Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 5578

1 2 3 4 5 ... 112» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Jochums, Aat 
 okt 1706Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5171
2
Pyters, Claas 
 okt 1754Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97327
3
Ades, Antke 
 okt 1755Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67945
4
Wates, Harmen 
 okt 1756Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80313
5
Hoekstra, Anne Teyes 
 okt 1761Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110926
6
Oosterkamp, Jannes Thyssen 
 okt 1762Noordwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75669
7
Valks, Grietje Hendriks 
 okt 1766Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20964
8
Hogenhuis, Gerrit Jentjes 
 okt 1769Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88167
9
Wiersma, Dirk Lieuwes 
 okt 1778Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23515
10
Wiersma, Tytje Gosses 
 okt 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23520
11
Bakker, Antje Cornelus 
 okt 1790Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98919
12
Hugepoort, Daniel Gosses 
 okt 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43959
13
Stienstra, Pieter Klazes 
 okt 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85775
14
Steeg, Jantje Ernst 
 okt 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4560
15
de Boer, Mrs. Jannigje 
 okt 1842 I84873
16
Friesema, Mrs. Mary 
 okt 1887 I98770
17
Salverda, Berber (Bertha) Arjens 
 okt 1887Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33477
18
Terpstra, Peter Gideon 
 okt 1901Coopersville, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24021
19
Hoekstra, Jan Meiles 
 okt 1903 I67440
20
Terpstra, Grietje Johannes 
 okt 1904 I68934
21
Roorda, Dirk Gerrits 
 okt 1905 I68615
22
Swart, Sytske Johannes 
 okt 1909Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85546
23
Bilo, Marisin 
 1 okt 1731Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104322
24
Kuperus, Pieter Sippes (aka Cuipers) 
 1 okt 1736 I94388
25
Karstens, Epkjen 
 1 okt 1739Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94932
26
Marum, Feye Pieters van 
 1 okt 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7015
27
Swart, Sybrigje Martens de 
 1 okt 1764Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4714
28
Dijk, Bokke Jacobs van 
 1 okt 1775Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21602
29
Hellinga, Ids Annes 
 1 okt 1775Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18832
30
Ages, Antje 
 1 okt 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49604
31
Engberts, Antje 
 1 okt 1776Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14429
32
Grasma, Jan Jans 
 1 okt 1776Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99457
33
Swart, Andries Tjeerds 
 1 okt 1776Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106460
34
de Jong, Wieger Wiegers 
 1 okt 1777Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48818
35
Roorda, Angenietje Taekes 
 1 okt 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2449
36
Roelofs, Baukje 
 1 okt 1780Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53149
37
Zee, Job Willems van der 
 1 okt 1781Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39833
38
Pieters, Bottje 
 1 okt 1782Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18695
39
Veeren, Janke Simons 
 1 okt 1782Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81655
40
Westerhuis, Lijsbeth Jans 
 1 okt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I841
41
Vorderman, Derk 
 1 okt 1783Twello, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84124
42
Boersma, Tijs Taekes 
 1 okt 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6448
43
Seldenthuis, Jeltje Sipkes 
 1 okt 1784Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102660
44
Terpstra, Gertje Sybrens 
 1 okt 1784Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97722
45
Jonker, Tietje Arjens 
 1 okt 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92188
46
Kooistra, Jitze Sapes 
 1 okt 1785Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10132
47
Pieters, Jantje 
 1 okt 1785Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48064
48
Wagenaar, Wytske Sierds 
 1 okt 1786Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33445
49
Dijkstra, Sake Jochems 
 1 okt 1788Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86693
50
Weert, Sytske Gurbes de 
 1 okt 1788Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11230

1 2 3 4 5 ... 112» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Snijder, Fokke Haikes 
 7 okt 1804Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74048
2
Krol, Symentje Sybes 
 12 okt 1783Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74032
3
Pallas, Ynskjen Hendriks 
 20 okt 1799Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74049
4
Hitman, Geert Teunis 
 24 okt 1728Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73947

