Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 4675

1 2 3 4 5 ... 94» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Harmens, Haje 
 juni 1717Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50690
2
Sikma, Rinske Douwes 
 juni 1738 I12975
3
Heide, Cornelis Wytzes van der 
 juni 1757Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9621
4
Hepkes, Janke 
 juni 1758Wijnjeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111406
5
Johannes, Jeltje 
 juni 1758Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2027
6
Dirks, Grietje 
 juni 1763Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62054
7
Saakes, Tytje 
 juni 1764Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91580
8
Heslinga, Pylger Piers 
 juni 1765Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83337
9
Brons, Jan Hendriks 
 juni 1766Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110088
10
Dijkstra, Hein Heins 
 juni 1768Winsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38719
11
Dijkstra, Minnolt Johannes 
 juni 1774 I68487
12
Walle, Tijs Tjisses de 
 juni 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7020
13
Gauw, Jan 
 juni 1786Den Helder, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108946
14
Steensma, Sybe Klases 
 juni 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2118
15
Visser, Einte Johannes 
 juni 1793Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7076
16
Stienstra, Tietje Klazes 
 juni 1794Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10310
17
Brouwer, Bregje Jacobs 
 juni 1796Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85392
18
Monsma, Ids Symens 
 juni 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37169
19
Kooistra, Grietje Douwes 
 juni 1801Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7861
20
Doornbos, Celia 
 juni 1886Kansas, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65100
21
Terpstra, Pieter Freerks 
 jun 1886 I31015
22
Dijkman, Geertje Roelofs 
 juni 1888 I1241
23
van Dijk, Jildert Sijes 
 juni 1903 I31940
24
Hansma, Pieter Renzes 
 jun 1907 I63834
25
Streekstra, Sytske Jans 
 juni 1911 I41661
26
Sjoerds, Reimer 
 1 jun 1744Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44528
27
Baarda, Lolkje Gerlofs 
 1 jun 1750Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74300
28
Yedes, Johanna 
 1 jun 1751Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79973
29
Hogerhuis, Sjoerd Wybrens 
 1 jun 1753Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82308
30
Sierps, Tetje 
 1 jun 1754Hijlaard/Lions Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95413
31
de Jong, Wytske Jitses 
 1 jun 1758Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82798
32
Jarigs, Antje 
 1 jun 1765Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10579
33
Keuning, Arjen Jouws 
 1 jun 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71273
34
Keuning, Hendrik Jouws 
 1 jun 1773St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71276
35
Sipkes, Martje 
 1 jun 1773Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61949
36
Klinse, Reinder Douwes van der 
 1 jun 1775Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106447
37
Stoel, Jacob Klazes van der 
 1 jun 1776Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87338
38
Jans, Sipkje 
 1 jun 1778Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111447
39
Saskers, Hiltje 
 1 jun 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43330
40
Drenthen, Hendrik Jan 
 1 jun 1781Holthone/Hardenberg, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102206
41
Klazes, Douwe 
 1 jun 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78054
42
Kooij, Pieter Hessels 
 1 jun 1783Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49833
43
Roest, Klaas 
 1 jun 1783Lekkerkerk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98790
44
Schuiling, Roelof Roelofs 
 1 jun 1783Hoogezand/Sappermeer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35311
45
Walle, Douwe Tjisses de 
 1 jun 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7027
46
Jans, Aaltje 
 1 jun 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89880
47
Willems, Ytje 
 1 jun 1784St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56496
48
Jongsma, Gerritje Yetes 
 1 jun 1786Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80083
49
Kloosterman, Saaske Reinders 
 1 jun 1789Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7203
50
Pieters, Fokje 
 1 jun 1789Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49868

1 2 3 4 5 ... 94» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
de Vries, Grietje Klazes 
 26 jun 1785Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74030

