Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 51 t/m 100 van 266

«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
51
Fennema, Eeltje Aukes 
Hylkema, Antje Hylkes 
 6 mei 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4550
I4551
52
Hoekstra, Lieuwe Gaeles 
Wybrens, Trijntje 
 6 mei 1804Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39038
I39039
53
Kuiphof, Bindert Harmens 
Hoekstra, Rinske Pieters 
 6 mei 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1609
I471
54
Postma, Gerrit Gerrits 
Pompsma, Rientje Jans 
 6 mei 1804Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7479
I7483
55
van Gelder, Douwe Cornelis 
Terpstra, Saapke Luitzens 
 6 mei 1804Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39399
I39400
56
Bil, Wybe Gerrits 
Hannema, Jetske Jogchums 
 6 mei 1805Lekkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83061
I83062
57
Bakker, Douwe Gerrits 
Rollema, Trijntje Eeltjes 
 6 mei 1810Rauwerd/Irnsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54177
I94692
58
Boersma, Rinse Fokkes 
Hessels, Berber 
 6 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9336
I92303
59
Boorsma, Rintje Douwes 
Fokkema, Tetje Tjeerds 
 6 mei 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74538
I74539
60
Brolsma, Gerrit Jans 
Engbrenghof, Antje Martens 
 6 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11172
I1727
61
de Jong, Gerardus Sjoerds 
Buurmans, Jaike Sytses 
 6 mei 1810Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55080
I55081
62
Egly, Hendrik Hendriks 
Wagenaar, Jitske Jacobs 
 6 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10176
I10178
63
Katsma, Cornelis Jans 
Luiting, Antje Barts 
 6 mei 1810Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65878
I65879
64
Kuiken, Jan Jacobs 
Plat, Kinke Tjerks 
 6 mei 1810St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68109
I66047
65
Tuinier, Geert Annes 
Staprade, Antje Pieters 
 6 mei 1810Balk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100238
I100239
66
Westra, Hans Wigles 
Beer, Aukje Rinzes de 
 6 mei 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33389
I15728
67
Woude, Jan Baukes van der 
Terpstra, Froukje Ettes 
 6 mei 1810Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6298
I6194
68
Zandstra, Pieter Eelkes 
Helbig, Grietje Martinus 
 6 mei 1810Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76405
I76406
69
Zijlstra, Jan Symons 
Kampstra, Antje Douwes 
 6 mei 1810Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84470
I84478
70
Wyminga, Anne Roels 
Feenstra, Riemkjen Klazes 
 6 mei 1812Mairie Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72522
I72523
71
Kooy, Lieuwe Ulbes van der 
Bosgra, Trijntje Beerends 
 6 mei 1813Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4453
I93949
72
Wassenaar, Steven Pieters 
Kuipers, Tettje Douwes 
 6 mei 1813Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45023
I45024
73
Westra, Hendrik Joris 
Smits, Antje Tietes 
 6 mei 1813Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64126
I64127
74
Bonnema, Jacob Lases 
Wiersma, Aaltje Jillerts 
 6 mei 1814Mairie Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40259
I40260
75
Hoekema, Abe Willems 
Klaversma, Jetske Sjoerds 
 6 mei 1814Mairie Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42421
I42422
76
Speerstra, Eisse Jans 
Klaversma, Tytie Sjoerds 
 6 mei 1814Mairie Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87894
I87895
77
Brouwer, Sybe Jans 
Bijlsma, Trijntje Jentjes 
 6 mei 1818Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78927
I78922
78
Plat, Jetze Sippes 
Nicolai, Baukje Allardus 
 6 mei 1818Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33668
I33669
79
Wassenaar, Klaas Obbes 
Koopal, Trijntje Sjoerds 
 6 mei 1818Barradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39479
I39480
80
Bierma, Ids Hessels 
Boer, Grietje Goffes de 
 6 mei 1819Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21333
I21332
81
Nieuwsma, Hein Rinses 
Osinga, Trijntje Bokkes 
 6 mei 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6503
I9994
82
Tiemersma, Hedzer Jans 
Terpstra, Tjimkje Pieters 
 6 mei 1819Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59819
I59820
83
Boersma, Mient Jans 
Koopmans, Janke Gerrits 
 6 mei 1820Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52455
I52456
84
Goudemond, Hendrik Hendriks 
van Bachum, Ytje Michiels 
 6 mei 1820Haskerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100999
I101000
85
Patrouilje, Gerben Pieters 
Dijkstra, Lijsbert (Lyske) Sjoerds 
 6 mei 1820Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10518
I17397
86
van Sluis, Arjen Jacobs 
Lolkema, Sybrig Lykles 
 6 mei 1820Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66205
I66206
87
de Jong, Dirk Reinders 
de Boer, Jeltje Andries 
 6 mei 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87016
I87017
88
Spoelhof, Jan Willems 
de Groot, Maartje Pieters 
 6 mei 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33260
I33261
89
Dijkstra, Pieter Andries 
Dijkstra, Emke Douwes 
 6 mei 1822Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75693
I75694
90
Kramer, Rinse Cornelis 
Keuning, Wypkje Pieters 
 6 mei 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89872
I60406
91
Steenstra, Tjitze Reins 
Bijl, Grietje Feikes 
 6 mei 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41721
I41722
92
de Boer, Peter 
Toetert, Hendrica Derks 
 6 mei 1826Zwollerkerspel, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84318
I84319
93
Deinema, Jan Gerrits 
Roorda, Aaltje Sybes 
 6 mei 1826Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4860
I40683
94
Kingma, Ymke Douwes 
Smeding, Grietje Andries 
 6 mei 1826Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35528
I35527
95
Steensma, Sjoerd Sjoerds 
Kroonstra, Johanna Sophia (aka Spoelstra \ de Vries) 
 6 mei 1826Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102458
I102459
96
van Zuiden, Aldert Brugts 
van Calsbeek, Janke Johannes 
 6 mei 1826Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34499
I34500
97
Bil, Arjen Jans 
Dijkstra, Antje Bouwes 
 6 mei 1827Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32257
I32258
98
Goot, Syne Hiddes van der 
Koopmans, Elisabeth Jans 
 6 mei 1827Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85039
I85040
99
Leest, Bauke Baukes van der 
Kobus, Pietje Doekes 
 6 mei 1827Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40076
I40077
100
Mug, Reinder Annes 
de Groot, Grietje Klazes 
 6 mei 1827Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64598
I64599

«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»