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111187
32
Dreyer, Peter J. 
 nov 1931 I24110
33
Zaag, Ytje Willems van der 
 nov 1950 I22764
34
Boersma, Sytske Cornelis 
 nov 1957 I18614
35
Feenstra, Nick 
 nov 1966South Dakota, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81441
36
Brake, Grada (Grace) te 
 nov 1972Worthington, MN, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110639
37
Sytsma, Andries (Andrew) Diederts 
 nov 1979Denver, CO, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1432
38
Salverda, Jennie 
 nov 1986Port Arthur, TX, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33480
39
Johannes, Haitze 
 1 nov 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67882
40
Sjoerds, Ytje 
 1 nov 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67883
41
Adolfs, Hindrik 
 1 nov 1794Leens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110163
42
Cornelis, Vroukje 
 1 nov 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68358
43
Walings, Trijntje 
 1 nov 1806Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71816
44
Arjens, Ourens 
 1 nov 1807Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86002
45
Durks, Akke 
 1 nov 1808Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73980
46
Jacobs, Hendrik 
 1 nov 1808Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69402
47
Sjirks, Wybe 
 1 nov 1808Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72608
48
Tietes, Haaije 
 1 nov 1808Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103750
49
de Vries, Jan Klaazes 
 1 nov 1814Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94723
50
Jans, Folkjen 
 1 nov 1814Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106242

1 2 3 4 5 ... 102» Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 2474

1 2 3 4 5 ... 50» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Eelses, Mient 
Tiebbes, Aeltie 
 nov 1652 I17654
I17648
2
Siucks, Ane 
Feyckes, Griet 
 nov 1668Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93173
I93174
3
Mients, Eelse 
Pijters, Antie 
 nov 1691 I17647
I17649
4
Martens, Tieerdt 
Willems, Bauckjen 
 nov 1701Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94142
I94143
5
Johannis, Tiepke 
Cornelis, Grietie 
 nov 1703Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103328
I103329
6
Klaesen, Jillert 
Tjallis, Romkien 
 nov 1719Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43023
I43017
7
Claases, Folkert 
Jetses, Luitske 
 nov 1737Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87346
I87347
8
Taekes, Feddrik 
Schutz, Rinske Jans 
 nov 1746Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82337
I82338
9
Joukes, Wyger 
Jans, Lutske 
 nov 1754 I30320
I30321
10
Piers, Dirk 
Sijmens, Trijntje 
 nov 1754Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44865
I44866
11
de Vries, Willem Johannes 
Jans, Griettje 
 nov 1760Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92006
I92007
12
Rinties, Claas 
Dirks, Rinske 
 nov 1767Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106963
I106962
13
Rijkles, Reinder 
Klaases, Janke 
 nov 1768Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91779
I91780
14
Hoekstra, Jacob Baukes 
Sixma, Seeske Wopkes 
 nov 1802Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39481
I39482
15
Baukes, Frans 
Hessels, Geertje 
 1 nov 1716Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93665
I93666
16
Wopkes, Oene 
Douwes, Lijsbeth 
 1 nov 1722Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87516
I87517
17
Ritskes, Gerrit 
Jans, Grietje 
 1 nov 1724Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86442
I86443
18
Anes, Lieuwe 
Joostes, Aukien 
 1 nov 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101037
I101038
19
Gerbens, Frans 
Ates, Grietje 
 1 nov 1744Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49427
I49428
20
Taedes, Wisse 
Pijtters, Grijtje 
 1 nov 1744Oldeboorn/Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92670
I92671
21
Sipkes, Zijtse 
Daniels, Hemke 
 1 nov 1748Oude Pekela, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92381
I92380
22
Eilerts, Syds 
Pyters, Sytske 
 1 nov 1750 I58751
I58752
23
Martens, Pyter 
Pyters, Fetje 
 1 nov 1750Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76949
I76950
24
Pieters, Philip 
Ulbes, Tjitske 
 1 nov 1750Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94634
I94638
25
Jans, Frans 
Reyns, Kinnou 
 1 nov 1756Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83194
I83195
26
Feyes, Minne 
Mennes, Jeltje 
 1 nov 1761Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69797
I91757
27
Fokkes, Eede 
Luitjens, Wobbegien 
 1 nov 1761Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102401
I102402
28
Sjirks, Pyter 
Lieuwes, Antje 
 1 nov 1767Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97325
I97326
29
Eibes, Jacob 
Klaaszen, Gerritje 
 1 nov 1772Oldenzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110627
I110628
30
Hempenius, Hette Alberts 
Binnes, Tjitske 
 1 nov 1772Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63604
I63605
31
Wierstra, Gerben Jans 
Jacobs, Sjoukje 
 1 nov 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5617
I5616
32
Homans, Christoffel Jacobus 
Nijcolaas, Anna Mart 
 1 nov 1778Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4254
I4255
33
Jans, Wytse 
Betses, Antje 
 1 nov 1778Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88036
I88037
34
Jilles, Hylke 
Wybrens, Fokjen 
 1 nov 1778Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72988
I72989
35
Vries, Johannes Gerbens de 
Gerrits, Tettje 
 1 nov 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15091
I15092
36
Kooistra, Pier Siedses 
Aukes, Maaike 
 1 nov 1789Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75440
I75441
37
Miedema, Douwe Bouwes 
Pieters, Tetje 
 1 nov 1789Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3477
I3478
38
Elzinga, Hans Pieters 
Kleiterp, Franske Pieters 
 1 nov 1795Oosterwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51756
I51757
39
Fierstra, Pieter Ritskes 
Memerda, Jantje Tjitzes 
 1 nov 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55362
I43446
40
Fredriks, Bernardus 
Wytzes, Rinske 
 1 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81553
I81554
41
Rientzes, Anne 
Syes, Sytske 
 1 nov 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39250
I39251
42
Velde, Gieles Johannes van der 
Groen, Dirkje Gerrits 
 1 nov 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78657
I78658
43
Eilers, Hendrik 
Pieters, Trijntje 
 1 nov 1799Wolvega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27845
I27846
44
Boersma, Jan Pieters 
Siegersma, Geertje Eeltjes 
 1 nov 1801Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81202
I81203
45
Dijkstra, Wate Rinzes 
Minnolts, Gryttje 
 1 nov 1801Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72879
I72878
46
Oosterhuis, Jacob Eeltjes 
Sybes, Minke 
 1 nov 1801Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72161
I72162
47
Hoekstra, Haye Sytzes 
Jans, Wijtske 
 1 nov 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65673
I73466
48
Smidts, Hille Folkerts 
Pieters, Jantje 
 1 nov 1807Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48063
I48064
49
Stremler, Lammert Harmens 
Hoornstra, Trijntje Berends 
 1 nov 1807Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11936
I11937
50
Bottinga, Tjerk Jelles 
de Vries, Haukje Gaatzes 
 1 nov 1812Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16726
I98864