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 4694

1 2 3 4 5 ... 94» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Dirks, Aaltje 
 juni 1741Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66163
2
Gellersma, Riemke Sikkes 
 juni 1753Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103848
3
Everts, Alle 
 juni 1790Bierum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95235
4
Alberts, Maria 
 juni 1795Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95306
5
Popkes, Durk 
 juni 1796Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37794
6
Jochums, Gaele 
 juni 1797Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89566
7
Ates, Eybert 
 juni 1799Drowned in the Waddenzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3655
8
Huberts, Trijntje 
 juni 1801Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10783
9
Wytzes, Trijntje 
 juni 1801Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3100
10
Aarts, Grietje 
 juni 1802St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106473
11
Jans, Anne 
 juni 1803Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18830
12
Dam, Jan Jans 
 juni 1807Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108495
13
Reitzes, Neeris 
 juni 1809Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111863
14
Errits, Maike 
 juni 1810Ureterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87378
15
Hanzes, Sjoerd 
 juni 1810Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94145
16
Freerks, Doede 
 juni 1811Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95296
17
Hendriks, Geertje 
 juni 1811Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24712
18
Dreyer, Dirkje (Dora) Arjens 
 juni 1968Kent County, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53109
19
Pijnacker, Sjabbe (Charles) Bennes 
 juni 1969Wisconsin, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19011
20
Plooster, Simon 
 juni 1976Corsica, SD, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84918
21
Heilman, Lydia Jennie 
 juni 1982Oak Lawn, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81154
22
Bengert, Carl L. 
 juni 1986 I42383
23
Jansen, Jan 
 1 jun 1776Oldendorp, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100353
24
Thomas, Johannes 
 1 jun 1795Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47826
25
Nijsloot, Blijke Aukes 
 1 jun 1807Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16423
26
Sevenster, Yeme Sijbes 
 1 jun 1807Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103221
27
Gerryts, Trijntje 
 1 jun 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1993
28
Ypes, Klaas 
 1 jun 1810Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69296
29
Jurjens, Janke 
 1 jun 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44506
30
Porte, Rinse Jans 
 1 jun 1812Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60125
31
Willems, Enne 
 1 jun 1812Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111042
32
Bennema, Lieuwe Aanes 
 1 jun 1813Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4425
33
Porte, Pieter Sakes 
 1 jun 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12366
34
Meekma, Jacob Johannes 
 1 jun 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1288
35
Kooistra, Pieter Andries 
 1 jun 1818Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74253
36
de Lange, Aaltje Hendriks 
 1 jun 1821Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10336
37
Dobma, Menke Douwes 
 1 jun 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26510
38
Meeth, Lodewijk 
 1 jun 1822Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100638
39
Jentjes, Gerbrig 
 1 jun 1823Ypecolsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51963
40
van Keulen, Hendrik 
 1 jun 1823Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109249
41
Witzant, Derk 
 1 jun 1823Deventer, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84132
42
Rienks, Martentje Siedses 
 1 jun 1824Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78478
43
Miedema, Eeltje Wybes 
 1 jun 1825Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8096
44
Sipma, Simen Idses 
 1 jun 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12751
45
Wei, Wierd Jans van der 
 1 jun 1828Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90047
46
Mensma, Adriaantje Harmens 
 1 jun 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80066
47
Kamminga, Hinke Pieters 
 1 jun 1830Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15018
48
Swart, Klaaske Martens 
 1 jun 1830Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1639
49
Bandsma, Bauke Sapes 
 1 jun 1831Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85356
50
Westerhuis, Evert Jans 
 1 jun 1831 I62997

1 2 3 4 5 ... 94» Volgende»


Begraven

Treffers 1 t/m 1 van 1

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Begraven   Persoon-ID 
1
Sytsma, Froukje Walings 
 14 jun 1955Rijswijk, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49

Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 3684

1 2 3 4 5 ... 74» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Braed, Ju Lollis 
Douwes, Tiettie 
 juni 1674Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93175
I93176
2
Jans, Hillebrand 
Hoites, Doutien 
 juni 1705Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109428
I109429
3
Melis, Liepke 
Lukas, Harmke 
 juni 1721Morra/Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71180
I71181
4
Pyters, Gerryt 
Dirx, Eelkje 
 juni 1721Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2799
I2798
5
Symens, Wiltje 
Lammerts, Acke 
 juni 1736Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43449
I43450
6
Keimpes, Jan 
Jans, Ytje 
 juni 1737Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92110
I92111
7
Jurjens, Pieter 
Jacobs, Anje 
 juni 1742Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65586
I65587
8
Sybrens, Wopke 
Jans, Aaltje 
 juni 1742Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90669
I102508
9
van Loo, Pieter Clements 
Folkerts, Taatske 
 juni 1743Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105688
I105690
10
Jelkes, Jan 
Adzers, Rixtje 
 juni 1744Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91790
I91791
11
Foekes, Sjoerd 
Minnes, Marijke 
 juni 1745Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70605
I70606
12
Hylkes, Bientse 
Jans, Grietje 
 juni 1745Rottum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107533
I107534
13
Jacobs, Jan 
Wijtses, Trijntje 
 juni 1748Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72751
I72752
14
Lieuwes, Bauke 
Tjeerds, Marike 
 juni 1749Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93410
I93411
15
Jans, Tijs 
Jannes, Trijntien 
 juni 1752Noordwolde/Boyl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93921
I93922
16
Jans, Sjoerd 
Gerrits, Martzen 
 juni 1754Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100347
I100348
17
Jansen, Jan 
Alberts, Janke 
 juni 1754Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86182
I86181
18
Jans, Meindert 
Wybrens, Antje 
 juni 1759Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92157
I92158
19
Sipsma, Johannes Clazes 
Jetzes, Corneliske 
 juni 1764Idaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97081
I72393
20
de Haan, Sybe Hendriks 
Alles, Sytske 
 juni 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93907
I93908
21
Hendriks, Eyse 
Lieuwes, Grietje 
 juni 1768St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31999
I32000
22
Groot, Sjoerd Pieters de 
Olivier, Lieukje Tietes 
 juni 1799Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8243
I8244
23
van Straten, Jan Hessels 
Bakker, Durkje Eelkes 
 juni 1806Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40648
I40650
24
Riedstra, Sierd Gerrits 
Kolthof, Sjaartje Oepkes 
 jun 1808Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13514
I13515
25
Sytsma, Roel (Ralph) Walings 
Vander Molen, Minnie 
 juni 1925Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47967
I47968
26
Hanses, Evert 
Tietes, Wijpke 
 1 jun 1690Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68006
I68007
27
Willems, Sybren 
Ymmis, Atske 
 1 jun 1690Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42288
I42292
28
Teijtsma, Andries Pyters 
Jacobs, Eelckien 
 1 jun 1710Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44266
I44267
29
Gerks, Jan 
Jelkes, Elske 
 1 jun 1732Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102376
I102377
30
Hotzes, Barthel 
Aedes, Antie 
 1 jun 1732Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92200
I92201
31
Boijens, Pijter 
Clases, Trijntje 
 1 jun 1738St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41477
I41478
32
Kas, Jan Hendriks 
Johannes, Maartje 
 1 jun 1738St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66078
I66079
33
Tjeerds, Haaye 
Jans, Iefke 
 1 jun 1738Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89225
I89226
34
Freriks, Lammert 
Steenhuisen, Grietjen 
 1 jun 1742Nieuwolda, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95646
I95647
35
Eeltjes, Wybe 
Harmens, Maaike 
 1 jun 1743Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87230
I87231
36
Epkes, Epke 
Piers, Fijke 
 1 jun 1749Spannum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86781
I86782
37
Jennes, Andris 
Pytters, Pyttje 
 1 jun 1750Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86775
I86776
38
Dankert, Klaas Jans 
Hindriks, Ettje 
 1 jun 1755Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79779
I79780
39
Gerbens, Schelte 
Gerbens, Geertje 
 1 jun 1755Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69143
I69144
40
Marcus, Haye 
Rodenburg, Trijntje Rutgers 
 1 jun 1755Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89757
I89758
41
Rueg, Casper 
Symens, Ytje 
 1 jun 1755Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68382
I68383
42
Seerps, Tjeerd 
Barteles, Trijntje 
 1 jun 1755Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84460
I84461
43
Wybes, Tjeerd 
Jeens, Aukjen 
 1 jun 1755Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86372
I86373
44
Anis, Jelle 
Haantjes, Hiltie 
 1 jun 1760Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106193
I106194
45
Baukis, Bernardus 
Sjerps, Grietje 
 1 jun 1760Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109948
I109949
46
Hendriks, Jan 
Binnes, Foekjen 
 1 jun 1760Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107460
I107461
47
Jacobs, Jacob 
Andries, Grietje 
 1 jun 1760Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103782
I103781
48
Jans, Dirk 
Lieuwes, Dieuke 
 1 jun 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62385
I62386
49
Jong, Jacob Jacobs de 
Andries, Grietje 
 1 jun 1760Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3875
I3876
50
Poulus, Anne 
Cornelis, Stijntje 
 1 jun 1760Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97745
I87596