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 4728

1 2 3 4 5 ... 95» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Nijdam, Sibbeltie Idzerts 
 okt 1680Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102981
2
Karssen, Garritje 
 okt 1763Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107858
3
Hindriks, Geertruit 
 okt 1767Leermens, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111245
4
Heddes, Sijbren 
 okt 1775Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93698
5
Douwes, Johannes 
 okt 1777Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76302
6
Willems, Doede 
 okt 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89125
7
Zakes, Pyter 
 okt 1789 I75051
8
Borgrink, Aatje 
 okt 1791Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85176
9
Sytzes, Dirk 
 okt 1792Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19725
10
van Ingen, Elisabeth 
 okt 1795Lisse, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72962
11
Aukes, Maaike 
 okt 1799Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75441
12
Ulbes, Jan 
 okt 1799 I75139
13
Dirks, Doetje 
 okt 1800Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100560
14
Felsen, Piter Jansen 
 okt 1800Exmorra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100559
15
Porte, Klaas Jacobs 
 okt 1800Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106144
16
Gerbens, Aafke 
 okt 1801Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3805
17
Lammerts, Trijntie 
 okt 1802Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73233
18
Luidsers, Maaike 
 okt 1802Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111363
19
Pyters, Andries 
 okt 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79441
20
Wanders, Hendrik 
 okt 1802Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110203
21
Tamminga, Antje Dirks 
 okt 1803Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10365
22
Jans, Geert 
 okt 1805Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108923
23
Broers, Hendrik 
 okt 1806Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63856
24
Thomes, Antje 
 okt 1806Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92655
25
Alberts, Hendrik 
 okt 1807Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108907
26
Hendriks, Fokje 
 okt 1807Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56154
27
Kooistra, Harke Pieters 
 okt 1807Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39596
28
Otten, Hendrik 
 okt 1807Loosdrecht, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102229
29
Doytses, Aafke 
 okt 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4879
30
Geerts, Antje 
 okt 1808Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3252
31
Sjoerds, Wentje 
 okt 1808Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90290
32
Spyxma, Dieuwke Piers 
 okt 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74194
33
Vreede, Johanna 
 okt 1808Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79687
34
Winands, Dirk Hendriks 
 okt 1808Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85248
35
Andries, Vroukje 
 okt 1809Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90258
36
Heeres, Durk 
 okt 1809Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91579
37
Ydes, Petrus 
 okt 1809Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85539
38
Douwes, Jan 
 okt 1810Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4052
39
Jans, Jents 
 okt 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82075
40
Symens, Ybeltje 
 okt 1810Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91944
41
Poortinga, Jacob Lieuwes 
 okt 1946Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29989
42
Faber, Jitske (Jesse) Gerbens 
 okt 1966USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26658
43
Heerscap, Anna 
 okt 1972New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55159
44
Sterk, Mrs. Jean Elizabeth 
 okt 1993Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84989
45
Keympes, Tiedtie 
 1 okt 1665Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80464
46
Atzes, Dirkje 
 1 okt 1805St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33612
47
ydses, Sipkje 
 1 okt 1807Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105065
48
Annes, Dirk 
 1 okt 1808 I70799
49
Simons, Jan 
 1 okt 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59798
50
Jacobs, Egbert 
 1 okt 1809Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51434