1 2 3 4 5 ... 50» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 2322

1 2 3 4 5 ... 47» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Idses, Bote 
 nov 1678Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102979
2
Ram, Jochum 
 nov 1693Steenwijk, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46272
3
Rudolphi, Yfke 
 nov 1706Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45717
4
Roelofs, Nieske 
 nov 1750Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40219
5
Marum, Feye Pieters van 
 nov 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7015
6
Pasma, Lysbeth Jacobs 
 nov 1791Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48350
7
Baukes, Jetske 
 1 nov 1691Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90938
8
Rinsma, Gerrit 
 1 nov 1693Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43362
9
Marks, Lieuwe 
 1 nov 1696Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81888
10
Wopkes, Jantje 
 1 nov 1705Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95557
11
Wielen, Marijke Aukes van der 
 1 nov 1716Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88483
12
Beute, Harmen Harmens 
 1 nov 1719Kolderveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57113
13
Gerbens, Jan 
 1 nov 1722Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68191
14
Mients, Feije 
 1 nov 1722Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46464
15
Oeges, Geeltje 
 1 nov 1722Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47395
16
Teikes, Trijntie 
 1 nov 1726Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43010
17
Bartels, Luitske 
 1 nov 1730Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99158
18
Harings, Jelle 
 1 nov 1733Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81018
19
Doekes, Yttje 
 1 nov 1739St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45457
20
Fransen, Geert 
 1 nov 1739Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45090
21
Westra, Minne Pieters 
 1 nov 1744Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87550
22
Draijer, Jantje Jans 
 1 nov 1750Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94704
23
Haitsma, Jouk Sjerps 
 1 nov 1750Exmorra/Allingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83730
24
Jans, Wypkien 
 1 nov 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19338
25
Vries, Sake Harmens de 
 1 nov 1750Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I692
26
Folkerts, Dieuke 
 1 nov 1751Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43219
27
de Boer, Hendrik Fransen 
 1 nov 1754Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68166
28
Visser, Christiaan Johannes 
 1 nov 1760Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76070
29
Teunis, Geertje 
 1 nov 1761Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89569
30
AEdes, Dieuke 
 1 nov 1767Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1224
31
Damstra, Lysbert Aans 
 1 nov 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90623
32
Haak, Jasper Everts van der 
 1 nov 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2434
33
Hettes, Wijke 
 1 nov 1767St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39910
34
Jans, Feike 
 1 nov 1767Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100091
35
Kisjes, Ymke Jans 
 1 nov 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70076
36
Knossen, Anne Wybes 
 1 nov 1767Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68301
37
Lipstra, Bauke Nammens 
 1 nov 1767Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80999
38
Rintjes, Trijntje 
 1 nov 1767Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39792
39
Sinnema, Itske Eelzes 
 1 nov 1767Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16719
40
Sjoerds, Janke 
 1 nov 1767Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86369
41
de Vries, Jantje Tjerks 
 1 nov 1772Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85517
42
Douma, Egbert (Eibert) Romkes 
 1 nov 1772Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110251
43
Gosliga, Pier Johannes 
 1 nov 1772Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71614
44
Hoekstra, Rinske Pieters 
 1 nov 1772Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I471
45
Oedsens, Willem 
 1 nov 1772Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47940
46
Rietzema, Jakob Jans 
 1 nov 1772Pieterburen/Wierhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58483
47
Smith, Cornelis Sijbrens 
 1 nov 1772Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7089
48
Beerns, Anke 
 1 nov 1778Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47584
49
Benedictus, Lieuwe 
 1 nov 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42558
50
Dijk, Meindert Jans van 
 1 nov 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2181

1 2 3 4 5 ... 47» Volgende»