Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 6844

1 2 3 4 5 ... 137» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Keimpes, Hedzer 
 maart 1731 I20246
2
Veen, Gaele Gooitsens van der 
 maart 1746Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51997
3
Jacobs, Doetie 
 maart 1754Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74443
4
Roelofs, Meindert 
 maart 1754Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3071
5
Sijma, Gerben Pieters 
 maart 1757Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19664
6
Talsma, Jan Baukes 
 maart 1762Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6152
7
Bouwsma, Japke Klazes 
 maart 1764 I27393
8
Coster, Rixtje Ypes 
 maart 1771Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48810
9
de Jong, Klaas Klazes 
 maart 1773St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70420
10
Kuur, Sjoerd Luitzens van der 
 maart 1777Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12349
11
Veltman, Pieter 
 maart 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7856
12
de Zwarte, Bauke Fridzes 
 maart 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94862
13
Dijkman, Willem Nammens 
 maart 1786Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I119
14
Jansma, Lieuwe Jans 
 maart 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97971
15
Pieters, Pietje 
 maart 1794St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79746
16
Woude, Pieter Sijes van der 
 mrt 1795Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7013
17
de Vries, Maaike Hendriks 
 maart 1801Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106596
18
Oegema, Gertje Wiegers 
 maart 1807Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15598
19
Oegema, Pietje Wiegers 
 maart 1809Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18683
20
Barendsen, Berendina (Dena) 
 maart 1861Borculo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87235
21
Bouwens, Elizabeth (Lizzie) 
 maart 1884 I24018
22
Wolbrink, Jennie 
 maart 1886Douglas County, SD, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84916
23
VanDyke, Mrs. Johanna (Hannah) 
 mrt 1887New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11431
24
Badman, Martha 
 maart 1888Auburn, NY, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36739
25
Andrae, Rachel 
 mrt 1898New Jersey, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26641
26
Feenstra, Jan Hylkes 
 maart 1904 I63776
27
Gros, Renze Annes 
 maart 1904 I41487
28
Hoekstra, Jan Wikkes 
 maart 1905 I63164
29
Folkertsma, Pieter Johannes 
 maart 1908Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63488
30
van Dijk, Jacob Jans 
 maart 1925 I100393
31
Ruierds, Minne 
 1 mrt 1689Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70615
32
Ulbes, Aukjen 
 1 mrt 1718Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69710
33
Casimier, Benne Lammerts 
 1 mrt 1728Leek, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107065
34
Edgers, Jentje 
 1 mrt 1742Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69911
35
Meinen, Jochem 
 1 mrt 1744Wapserveen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107092
36
Eelses, Elske 
 1 mrt 1745Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75007
37
Jong, Maaike Jitzes de 
 1 mrt 1756Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15732
38
Beernts, Trijntje 
 1 mrt 1757Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23843
39
Metskes, Hinke 
 1 mrt 1763Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37714
40
Biesma, Jelle Jans 
 1 mrt 1766Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76369
41
Buuren, Gerrit Dirks 
 1 mrt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39793
42
Iggles, Gryttje 
 1 mrt 1768Hiaure/Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75864
43
Wiersma, Lovys (Louis) Wybes 
 1 mrt 1768Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70156
44
Zijlstra, Grietje Klazes 
 1 mrt 1771Drogeham/Harkema Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68474
45
Feers, Jarig 
 1 mrt 1773Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39492
46
Boersma, Trijntje Sikkes 
 1 mrt 1774Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15000
47
Haring, Janneke IJsbrands 
 1 mrt 1774Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102738
48
Kuiken, Antje Jacobs 
 1 mrt 1774St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68112
49
Sakema, Baukje Jelles 
 1 mrt 1774Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84387
50
Jans, Lieutske 
 1 mrt 1775Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44135

1 2 3 4 5 ... 137» Volgende»


Gedoopt

Treffers 1 t/m 2 van 2

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Gedoopt   Persoon-ID 
1
Teunes, Marijke 
 19 mrt 1780Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73928
2
Mellema, Tjitske Boeles 
 30 mrt 1805Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73941

Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 6288

1 2 3 4 5 ... 126» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Clazes, Feijcke 
 maart 1692 I1192
2
Wijbes, Jan 
 maart 1733 I100808
3
Jans, Auke 
 maart 1762Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82901
4
Prosee, Johan(nes) Roelofs 
 maart 1768Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94304
5
Andries, Ymkje 
 maart 1769Kooten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88060
6
Bander, Wyntje Hanses 
 maart 1787Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69849
7
Pyters, Gerrit 
 maart 1787Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54004
8
Tjeerds, Grietje 
 maart 1791Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3300
9
Everts, Jacob 
 maart 1793Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107130
10
Heerres, Trijntje 
 maart 1794Rijperkerk/Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106230
11
Pytters, Arjen 
 maart 1794Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103022
12
Gerbens, Mentje 
 maart 1795Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59242
13
Haitzes, Tijtje 
 maart 1797 I50779
14
Fokkes, Jan 
 maart 1798Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10967
15
Gerryts, Antje 
 maart 1798Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54005
16
Jans, Tjib 
 maart 1799Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74292
17
Pieters, Eise 
 maart 1799Kortwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90649
18
Lieppes, Albert 
 maart 1800Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88059
19
Plat, Klaas Lazes 
 maart 1800Slappeterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97535
20
Sasses, Rienk 
 maart 1800Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80699
21
van Zoest, Zandrina 
 maart 1800Amerongen, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98046
22
Eeltjes, Douwe 
 maart 1801Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57093
23
Jans, Ysbrand 
 maart 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58091
24
Riepma, Hindrik Pieters 
 maart 1801Zeerijp, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112730
25
Hendriks, Jan 
 maart 1804Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36507
26
Johannes, Durkje 
 maart 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10875
27
Wassenaar, Abelius Pieters 
 maart 1804Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79388
28
Bloem, Neeke Cornelis 
 maart 1805Nes, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2639
29
Cornelis, Aaltje 
 maart 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92249
30
Vecht, Marcus van der 
 maart 1805Hasselt, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110585
31
Ages, Baukjen 
 maart 1806Tjerkwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111698
32
Harrits, Henke 
 maart 1806 I92246
33
de Graaf, Hein Jans 
 maart 1807Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63336
34
Freerks, Freerk 
 maart 1807Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93545
35
Gerryts, Eelkjen 
 maart 1807Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94051
36
Bouma, Sierk Jans 
 maart 1808Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111427
37
Gerks, Pytter 
 maart 1808Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96824
38
Oosterhout, Jantje Jelles 
 maart 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46253
39
Pieters, Johannes 
 maart 1808Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49856
40
Rinia, Marten Abrahams 
 maart 1808Herbaijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111538
41
Willems, Maaike 
 maart 1809Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96825
42
Aales, Jan 
 maart 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92779
43
Doedes, Freerk 
 maart 1810Beers Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95294
44
Jilles, Waatse 
 maart 1810Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89996
45
Kersten, Sepkje 
 maart 1810Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40419
46
Deinum, Sipke Cornelis 
 maart 1811Nijhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111330
47
Dijkstra, Hyke Sybes 
 maart 1811Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88661
48
Johannes, Jan 
 maart 1811Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1695
49
Hoogstra, Grace 
 maart 1920Paterson, NJ, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36651
50
Boss, Ida 
 maart 1970Holland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I113112

