Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 5603

1 2 3 4 5 ... 113» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hessels, Janke 
 SEPT 1739Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73463
2
Koersma, Dieuwke Johannes 
 SEPT 1745Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81019
3
Hiemstra, Bokke Yedes 
 SEPT 1752Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89838
4
Roelofs, Dirk 
 SEPT 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3000
5
Klases, Berber 
 SEPT 1762Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7751
6
Aukes, Wypkje 
 SEPT 1763 I49591
7
Wierds, Hinke 
 SEPT 1766Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44228
8
Algra, Sijke Gosses 
 SEPT 1777Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67970
9
Bennema, Jan Tjipkes 
 SEPT 1782Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1789
10
Postma, Jan Andries 
 SEPT 1790Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89670
11
Sevenster, Sybe Ymes 
 SEPT 1790Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103204
12
Muller, Frans 
 SEPT 1792Stockerau, Austria Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97767
13
Matstra, Jitske Sipkes 
 sep 1793Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82747
14
Simons, Hessel 
 SEPT 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47033
15
Boonstra, Barber Rommerts 
 SEPT 1794Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62883
16
Bouma, Sipke Sybrens 
 SEPT 1798Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7705
17
Huisenga, Tiete Foppes 
 SEPT 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5984
18
Wal, Baukje Lieuwes van der 
 SEPT 1810Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54468
19
Wiersma, Sjoukje 
 SEPT 1811Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33865
20
van Haitsma, Pieter (Peter J.) 
 SEPT 1861Vriesland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108422
21
Braaksma, Hilbrand Jelles 
 SEPT 1875Wehe, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58369
22
Sybesma, Mrs. Jelske (Ida) 
 sep 1890New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11432
23
Andrae, Jennie 
 SEPT 1893New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26639
24
Gros, Dora 
 sep 1897New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26763
25
Wallendal, Sjouke (Joseph) 
 sep 1897Paterson, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29913
26
Broersma, Geeske Eelkes 
 SEPT 1905 I68663
27
Dreyer, Hiltje Feikes 
 SEPT 1905 I67598
28
Bakker, Abel Kornelis 
 SEPT 1911 I67092
29
Jans, Jakob 
 1 sep 1742Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91863
30
Sjoerds, Hylkjen 
 1 sep 1747Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65552
31
Stienstra, Dieuke Scheltes 
 1 sep 1753Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86417
32
Laverman, Jacob Gosses 
 1 sep 1755Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81218
33
Tinga, Jan Jans 
 1 sep 1756Oldekerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73481
34
Drijfhout, Klaaske Jurjens 
 1 sep 1757Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71463
35
de Graaf, Gelt Klazes 
 1 sep 1759Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91905
36
Jong(h), Klaas Jitzes de 
 1 sep 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15733
37
Westra, Liebbe Minnolts 
 1 sep 1767Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52495
38
Dijkstra, Rintje Jans 
 1 sep 1770Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60837
39
Dijkstra, Douwe Pieters 
 1 sep 1773Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75714
40
Lourens, Johanna 
 1 sep 1773Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99248
41
Lep, Antje Dirks 
 1 sep 1774Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40815
42
Lemke, Marten Anes 
 1 sep 1777Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108959
43
Nauta, Willem Klazes 
 1 sep 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74029
44
Nicolay, Roel Klazes 
 1 sep 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72536
45
de Boer, Wiebe Martens 
 1 sep 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91326
46
Kas, Hendrik Johannes 
 1 sep 1781St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66065
47
Cornelis, Schelte 
 1 sep 1782Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45417
48
Ploegstra, Tjitske Feikes 
 1 sep 1782Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2354
49
Dijkstra, Pieter Dirks 
 1 sep 1785Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5864
50
Sytzes, Antje 
 1 sep 1785Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46720

1 2 3 4 5 ... 113» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Lammerts, Stijntie 
 7 sep 1739Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73950
2
Tabes, Antje 
 8 sep 1765Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73974
3
Wadman, Antje Jans 
 27 sep 1772Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74051
4
Nauta, Willem Klazes 
 28 sep 1777Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74029

