Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 5170

1 2 3 4 5 ... 104» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lykeles, Grietje 
 aug 1734Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10750
2
Keimpes, Riemke 
 aug 1746Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77874
3
Dantuma, Pieter Roelofs 
 aug 1758Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33783
4
Algera, Aarn Sipkes 
 aug 1763Suawoude/Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67428
5
Louws, Janke 
 aug 1768Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39472
6
Sterk, Pieter Jans 
 aug 1777Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4696
7
Pieters, Antje 
 aug 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79744
8
Feenstra, Metske Jacobs 
 aug 1789Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107378
9
Iedema, Grietje Douwes 
 aug 1791Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98693
10
Bakker, Klaaske Jans 
 aug 1811Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28566
11
Harkema, Jan (John) Derks 
 aug 1861Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108156
12
Bontekoe, Sjoukje Gerrits 
 aug 1903Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36802
13
Straatsma, Tetje Jans 
 aug 1903 I64336
14
van Dijk, Meindert Jans 
 aug 1930 I100394
15
Geerts, Gosse 
 1 aug 1728Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50139
16
Jacobs, Ytske 
 1 aug 1740Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48083
17
Lautenbach, Lammert Willems 
 1 aug 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92266
18
Abes, Douwe 
 1 aug 1752Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39180
19
Mey, Harmen Jans van der 
 1 aug 1753Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33921
20
Lettinga, Aaltje Piers 
 1 aug 1762Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52643
21
Santhuizen, Johannes Geerts 
 1 aug 1768St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77457
22
Straatsma, Froukje Klazes 
 1 aug 1768Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72185
23
Winkel, Trijntje Pieters 
 1 aug 1770Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12941
24
de Vries, Fokeltje Ripperts 
 1 aug 1775Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98256
25
de Haan, Jacob Sybes 
 1 aug 1776Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103118
26
Woude, Eelke Symons van der 
 1 aug 1777Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18221
27
Bouwes, Maaike 
 1 aug 1778Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42579
28
Pyters, Trijntje 
 1 aug 1778St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79018
29
de Jong, Richtje Klazes 
 1 aug 1779Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34526
30
Westra, Pieter Sjoerds 
 1 aug 1779Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97237
31
Kuiken, Jacob Arjens 
 1 aug 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79891
32
de Boer, Jelmer Alberts 
 1 aug 1781Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70108
33
Jans, Riemer 
 1 aug 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89239
34
Plaats, Folkje Jacobs van der 
 1 aug 1782Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73541
35
Pytters, Jetske 
 1 aug 1783Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92205
36
Watersma, Pieter Geerts (Heerts) 
 1 aug 1784Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105912
37
Dijkstra, Rinze Pieters 
 1 aug 1785Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6034
38
Feenstra, Antje Broers 
 1 aug 1785Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81793
39
Dijkstra, Aaltje Alles 
 1 aug 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18742
40
Hofma, Lijsbeth Jacobs 
 1 aug 1787Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68268
41
Posthumus, Jan Sybes 
 1 aug 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24709
42
Posthumus, Trijntje Wiegers 
 1 aug 1787Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49330
43
Zandstra, Jacob Jans 
 1 aug 1787Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30302
44
Koning, Marten Willems 
 1 aug 1789St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66093
45
Vries, Yfke Johannes de 
 1 aug 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15094
46
de Vries, Jeltje Wybes 
 1 aug 1790Murmerwoude/De Valom Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76250
47
Hoogterp, Jitze Jans 
 1 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10970
48
Plantinga, Wytse Sierks 
 1 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52252
49
de Boer, Wytze Theunis 
 1 aug 1791Welsrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48162
50
Osinga, Janke Bokkes 
 1 aug 1792St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50020

1 2 3 4 5 ... 104» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 4 van 4

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Hitman, Geert Teunis 
 4 aug 1726Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73947
2
Veenstra, Hylkje Minderts 
 14 aug 1803Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74053
3
Ewerts, Foppe 
 15 aug 1697Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74088
4
Jakobs, Sietje 
 23 aug 1733Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73948