1 2 3 4 5 ... 126» Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 1979

1 2 3 4 5 ... 40» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jacobs, Sytse 
Claessen, Grytie 
 maart 1694Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94069
I94073
2
Anes, Frans 
Jeltes, Yefke 
 maart 1713Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46056
I43865
3
Heres, Pyter 
Eises, Wimke 
 maart 1719Wijnjeterp/Duurswoude/Bakkeveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91724
I91725
4
Reinders, Jan 
Jans, Grietjen 
 maart 1744Oldelamer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70087
I70088
5
Ruurds, Durk 
Sijmens, Sijmke 
 maart 1744Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68051
I68052
6
Dirks, Poulus 
Feikes, Antje 
 maart 1752St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91879
I91880
7
Jacobs, Joost 
Roukes, Tietje 
 maart 1753Jellum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51724
I51725
8
Gaeles, Broer 
Pieters, Tetje 
 maart 1771Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79555
I79556
9
Lettinga, Klaas Roelofs 
Lettinga, Gertje Piers 
 maart 1776Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33217
I33216
10
Strabbing, Jan 
Hindriks, Jantien 
 maart 1807Sleen, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84904
I84905
11
Vranken, Arent Gerrits 
Dijkstra, Jantje Hessels 
 maart 1808Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39219
I39220
12
Wiersma, Harm 
van Dijk, Sietske Sijes 
 maart 1933 I31951
I31950
13
Groot, Tjeerd (George) Pieters de 
Sipma, Gertrude 
 maart 1952Ocheyedan, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21374
I109932
14
Ritskes, Doeke 
Boelema, Trietske Taeckes 
 1 mrt 1647Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68064
I68065
15
Tjipkes, Pier 
Hommes, Marij 
 1 mrt 1711Longerhouw/Schettens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71591
I71592
16
Geerts, Yeble 
Ydses, Jetske 
 1 mrt 1722Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112091
I112092
17
Gerbens, Gosse 
Meintes, Rinske 
 1 mrt 1722Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72027
I72028
18
Pierius, Adamus 
Langendorp, Alegonda 
 1 mrt 1736Mensingeweer/Maarslag, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90917
I90918
19
Andries, Tjerk 
Anes, Sjieuke 
 1 mrt 1739Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93465
I93466
20
Clasen, Pyter 
Willems, Neeltje 
 1 mrt 1739St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92101
I92102
21
Johannes, Folkert 
Jacobs, Antje 
 1 mrt 1743Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76679
I76680
22
Joghems, Symen 
Klazes, Grytje 
 1 mrt 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49076
I98299
23
Martens, Pyter 
Dirks, Aagje 
 1 mrt 1750St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112243
I112244
24
Ellens, Jakob 
Harmens, Froukjen 
 1 mrt 1756Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82630
I82632
25
Jaspers, Roelof 
Harmens, Grietje 
 1 mrt 1761Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91521
I47563
26
Piers, Lolke 
Bouma, Janneke Jans 
 1 mrt 1767Jutrijp/Hommerts Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90809
I90810
27
Tjitses, Wybolt 
Michiels, Akke 
 1 mrt 1767Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69035
I69036
28
Jans, Jan 
Eebes, Aukje 
 1 mrt 1772Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72236
I76293
29
Weyma, Age Sakes 
Jans, Gretske 
 1 mrt 1772Britswerd/Wieuwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69129
I69130
30
Compaan, Klaas Douwes 
Aukes, Elisabeth 
 1 mrt 1778Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62176
I62177
31
Jacobs, Tjepke 
Sieberens, Trijntje 
 1 mrt 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89335
I89336
32
Zwaagstra, Wybe Hendriks 
Tolma, Antje Jacobs 
 1 mrt 1789Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76581
I76582
33
Pallas, Hendrik Harmens 
Wadman, Antje Jans 
 1 mrt 1795Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74050
I74051
34
van Schepen, Hendrik Feikes 
Klases, Maa(r)tje 
 1 mrt 1795Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36379
I36380
35
de Lang, Jan Johannes 
Bosje, Tjetje Tjeerds 
 1 mrt 1801Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57520
I57521
36
Prosee, Geert Johannes 
de Jong, Minke Paulus 
 1 mrt 1801Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69980
I69981
37
van Bruggen, Albert Wytzes 
Schors, Willemke Durks van der 
 1 mrt 1801Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85689
I85690
38
Westra, Lubbert Liepkes 
Wybenga, Marijke Minnes 
 1 mrt 1801Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31894
I31895
39
Heide, Durk Sjoerds van der 
Tjepkema, Geertje Jans 
 1 mrt 1812Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41240
I41241
40
Reen, Sybe Klazes 
de Vries, Janke Ybes 
 1 mrt 1812Sijbrandaburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71401
I71402
41
Graaf, Fedde Sjoukes van der 
Schoor, Aaltje Popkes (aka Oosterling) van der 
 1 mrt 1816Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1279
I1280
42
Berends, Jan Harm 
Streur, Wilhelmina 
 1 mrt 1827Veldhausen/Bentheim, Germany Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109184
I109185
43
Ferwerda, Sytze Gerrits 
Posthumus, Antje Jarigs 
 1 mrt 1831Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2324
I49399
44
de Vries, Gerrit Jelles 
Krottje, Antje Gerrits 
 1 mrt 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63703
I63704
45
Wassenaar, Gerben Minnes 
Groenjes, Janke Jans 
 1 mrt 1832Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53218
I45895
46
van Rijssel, Petrus Cornelis 
Dekker, Barendina 
 1 mrt 1833Sint Maartensdijk, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108476
I108477
47
Faber, Cornelis Reins 
Veeren, Janke Simons 
 1 mrt 1834Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111760
I81655
48
Lutgendorp, Jan Martens 
Zijlstra, Dirkje Jacobs 
 1 mrt 1835Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74379
I74377
49
Postma, Gosse Folkerts 
Ploeg, Dieuwke Geerts van der 
 1 mrt 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58512
I58509
50
Bruinsma, Berend Jans 
Hempenius, Wytske Sikkes 
 1 mrt 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43775
I66030