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 4690

1 2 3 4 5 ... 94» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Tietes, Grytje 
 SEPT 1743Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86160
2
Schrijver, Jacob Coenraads 
 SEPT 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3894
3
Durks, Eelke 
 SEPT 1776Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89440
4
Meiles, Foekje 
 SEPT 1783Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6959
5
Jacob, Jacob Hendrik 's 
 SEPT 1788Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100013
6
Gerrits, Margrieta 
 SEPT 1789Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60127
7
Ates, Lutske 
 SEPT 1790Kuikhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65904
8
Willems, Bouke 
 SEPT 1791Feerwerd, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106629
9
Post, Onno Jurjens 
 SEPT 1794Noordhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108578
10
Sjoukes, Evert 
 SEPT 1795Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72394
11
Fransens, Grietje 
 SEPT 1796Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15211
12
Douwes, Baukje 
 SEPT 1800 I39186
13
Hollander, Ruurd Aukes 
 SEPT 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91384
14
Outgers, Haye 
 SEPT 1800Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51008
15
Blijs, Lucas 
 SEPT 1801Winschoten, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110096
16
Brouwer, Heszel 
 SEPT 1801Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107871
17
Conradi, Janke Willems 
 SEPT 1801Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68723
18
Minzes, Sytze 
 SEPT 1801Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57578
19
Klaases, Sjoerdje 
 SEPT 1802Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57579
20
Taekes, Cornelis 
 SEPT 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3686
21
Hassink, Gerrit 
 SEPT 1804Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109880
22
Pieters, Tetje 
 SEPT 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3478
23
Andries, Douwe 
 SEPT 1805Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39564
24
Jans, Anne 
 SEPT 1805 I78730
25
Klaases, Wiebe 
 SEPT 1805Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50794
26
Sjoerds, Jan 
 SEPT 1805Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101083
27
Baukes, Baukjen 
 SEPT 1807Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110157
28
Beernds, Sijtze 
 SEPT 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18009
29
Freriks, Jan 
 SEPT 1808Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3301
30
Heeringa, Jantje Jelles 
 SEPT 1808Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62345
31
Klases, Rinse 
 SEPT 1808Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70601
32
Durks, Freerk 
 SEPT 1809Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46618
33
Johannes, Jitske 
 SEPT 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42370
34
Keimpes, Reinouw 
 SEPT 1809Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77956
35
Lous, Jan 
 SEPT 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46398
36
Louws, Jan 
 SEPT 1809Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92479
37
Hanses, Pieter 
 SEPT 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3446
38
Jans, Dieuwke 
 SEPT 1811Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111759
39
Tjeerds, Trijntje 
 SEPT 1811Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51670
40
Hoekstra, Jan Jurjens 
 SEPT 1854aboard the ship "Richard Anderson" Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5681
41
Vander Woude, Henry 
 SEPT 1893Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98828
42
Hagedorn, Matje (Mattie) 
 sep 1972 I11578
43
Palma, Sytske (Sadie) Dirks 
 SEPT 1991USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42382
44
Wybes, Jan 
 1 sep 1760Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85312
45
Anskes, Jetske 
 1 sep 1791Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41299
46
Schepers, Jan Derk 
 1 sep 1796Winterswijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88340
47
Mulder, Hillegjen Jans 
 1 sep 1799Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84639
48
Lieuwes, Pytter 
 1 sep 1806Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35271
49
Klazes, Fettje 
 1 sep 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10794
50
Swart, Sijmen Taekeles 
 1 sep 1807Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46696