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 4402

1 2 3 4 5 ... 89» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dirks, Hendrik 
 aug 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45001
2
Roldanus, Sara Susanna 
 aug 1763Zwolle, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97487
3
Carels, Attie 
 aug 1779Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102475
4
Feddes, Jacob 
 aug 1790Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17792
5
Doejes, Trijntje 
 aug 1792Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65907
6
Dirks, Jan 
 aug 1793Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90291
7
Martinus, Engbert 
 aug 1794Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44233
8
Jelles, Tabe 
 aug 1795Ureterp/Siegerswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94236
9
Berends, Meindert 
 aug 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3430
10
Mients, Lammert 
 aug 1800Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28281
11
Walings, Grijtje 
 aug 1800Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1210
12
Cornelis, Mayke 
 aug 1801Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92351
13
Doedes, Sieds 
 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2117
14
Douwes, Sjoukje 
 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19724
15
Kemp, Petronella aka Kimps 
 aug 1801Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93112
16
Ritskes, Froukje 
 aug 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11023
17
Fransen, Ettje 
 aug 1802Nieuwebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40941
18
Lolkes, Pytter 
 aug 1802Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80915
19
Aukes, Cornelis 
 aug 1805Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22523
20
Lauerman, Jitske Martinus 
 aug 1805Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23828
21
Binderts, Arjen 
 aug 1807Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66001
22
Hendriks, Rinke 
 aug 1807Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108071
23
Stephans, Johannes Hendrik 
 aug 1807Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91667
24
Oosterhout, Jelle Jacobus 
 augustus 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6967
25
Rinses, Tijtje 
 aug 1808Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86747
26
Syberens, Cornelis 
 aug 1808Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41799
27
Folkerts, Folkertje 
 aug 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97674
28
Freerks, Trijntje 
 aug 1809Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12199
29
Hessels, Berber 
 aug 1810Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92303
30
Taekeles, Foekje 
 aug 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32586
31
Hendriks, Eyse 
 augustus 1811St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31999
32
Palma, Jan 
 augustus 1885Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2542
33
Kuipers, Wypkje Jacobs 
 aug 1902Pella, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84331
34
Lune, Pieter (Peter) Gerrits van der 
 aug 1933Pella. IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32943
35
Swart, Johannes Gerrits 
 aug 1935Whitinsville, MA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56876
36
Deuning, Johanna Suzanna 
 aug 1945Bojolali, Indonesia Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72953
37
Kuiphoff, John 
 aug 1971New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55158
38
Zandstra, George 
 aug 1972Steger, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88351
39
Dijkman, Martsen (Margaret) Davids 
 aug 1981Glen Rock, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I217
40
Pruiksma, Grietje (Margaret) 
 aug 1983Wyckoff, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26696
41
Piters, Hopke 
 1 aug 1728Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46665
42
Rienks, Ybeltje 
 1 aug 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10549
43
Pijtters, Aukjen 
 1 aug 1809IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94315
44
Freerks, Dirk 
 1 aug 1811Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10831
45
Ley, Tietje Alberts van der 
 1 aug 1814Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16458
46
Mey, Anne Egberts van der 
 1 aug 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52021
47
Bekker, Grietje Jans 
 1 aug 1815Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53813
48
Kooi, Gerben Durks van der 
 1 aug 1817Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68734
49
Douma, Jan Sybrens 
 1 aug 1819Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21003
50
Reitsma, Pieter Keimpes 
 1 aug 1819Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45677

