Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 201 t/m 250 van 506

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
201
Steffan, Engel Conradi 
Hemminga, Antje Scheltes 
 23 mei 1819Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91665
I91666
202
Haayema, Wopke Pieters (aka Haaystra) 
Ploeg, Schuttje (Sjoerdtje) Durks van der 
 23 mei 1820Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33825
I33826
203
Dijkstra, Jan Jans 
Kloosterman, Zijtzke Wiltjes 
 23 mei 1821Oldehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96714
I43602
204
Fopma, Jan Sjoerds 
Dijkstra, Janke Pieters 
 23 mei 1821Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25909
I25910
205
Hogerhuis, Pieter Sjoerds 
Smit, Jetske Piers 
 23 mei 1822Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6662
I6018
206
Rynks, Rienk Simons 
Boer, Sjoerdtje Pieters de 
 23 mei 1822Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12288
I12295
207
Katsma, Bote Symons 
Westerga, Aaltje Lieuwes 
 23 mei 1823Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13621
I13622
208
Koezema, Hans Thomas 
Posthumus, Pietrik Pieters 
 23 mei 1823Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57760
I57761
209
Spiering, Machiel 
Verhoeks, Joosje 
 23 mei 1823Gameren, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109099
I109100
210
Crolis, Jelle Jelles 
Veldhuis, Liskjen Walles 
 23 mei 1824IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97102
I97103
211
Meulen, Engbert Martinus van der 
Dankert, Dieuwke Teunis 
 23 mei 1824Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11454
I11633
212
Bakker, Harm Kornelis 
Medendorp, Frouke Kornelis 
 23 mei 1825Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109830
I109831
213
Galien, Meindert Sjoerds van der 
Ros, Aaltje Sytses 
 23 mei 1825Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58907
I58908
214
Hoekstra, Ate Feyes 
Haisma, Fokeltje Hayes 
 23 mei 1825Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49722
I49723
215
Cupery, Dirk Klazes 
Douwes, Sjoerdtje 
 23 mei 1826Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91798
I91799
216
Kooistra, Ruurd Eelkes 
Klazes, Klaaske 
 23 mei 1826Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14550
I14551
217
Wiersma, Douwe Tjerks 
de Vries, Renske Sybes 
 23 mei 1826Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14962
I52564
218
Zuidema, Klaas Pieters 
Krol, Aafke Gerrits 
 23 mei 1827Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13609
I13610
219
de Rook, Abele Jacobs 
Dokter, Trijntje Jans 
 23 mei 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50276
I49681
220
Dijk, Valentijn Fransen van 
Koopmans, Baukje Jans 
 23 mei 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5835
I5502
221
Vellinga, Folkert Jans 
Vries, Trijntje Symens de 
 23 mei 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7350
I7349
222
Vries, Johannes Jaspers de 
Wierstra, Trijntje Johannes 
 23 mei 1828Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9295
I10612
223
Akkerman, Symen Klases 
Fokkema, Hiltje Dirks 
 23 mei 1829Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9334
I9331
224
Braak, Oege Hilles 
Kuipers, Nankes Johannes 
 23 mei 1829Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I181
I3304
225
Hoogstins, Binne Jans 
Wester, Baukjen Jacobs 
 23 mei 1829Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2131
I109899
226
Jong, Wybren Taekes de 
Huizinga, Zwaantje Jakobs 
 23 mei 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16060
I16059
227
Miedema, Fokke Wybrens 
Velstra, Aafke IJsbrands 
 23 mei 1829Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61753
I52526
228
Poortinga, Gerben Dirks 
Braak, Antje Hilles 
 23 mei 1829Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10348
I10696
229
van Dam, Pieter Jans 
Monsma, Renske Dirks 
 23 mei 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104840
I104841
230
Vries, Jan Eintes (aka Huizinga) de 
van Straten, Catharina Minnes 
 23 mei 1829Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17875
I106572
231
Annema, Johannes Tabes 
Sikkema, Sijke Jans 
 23 mei 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68483
I68484
232
Dijk, Sije Meinderts van 
Heide, Wilhelmina (Mina) Fransen van der 
 23 mei 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1400
I1401
233
Goslinga, Durk Ynzes 
Tania, Tietje Cornelis 
 23 mei 1830Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112330
I112337
234
Meerstra, Sybe Alles 
Kalma, Barber Jitzes 
 23 mei 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63525
I63526
235
Sikkema, Keimpe Jans 
Halbesma, Jelske Johannes 
 23 mei 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68425
I68426
236
Weiland, Sipke Aukes 
Schaafsma, Tetje Tjallings 
 23 mei 1830Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24170
I24171
237
Westra, Gerben Gaatses 
Bruils, Epke Lambertus 
 23 mei 1830Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47162
I47161
238
Dijkstra, Pabe Ages 
Meulen, Mettje Reinders van der 
 23 mei 1831Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73820
I73821
239
Strikwerda, Jacob Annes 
de Jong, Jiskje Sipkes 
 23 mei 1831Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73992
I73993
240
Ploeg, Dirk Jans van der 
Glas, Wytske Klazes 
 23 mei 1833Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31372
I31373
241
Meindertsma, Meindert Pieters 
Idsardi, Maaike Eelkes 
 23 mei 1834Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31590
I31591
242
Allema, Alle Klases 
Bosma, Teetske Jacobs 
 23 mei 1835Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40572
I40573
243
Lanting, Jan Lieuwes 
Bakker, Hyke Sybrens 
 23 mei 1835Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66227
I66228
244
Ploeg, Gerhardus Paulus van der 
Weidenaar, Baatje Dirks 
 23 mei 1835Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34995
I34996
245
Boonstra, Jan Ruurds 
Delfstra, Elske Wygers 
 23 mei 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107360
I107359
246
Dijk, Gerben Bokkes van 
Postma, Antje Fokkes 
 23 mei 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21599
I21598
247
Haakma, Johannes Oebeles 
Monsma, Antje Annes 
 23 mei 1836Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11696
I34207
248
Swartsenbergh, Salomon Jans 
de Wit, Mattje Derks 
 23 mei 1836Ezinga, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I112893
I112892
249
Meer, Leendert Kornelis van der 
Terpstra, Volkjen Johannes 
 23 mei 1837Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57019
I103432
250
Vellinga, Hendrik Simons 
Jong, Aukje Jacobs de 
 23 mei 1837Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I614
I615

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 11» Volgende»