1 2 3 4 5 ... 94» Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 1691

1 2 3 4 5 ... 34» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Annes, Oebele 
Eises, Trijntje 
 SEPT 1720Beetsterzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83607
I83608
2
Jurjens, Wybren 
Pyters, Japke 
 SEPT 1730Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68730
I68731
3
Heddes, Sijbren 
Jans, Antie 
 sep 1732Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93698
I93699
4
Postma, Harmannus Harmanisen 
Banga, Bortsen Idses 
 SEPT 1734Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93378
I93371
5
Hendriks, Paulus 
Sijes, Janke 
 SEPT 1737Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74402
I74403
6
Geerts, Jan 
Harmens, Trijntje 
 SEPT 1741Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89812
I89813
7
Martens, Wijbe 
Wijbes, Lijsbet 
 SEPT 1750Wons Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95259
I95260
8
van Minnen, Engel 
AEbes, Eelkjen 
 SEPT 1758Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49701
I49702
9
Jobs, Klaas 
Jacobs, Betske 
 SEPT 1779Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85389
I85390
10
Lindeboom, Albert Gelts 
Veen, Sytske Cornelis van der 
 SEPT 1795Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68848
I68849
11
Hoekstra, John 
Brower, Katie 
 SEPT 1908 I32156
I32172
12
Vellema, Pieter (Peter) Klazes 
Wallendal, Trijntje (Tina) Jans 
 SEPT 1917USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17394
I17217
13
Riencks, Wytse 
Willems, Yck 
 1 sep 1682Oostermeer/Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105182
I105183
14
Germeraad, Hans Willem 
Pieters, Lijsbeth 
 1 sep 1743Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47011
I47012
15
Rinses, Sweitse 
Sikkes, Trijntje 
 1 sep 1748Rottevalle Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69994
I69993
16
Hitman, Geert Teunis 
Jakobs, Sietje 
 1 sep 1754Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73947
I73948
17
Kiestra, Ebbing Olpherts 
Sjoerds, Janke 
 1 sep 1754Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47220
I47221
18
Thijssens, Valentijn 
Jentjes, Rinske 
 1 sep 1754Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6397
I6398
19
Tjerks, Floris 
Durks, Foekjen 
 1 sep 1754Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71595
I71598
20
Kooi, Jan Rypkes van der 
Kooi, Trijntje Hendriks van der 
 1 sep 1765Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2034
I2076
21
Bosma, Jelte Eisesz 
Reitses, Jeltje 
 1 sep 1771Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108304
I108312
22
Minks, Teede 
Reiners, Aagjen (Akke) 
 1 sep 1771Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97106
I97107
23
Ennes, Botte 
Jans, Antje 
 1 sep 1776Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110897
I110898
24
Faber, Pieter Harmens 
Oostenga, Aafke Joestens 
 1 sep 1776Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92875
I92876
25
Jurres, Klaas 
Feikes, Yke 
 1 sep 1776Sloterdijk, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91707
I91708
26
Rientsz, Koert 
Mug, Baukjen Sietses 
 1 sep 1776Lemmer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100161
I100162
27
Ritskes, Sjabbe 
Wobbes, Akke 
 1 sep 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15410
I15409
28
Bierma, Ids Hessels 
Gerroltsma, Gaatske Sjoerds 
 1 sep 1782Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11102
I11098
29
Borger, Arjen Jacobs 
Dirks, Ariaantje 
 1 sep 1782St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26856
I26857
30
Laurman, Bodus Jacobs 
Ypey, Tjitske Willems 
 1 sep 1793Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45692
I15260
31
Vellinga, Willem Hayes 
Fokkes, Harmke 
 1 sep 1793Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26880
I53612
32
Wob(be)ma, Jacob Freerks 
Pieters, Maaike 
 1 sep 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67924
I67925
33
Boonstra, Jakob Wilkes 
Repkes, Pietje 
 1 sep 1799Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89585
I89586
34
Camstra, Heere Folkes 
Bijlsma, Saapke Jarigs 
 1 sep 1799Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4518
I4519
35
Dijkstra, Jan Cornelis 
Rienks, Jietske 
 1 sep 1799Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87332
I87333
36
Sybrens, Sjouke 
Sipkes, Antje 
 1 sep 1799Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69982
I69983
37
Udes, Jurrien 
Hayes, Sieke 
 1 sep 1799Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32349
I32350
38
Wielinga, Gerrit Andries 
Rienstra, Antje Franzens 
 1 sep 1799Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41351
I41352
39
Bakker, Aand Sipkes 
de Jong, Dieuwke Jetzes 
 1 sep 1805Molkwerum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108058
I108059
40
Gosliga, Pier Johannes 
Goinga, Sytske Pieters 
 1 sep 1805Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71614
I71615
41
Holwerda, Jippe Abes 
Jong, Minke Gerbens de 
 1 sep 1805Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14726
I14727
42
Kooistra, Binne Romkes 
Nieuwenhuis, Jacobje (Japke) Jacobs 
 1 sep 1805Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52592
I52593
43
Schaafsma, Harmen Oedses 
Verhoek, Aafke Riemers 
 1 sep 1805Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72614
I72620
44
van Dam, Aldert Jans 
Heide, Trijntje Johannes van der 
 1 sep 1805Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57661
I57662
45
Zijlstra, Klaas Hommes 
Roelofs, Nieske 
 1 sep 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37767
I40219
46
Faber, Jacob Hendriks 
Terpstra, Foekje Jitzes 
 1 sep 1811Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38696
I5433
47
Hogenbrug, Egge Oenes 
Tolsma, Eelkje Doekles 
 1 sep 1813Mairie Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64141
I64142
48
Smits, Johannes Gerrits 
Werff, Trijntje Wytzes van der 
 1 sep 1813Mairie Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81465
I89814
49
Veeman, Jetze Sjoerds 
Rijsinga, Lijsbeth Reinders 
 1 sep 1813Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41297
I41298
50
Bijl, Hans Steffens 
Vos, Antje Jochems 
 1 sep 1814Mairie Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70343
I70344