1 2 3 4 5 ... 95» Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 1848

1 2 3 4 5 ... 37» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Liubbes, Ritscke 
Freercks, Jouck 
 okt 1659Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46409
I46410
2
Tjalles, Teeke (Teike) 
Klases, Aaltie 
 okt 1718 I43006
I43007
3
Ebding, Sylvester 
Tymans, Anna Cathrina 
 okt 1720Burgsteinfurt, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95343
I95345
4
Sybrens, Wopke 
Minses, Willemke 
 okt 1753Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90669
I90670
5
Johannes, Pieter 
Pieters, Janke 
 okt 1779Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58580
I58581
6
Kasper, Pieter 
Stormezand, Krijna 
 okt 1794St. Annaland, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64857
I64858
7
Haak, Rinse Everts van der 
Ellens, Janke Jakobs 
 okt 1798Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82627
I82628
8
Knol, Lubbert 
Boesenkool, Femmigje 
 okt 1810Rouveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111289
I111290
9
Rijpma, Klaas Pieters 
Hager, Antje Theunis 
 okt 1810Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91990
I60624
10
Slager, Harmen Pieters 
Wey, Idske Johannes van der 
 3- okt 1924Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37975
I21833
11
Wierda, Jacob Pieters 
Schaaf, Beitske (Bessie) Aukes van der 
 okt 1938Orange City, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55230
I87619
12
Cooper, William Robert 
Fischer, Arlene 
 okt 1964 I63301
I63303
13
Seerps, Frans 
Ariens, Antie 
 1 okt 1719Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78263
I78264
14
Algra, Symen Folkerts 
Snoek, Gritie Johannes 
 1 okt 1723Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46620
I46621
15
Banga, Ids Jans 
Dirks, Aafke 
 1 okt 1730Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49891
I49892
16
Johannis, Jan 
Sjoerds, Gryttje 
 1 okt 1730St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86907
I86908
17
Willems, Obbe 
Willems, Sijtske 
 1 okt 1744Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70279
I70280
18
Faber, Jan Baukes 
Sipkes, Cornelia 
 1 okt 1747Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96368
I96369
19
Pyters, Sierk 
Alberts, Elbrig 
 1 okt 1747Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105485
I105486
20
Jans, Johannis 
Cnelis, Trijntje 
 1 okt 1751Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100628
I100629
21
Bangma, Claas Obes 
Martens, Lijsbet 
 1 okt 1752Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99532
I99533
22
Piers, Pieter 
Sipkes, Baukjen 
 1 okt 1752Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46933
I46934
23
Jans, Gerrijt 
Jans, Maike 
 1 okt 1758Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94820
I94821
24
Libbes, Wobbe 
Wybrens, Janke 
 1 okt 1758Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75515
I75516
25
Gosses, Johannes 
Willems, Antje 
 1 okt 1767Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74483
I74484
26
de Vries, Tieke Jilles 
van Veen, Wytze Pieters 
 1 okt 1768Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70487
I70486
27
Willems, Jan 
Jans, Antie 
 1 okt 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67742
I67743
28
Cornelis, Jacob 
Klases, Ytie 
 1 okt 1775Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5549
I5550
29
Everts, Alle 
Willems, Antje 
 1 okt 1775Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95235
I95236
30
Hanses, Gerben 
Claases, Berber 
 1 okt 1775Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104232
I104233
31
Mebius, Jacobus Engelsma 
Wybes, Elisabeth 
 1 okt 1775Terband Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85656
I102013
32
Wytses, Foocke 
Ebeles, Janke 
 1 okt 1775Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107549
I107550
33
Matstra, Sipke Rienks 
Siksma, Sjoerdtje Sikkes 
 1 okt 1778Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82765
I82766
34
Sipma, Johannes Klazes 
Sjoerds, Tetje 
 1 okt 1780Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81896
I81895
35
Wybes, Wytse 
Bartels, Bontje 
 1 okt 1780Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97930
I97931
36
Schipper, Jan Brands 
Sprietsma, Trijntje Gerlofs 
 1 okt 1786Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56963
I56960
37
Willemsen, Willem 
Temme, Catharina 
 1 okt 1786Neuenhaus, Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88272
I104400
38
Janse, Maarten 
Anteunisse, Pieternella 
 1 okt 1789Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93781
I93782
39
Eeringa, Pieter Pieters 
Romans, Grietje Daniels 
 1 okt 1797Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67960
I67961
40
Sacharaase, Ari 
Stroodekker, Maatje 
 1 okt 1797Meliskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93783
I93784
41
Bos, Ties Lewes 
Voget, Evertje Harms 
 1 okt 1806Oostwold, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107427
I107428
42
Beurs, Jan 
Eekhoff, Tjaltje 
 1 okt 1809Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64481
I64480
43
Dijkstra, Jurjen Gjelts 
Dijkstra, Froukje Geerts 
 1 okt 1809Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11879
I11880
44
de Boer, Egbert Alberts 
de Woude, Gerritje Kornelis van 
 1 okt 1813Kuinre, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99971
I99977
45
Groot, Anske Gabes de 
Terpstra, Wytske Wytzes 
 1 okt 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3487
I3517
46
Hofkes, Jan Fredrik 
Venker, Aaltje 
 1 okt 1818Leiden, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95609
I95610
47
Wal, Gerben Ennes van der 
Veldhuis, Ymkje Jans 
 1 okt 1820Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61688
I61689
48
Giesing, Johannes Hendriks 
Andringa, Trijntje Tjalles 
 1 okt 1822Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35059
I35061
49
Nijsloot, Jelle Annes 
Nijenhuis, Geertruid Martinus 
 1 okt 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106347
I106349
50
Koster, Andries Meinen 
Molenbuur, Antje Jacobs 
 1 okt 1829Steenwijkerwold, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101926
I101927