1 2 3 4 5 ... 74» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 2051

1 2 3 4 5 ... 42» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Saakes, Linse 
 juni 1682Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96085
2
Harmens, Haje 
 juni 1717Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50690
3
Andries, Menkes 
 juni 1737Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20043
4
Folkertsma, Anna Johannes 
 juni 1767Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33172
5
Beintema, Tapke Klazes 
 juni 1808Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90408
6
Hillebrands, Bauke 
 1 jun 1673Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44842
7
Tjalles, Trijntie 
 1 jun 1704Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43004
8
Offes, Ysbrand 
 1 jun 1705Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69864
9
Dirks, Gerrijt 
 1 jun 1727Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80459
10
Minses, Gelt 
 1 jun 1727Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49107
11
Symens, Tjipke 
 1 jun 1727Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43692
12
Gerbens, Pijtter 
 1 jun 1733Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87556
13
Boyens, Sijtse 
 1 jun 1738Dantumawoude/Driesum/Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95135
14
Martens, Tjipke 
 1 jun 1738Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88222
15
Kamstra, Doede Rientzes 
 1 jun 1749Goenga/Gauw/Offingawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97064
16
Reinders, Oene 
 1 jun 1749Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76542
17
Simons, Reijner 
 1 jun 1749Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79514
18
Visser, Jacob Heerkes 
 1 jun 1749Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73187
19
Auwema, Jacob Lunsing 
 1 jun 1755Midwolde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103068
20
Heeringa, Dirk Gosses 
 1 jun 1755Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76130
21
Sytsma, Wiebrigje Geerts 
 1 jun 1755Burum/Munnekezijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80031
22
Zuidema, Berber Roelofs 
 1 jun 1755St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49970
23
Arends, Jancke 
 1 jun 1760Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89531
24
Postma, Jan Aans 
 1 jun 1760Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77593
25
Pyters, Jannigie 
 1 jun 1760Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2892
26
Sippes, Aafke 
 1 jun 1760Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55579
27
Wijbes, Sjoerdtje 
 1 jun 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97379
28
Andringa, Jeltje Tjeerds 
 1 jun 1763Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69739
29
Wybrens, Saapke 
 1 jun 1764Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25390
30
Appeldoorn, Gerben Reinders 
 1 jun 1766Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57593
31
Bouwes, Biense 
 1 jun 1766Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86953
32
Domna, Cornelis Jans 
 1 jun 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67282
33
Hayes, Geelke 
 1 jun 1766Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66146
34
Kok, Jurjen Symons 
 1 jun 1766Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50845
35
Slim, Wybe Ates 
 1 jun 1766Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77700
36
Westra, Johanna Boukes 
 1 jun 1766Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56076
37
Pompsma, Yke Jans 
 1 jun 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19659
38
Gaukes, Roeltje 
 1 jun 1777Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65881
39
Meer, Ytje Hendriks van der 
 1 jun 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74825
40
Mey, Jurjen Jitzes van der 
 1 jun 1777Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11342
41
Pieters, Sjoerd 
 1 jun 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78827
42
Visser, Jantje Willems 
 1 jun 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23152
43
Jans, Jan 
 1 jun 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14335
44
Postma, Douwe Ypes 
 1 jun 1783Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48139
45
Stienstra, Eke Pieters 
 1 jun 1783Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66922
46
Westra, Pieter Barteles 
 1 jun 1783Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109439
47
Klazes, Jacob 
 1 jun 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65437
48
Gaasterland, Pieter Sytzes 
 1 jun 1788Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41484
49
Hommema, Roelofke Hessels 
 1 jun 1788Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11151
50
Keizer, Klaas Gerrits 
 1 jun 1788St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38393

1 2 3 4 5 ... 42» Volgende»