1 2 3 4 5 ... 89» Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 1493

1 2 3 4 5 ... 30» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Hoites, Wieger 
Sibes, Ymck 
 aug 1706Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92083
I92084
2
Oenes, Wijtze 
Jetses, Ydtje 
 aug 1708Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33489
I33490
3
van Loo, Pieter Clements 
Walters, Trijntje 
 aug 1724Camstraburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105688
I105689
4
Jans, Enne 
Tjerks, Liskien 
 aug 1762Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49850
I49849
5
Annes, Herre 
Feikes, Akke 
 aug 1764Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88761
I88762
6
Cornelis, Pieter 
Johannes, Antje 
 aug 1773Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71533
I71534
7
Bokkes, Watze 
Martens, Renske 
 aug 1793Ballum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89516
I89517
8
Vellinga, Auke Klazes 
van Oosten, Jantje Douwes 
 aug 1936Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41107
I75265
9
Jolles, Tjeerd 
Meines, Grijttje 
 1 aug 1732Nieuwehorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88874
I88875
10
Everts, Tamme 
Jans, Sytske 
 1 aug 1734Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73038
I73039
11
Jacobs, Jacob 
Eedes, Rixtje 
 1 aug 1745Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74805
I74806
12
Gerbens, Hyltje 
Gerryts, Janke 
 1 aug 1751Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52461
I52462
13
Clases, Bonne 
Uilkes, Gaitske 
 1 aug 1757Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82939
I82940
14
Rispens, Tjeerd Klaases 
AEbes, Jitske 
 1 aug 1762Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100418
I100419
15
Wouwenaar, Egbert Tiedes 
Aukes, Eeke 
 1 aug 1762Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47245
I47246
16
Jochums, Jan 
Enjes, Gepke 
 1 aug 1773Uithuizermeeden, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100291
I100292
17
Mellema, Sybe Klaases 
Boeles, Tjetske 
 1 aug 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6731
I6730
18
Wygers, Tialling 
Sjoerds, Geeltje 
 1 aug 1773Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84935
I84934
19
Taekes, Hendrik 
Feites, Tytje (Titia) 
 1 aug 1779Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49285
I49286
20
Tolsma, Wopke Oenes 
Jans, Sijke 
 1 aug 1779Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68149
I77578
21
Winia, Bote Klases 
Tabes, Adriaantje 
 1 aug 1779Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78910
I78911
22
Reinders, Sjoerd 
Beernds, Sipkje 
 1 aug 1784Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93533
I29977
23
Tjerks, Sytse 
Kryns, Jeltje 
 1 aug 1784Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93046
I93047
24
Borger, Jacob Leenderts 
Jans, Willemke 
 1 aug 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62240
I85799
25
Buschman, Hendrik Jochem 
Sikkes, Gelske 
 1 aug 1790Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63642
I63643
26
de Vries, Pieter Pylgers 
Soeter, Elske Christiaans 
 1 aug 1790Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50843
I50844
27
Kuik, Dirk Dirks 
Dirks, Gerbrigje 
 1 aug 1790Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22439
I4992
28
Waardenburg, Hendrik 
Molenaar, Anna 
 1 aug 1790Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80022
I80023
29
Bouma, Sipke Sipkes 
Wal, Antje Aukes van der 
 1 aug 1802Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70318
I98712
30
de Graaf, Jitse Jans 
Tjibbes, Jeltje 
 1 aug 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58666
I83210
31
Ruardi, Oege Johannes 
Vaart, Feikjen Wiebrens van der 
 1 aug 1816Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3889
I3890
32
Knijff, Joeke Johannes 
Miedema, Maaike Keimpes 
 1 aug 1818Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22054
I22053
33
Molenaar, Gerrit Foppes 
Reitsma, Jeltje Sjoerds 
 1 aug 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93300
I93294
34
Bakker, Jelle Klazes 
Sneekstra, Jantje Pieters 
 1 aug 1830Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40313
I40314
35
Koopmans, Dirk Ydes 
Pet, Tjitske Dirks de 
 1 aug 1833Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I795
I7903
36
Mollema, Gerben Molles 
Leeuw, Jantje Hemmes 
 1 aug 1837Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54675
I54676
37
Stroosma, Jan Johannes 
Brolsma, Atje Jans 
 1 aug 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11301
I11169
38
Hage, Jan van der 
Koster, Geertruij 
 1 aug 1840Zaamslag, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109404
I109405
39
Tanja, Haye Tjallings 
Hoekstra, Antje Frederiks 
 1 aug 1841Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34841
I34842
40
Brink, Lubbert Gerrit 
Mouw, Gerritje 
 1 aug 1845Apeldoorn, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109182
I109183
41
Westerhuis, Sipke Worps 
Venstra, Klaaske Hendriks 
 1 aug 1861Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42027
I42028
42
Dreyer, Roelof Pieters 
Duinen, Antje Abes van 
 1 aug 1863Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I391
I392
43
de Vries, Jacob Tjepkes 
de Vries, Jeltje Harings 
 1 aug 1874Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81606
I81649
44
Sjoerdsma, Sybren Gooitzens 
Miedema, Antje 
 1 aug 1878Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1263
I1264
45
Tjepkema, Anne Melis 
Koopmans, Lijsbeth Pieters 
 1 aug 1895Fond du Lac County, WI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27042
I15192
46
de Roos, Pieter Jans 
Rozema, Jitske Gerrits 
 1 aug 1896Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100186
I56736
47
Sipma, Ype Hendriks 
Hogendijk, Ybeltje Aises 
 1 aug 1907Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73738
I58029
48
Siegers, Jakob Hendriks 
de Vries, Lieuwkje Gerrits 
 1 aug 1908Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87972
I87984
49
Jonkman, Nanne Wybes 
van Dijk, Akke Baukes 
 1 aug 1912Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29781
I22778
50
Woudstra, Hendrik Willems 
Sytsma, Lieukje Walings 
 1 aug 1912Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69808
I47971