1 2 3 4 5 ... 37» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 2427

1 2 3 4 5 ... 49» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Pytters, Froukjen 
 okt 1764Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70188
2
Haga, Hendrik Jans 
 okt 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I668
3
Jans, Hiltje 
 1 okt 1673Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42289
4
Jillerts, Wijtske 
 1 okt 1699Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90206
5
Oeges, Hittie 
 1 okt 1710Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47179
6
Romkes, Neeltie 
 1 okt 1713Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70141
7
Faber, Aaltje Geeles 
 1 okt 1719Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87525
8
Feikes, Antje 
 1 okt 1730Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44695
9
Taekes, Rinske 
 1 okt 1730Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91199
10
Schat, Jan Simens 
 1 okt 1732St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95475
11
Harmens, Oeds 
 1 okt 1736Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85834
12
Claases, Cornelis 
 1 okt 1741Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85652
13
Bijlstra, Jan Emkes 
 1 okt 1747Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91716
14
Boersma, Lysbeth Hoites 
 1 okt 1747Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20193
15
Velde, Kornelis Gerbens van der 
 1 okt 1747Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4487
16
Catsma, Aaltje Simons 
 1 okt 1752Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46798
17
Damianus, Jenneke 
 1 okt 1752Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49369
18
Errits, Aafke 
 1 okt 1752Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48335
19
Jarigs, Aaltje 
 1 okt 1752Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92511
20
Noteboom, Antje Tjallings 
 1 okt 1752Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46793
21
Philippus, Froukjen 
 1 okt 1752Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74397
22
Pieters, Johannes 
 1 okt 1752Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72512
23
Pijp, Geertje Fetzes van der 
 1 okt 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86273
24
Tjeerds, Maartje 
 1 okt 1752St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66126
25
Visser, Trijntje Rientses 
 1 okt 1752Parrega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103169
26
Wielsma, Doeke Jans 
 1 okt 1752Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72334
27
Swart, Johannes Taekles 
 1 okt 1754Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6325
28
Andries, Doetje 
 1 okt 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102411
29
Andries, Jan 
 1 okt 1758Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5531
30
Aukes, Pijtter 
 1 okt 1758Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45301
31
Baukes, Sijtske 
 1 okt 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108429
32
Boorsma, Wilhelmus Klazes 
 1 okt 1758Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103839
33
Giethoorn, Grietje Jans 
 1 okt 1758Hoogeveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99506
34
Helder, Cornelis Jans 
 1 okt 1758Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40639
35
Kooistra, Dieuwke Cornelis 
 1 okt 1758Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26884
36
Nicolay, Klaas Lieuwes 
 1 okt 1758Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55175
37
Pieters, Neeltie 
 1 okt 1758St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63909
38
Sijtses, Akke 
 1 okt 1758Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60284
39
Aukes, Sipkje 
 1 okt 1769Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100840
40
Bos, Sipke Dirks 
 1 okt 1769Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101798
41
de Vries, Hans Reitjes 
 1 okt 1769Stavoren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75605
42
Fopma, Geertje Baukes 
 1 okt 1769Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76135
43
Hallema, Gerrit Worps 
 1 okt 1769Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30368
44
Hendriks, Sybrigje 
 1 okt 1769Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41121
45
Jorritsma, Jacob Tjallings 
 1 okt 1769IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99896
46
Kramer, Sjoukje Dirks 
 1 okt 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38440
47
Ploeg, Albert Pieters van der 
 1 okt 1769St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70429
48
Schrevenstein, Pieter Pieters 
 1 okt 1769Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86951
49
Wal, Geertje Tjeerds van der 
 1 okt 1769Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44652
50
Jansma, Antje Sjoerds 
 1 okt 1775Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99193

1 2 3 4 5 ... 49» Volgende»