1 2 3 4 5 ... 40» Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 3243

1 2 3 4 5 ... 65» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Hendriks, Geeske 
 maart 1748Westergeest/Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99428
2
Martens, Thijs 
 maart 1760Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91312
3
Hopkes, Gatske 
 1 mrt 1685Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94852
4
Tietes, Trijntie 
 1 mrt 1685Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46767
5
Jillerts, Gerrit 
 1 mrt 1693Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90203
6
Doekes, Hinke 
 1 mrt 1696Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72968
7
Eelkes, Pytter 
 1 mrt 1716Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71682
8
Reitses, Antje 
 1 mrt 1716Rinsumageest/Sijbrandahuis Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95946
9
Martens, Berber 
 1 mrt 1722Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96067
10
Cornelis, Ytje 
 1 mrt 1733Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47428
11
Gerrijts, Gerben 
 1 mrt 1733Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45944
12
Hessels, Lammert 
 1 mrt 1733Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85827
13
Klazes, Bregtje 
 1 mrt 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88137
14
Mients, Melle 
 1 mrt 1733Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20248
15
Binnes, Akke 
 1 mrt 1739Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45678
16
Gerbens, Brechtje 
 1 mrt 1739Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16609
17
Lieuwes, Aaltje 
 1 mrt 1739Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66495
18
Lolles, Frans 
 1 mrt 1739Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44175
19
Wybrens, Antje 
 1 mrt 1739Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73110
20
Banga, Cornelis Idses 
 1 mrt 1742Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49889
21
Riemers, Louw 
 1 mrt 1743Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75780
22
Abes, Grijtie 
 1 mrt 1744Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78777
23
Eesges, Stijntje 
 1 mrt 1744Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109665
24
Jans, Sybe 
 1 mrt 1744Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3620
25
Sydses, Dirk 
 1 mrt 1744Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73297
26
Tammes, Aaltie 
 1 mrt 1744Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5557
27
Teekes, Joeke 
 1 mrt 1748Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69881
28
Faber, Jantje Johannes 
 1 mrt 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59640
29
Jans, Douwe 
 1 mrt 1750Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99197
30
Jans, Folkjen 
 1 mrt 1750Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89523
31
Stellinga, Baukjen Anes 
 1 mrt 1750Woudsend/Ypecolsga/Indijk/Smallebrugge Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109876
32
Ploeg, Frouke Eises 
 1 mrt 1761Midwolde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103069
33
Bouma, Klaas Rienks 
 1 mrt 1767Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112445
34
Ewal, Maaike Dirks 
 1 mrt 1767Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5309
35
Reimers, Antje 
 1 mrt 1767St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78989
36
Stevens, Andries 
 1 mrt 1767Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42516
37
Tjalles, Antje 
 1 mrt 1767Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6771
38
Annes, Sjoukjen 
 1 mrt 1772Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93303
39
Boersma, Jan Montes 
 1 mrt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19974
40
Gerbens, Antje 
 1 mrt 1772Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45914
41
Goffes, Korneliske 
 1 mrt 1772Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6464
42
Looxma, Romke Johannis 
 1 mrt 1772Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73795
43
Vegt, Wybe Rinzes van der 
 1 mrt 1772Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71566
44
Worps, Ide 
 1 mrt 1772Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45978
45
Jelmers, Grietje 
 1 mrt 1775Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72815
46
Adema, Grietje Ates 
 1 mrt 1778Burgwerd/Hichtum/Hartwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38668
47
Leenderts, Neeltie 
 1 mrt 1778Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48629
48
Reinalda, Riemer Louws 
 1 mrt 1778Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75776
49
Rodenburg, Feite Hanses 
 1 mrt 1778Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109884
50
Tibstra, Minne Rinzes 
 1 mrt 1778Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88460

1 2 3 4 5 ... 65» Volgende»