1 2 3 4 5 ... 30» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 1862

1 2 3 4 5 ... 38» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Looyinga, Pieter Pieters 
 aug 1752Beers/Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80535
2
Lieuwes, Sijke 
 aug 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44100
3
Jacobs, Jan 
 1 aug 1680Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94071
4
Jochems, Antie 
 1 aug 1680Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81939
5
Willems, Geeske 
 1 aug 1697Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95122
6
Lioebbes, Albert 
 1 aug 1703Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46416
7
Tjallings, Geertje 
 1 aug 1706Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44708
8
Hessels, Daniel 
 1 aug 1708Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2237
9
Pijpes, Jacob 
 1 aug 1723Kubaard/Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74424
10
Aales, Aaltie 
 1 aug 1734Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101637
11
Boeles, Tjetske 
 1 aug 1745Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6730
12
Claases, Antje 
 1 aug 1745Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72506
13
Hendriks, Jitske 
 1 aug 1745Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57919
14
Hoekstra, Gaele Klazes 
 1 aug 1745Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48426
15
Woude, Jan Sjoerds van der 
 1 aug 1745Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45527
16
Nieuwenhuis, Johannes Lieuwes 
 1 aug 1751Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93452
17
Alberts, Jetze 
 1 aug 1754Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102678
18
Bos, Bauke Pieters 
 1 aug 1756Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48618
19
Germeraad, Pieter Hanses 
 1 aug 1756Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47005
20
Jans, Wijtske 
 1 aug 1756Gerkesklooster Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99605
21
Jilderts, Yttje 
 1 aug 1756Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36493
22
Kuperus, Age Jentjes 
 1 aug 1756Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93268
23
Leistra, Tjeerd Liebbes 
 1 aug 1756Oudega/Nijega/Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52954
24
Fokkens, Baukje Fokkes 
 1 aug 1760Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18171
25
de Vries, Jelle Jantjes 
 1 aug 1762Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52986
26
Dirks, Reinu 
 1 aug 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81511
27
Klazes, Geertje 
 1 aug 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12023
28
Wierda, Sjouke Tjepkes 
 1 aug 1762Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72014
29
Wouda, Sipke Beernts 
 1 aug 1763Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52695
30
Reinders, Hidde 
 1 aug 1764Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2853
31
Groeneveld, Gerryt Dirks 
 1 aug 1769Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77834
32
Gerks, Marij 
 1 aug 1773Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50158
33
Hendriks, Dirkjen 
 1 aug 1773Twijzel/Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101162
34
Johannes, Anne 
 1 aug 1773Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93821
35
Koldijk, Antje Jans 
 1 aug 1773Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78918
36
Oosterbaan, Melle Gerrits 
 1 aug 1773Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2316
37
Sierks, Deuke 
 1 aug 1773Schingen/Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100798
38
Thijssens, Thijs 
 1 aug 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58697
39
Tjepkema, Renske Tjepkes 
 1 aug 1773Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36351
40
Wal, Jan Hendriks van der 
 1 aug 1773Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1415
41
Andringa, Janke Franzen 
 1 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78378
42
Andringa, Klaas Tjeerds 
 1 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33605
43
de Jong, Jasper Cornelis 
 1 aug 1779St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104407
44
de Vries, Baukje Wybes 
 1 aug 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77939
45
Krol, Hoite Nammens 
 1 aug 1779Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43890
46
Woudstra, Sijke Lieuwes 
 1 aug 1784Warns/Scharl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42679
47
Bos, Wibbigje Martens 
 1 aug 1786Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61479
48
Andersma, Douwe Andries 
 1 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9534
49
Bennema, Berber Tjipkes 
 1 aug 1790Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9380
50
Dijk, Antje Hendriks van 
 1 aug 1790Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2842

1 2 3 4 5 ... 38» Volgende»