1 2 3 4 5 ... 34» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 2201

1 2 3 4 5 ... 45» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Roelofs, Lijsbeth 
 SEPT 1748Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101392
2
Rinsma, Evert 
 1 sep 1700Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43365
3
Edgers, Age 
 1 sep 1737Westhem/Wolsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94617
4
Boonstra, Antje Cornelis 
 1 sep 1743Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45739
5
Pieters, Ebe 
 1 sep 1743Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108188
6
Reitses, Antje 
 1 sep 1743Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80806
7
de Groot, Amarins Wops 
 1 sep 1748St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30176
8
Fransen, Oene 
 1 sep 1748Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1481
9
Oeges, Grietje 
 1 sep 1748Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51435
10
Piersma, Broer Sierks 
 1 sep 1748Poppingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66107
11
Baukes, Kunskie 
 1 sep 1754Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47716
12
Donga, Jan Janzen 
 1 sep 1765Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47455
13
Lyzenga, Rinske Wouters 
 1 sep 1765Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56735
14
Simons, Trijntje 
 1 sep 1765Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46655
15
Steenstra, Yttje Annes 
 1 sep 1765Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36534
16
Teunis, Tjitske 
 1 sep 1765Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103580
17
Berends, Aaltje 
 1 sep 1769Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10635
18
Baarda, Gerlof Sipkes 
 1 sep 1771Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67863
19
Bakker, Hindriktje Willems 
 1 sep 1771Spijk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95232
20
de Vries, Hylke Sybouts 
 1 sep 1771Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105475
21
Johannes, Sijtske 
 1 sep 1771Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93820
22
Koops, Albertus Roelofs 
 1 sep 1771Vries, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102200
23
Metzlar, Jitske Rommerts 
 1 sep 1771Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95512
24
Smit, Baukje Jans 
 1 sep 1771Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88401
25
Swart, Wilhelmina Daniels 
 1 sep 1771Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82839
26
Ypey, Pyttje Willems 
 1 sep 1771Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15477
27
Bij, Ymkje Ruurds van der 
 1 sep 1776Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90662
28
de Haan, Jacob Sybes 
 1 sep 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103118
29
de Vries, Jeltie Jans 
 1 sep 1776Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81055
30
Wagen, Sjouke Dirks van der 
 1 sep 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70
31
Wenselaar, Jarig Walings 
 1 sep 1776Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78084
32
Meulen, Jan Alles van der 
 1 sep 1782Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32096
33
Plaats, Folkje Jacobs van der 
 1 sep 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73541
34
Stallinga, Pierkje Haentjes 
 1 sep 1782Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14191
35
Bottinga, Pier Piers 
 1 sep 1793Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36303
36
Eiberts, Joost 
 1 sep 1793Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46486
37
Zijlstra, Tjidske Meiles 
 1 sep 1793Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97498
38
Kragt, Jan Harings 
 1 sep 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61659
39
de Braak, Pieter Jarigs 
 1 sep 1799Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75275
40
Gardenier, Sytske Dirks 
 1 sep 1799Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101729
41
Krottje, Adam Johannes 
 1 sep 1799St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3335
42
Leest, Sybe Gerrits van der 
 1 sep 1799Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8374
43
Poelstra, Klaas Klazes 
 1 sep 1799Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29464
44
Popma, Aldert Popkes 
 1 sep 1799Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62440
45
Sybes, Aafke 
 1 sep 1799Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80426
46
Dijkstra, Bauke Hendriks 
 1 sep 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11943
47
Feenstra, Pietje Tjeerds (aka Fenstra) 
 1 sep 1805Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89977
48
Hollander, Pieter Jacobs 
 1 sep 1805Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31921
49
Jansma, Jan Harmens 
 1 sep 1805Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33728
50
Meer, Sijke Pieters van der 
 1 sep 1805Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60685

1 2 3 4 5 ... 45» Volgende»