Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 151 t/m 200 van 506

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
151
Haas, Rinse Cornelis de 
Woude, Jeltje Jans van der 
 23 mei 1802Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10952
I10953
152
Hoogeveen, Pieter Berents 
Aages, Rientje 
 23 mei 1802Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52491
I52492
153
Hornstra, Rinke Frankes 
Bosma, Magdalena Jeltes 
 23 mei 1802Oosterzee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108299
I108300
154
Jacobs, Gerrit 
Kuiken, Grietje Gerrits 
 23 mei 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111771
I97632
155
Jans, Doede 
Dijkstra, Bontje Eeltjes 
 23 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1991
I2167
156
Johannes, Willem 
Algra, Jaike Gosses 
 23 mei 1802Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58462
I57427
157
Jongsma, Jarig Ates 
Geerts, Vroukjen 
 23 mei 1802Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96450
I96451
158
Kamminga, Hylke Wybes 
Ritskes, Harmke 
 23 mei 1802Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87672
I46994
159
Keegstra, Hessel Feddes 
Terpstra, Trijntje Klazes 
 23 mei 1802Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13799
I13800
160
Meulen, Auke Hayes van der 
Woude, Ytje Sipkes van der 
 23 mei 1802Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110301
I110302
161
Mulder, Jan Martens 
van Straten, Antje Hessels 
 23 mei 1802Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108280
I108281
162
Riemersma, Broer Riemers 
Miedema, Tietje Sijes 
 23 mei 1802Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28776
I28777
163
Steeg, Ernst Willems 
Hollander, Wytske Jans 
 23 mei 1802Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4581
I4580
164
Teedes, Lammert 
Tijssens, Djuwke 
 23 mei 1802Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107379
I107380
165
Veen, Dirk Rykeles van der 
Heide, Grietje Hendriks van der 
 23 mei 1802Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30717
I30718
166
Wal, Jan Willems van der 
Keimpema, Froukje Hotses 
 23 mei 1802De Knijpe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50302
I50303
167
Westra, Sicco (Sikke) Wijtzes 
Haanstra, Fokjen Jans 
 23 mei 1802Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91949
I91950
168
Wiegers, Wieger 
Postma, Zwaantje Wobbes 
 23 mei 1802Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104351
I104347
169
Stelpstra, Jacob Jacobs 
Ferwerda, Dieuwke Hilbrands 
 23 mei 1805Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13502
I13503
170
Kooi, Jacob Jans van der 
Hoekema, Pietje Ypes 
 23 mei 1808Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1680
I1679
171
Berg, Oege Meintes (aka Bergsma) van den 
Rinses, Tjitske 
 23 mei 1811Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39058
I39059
172
Kloosterman, Libbe Hendriks 
van Zuiden, Geertje Martens 
 23 mei 1811Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55422
I55423
173
Posthumus, Jan Wiegers 
Wiersma, Doetje Ouwes 
 23 mei 1811Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107391
I107392
174
Rintjema, Tjeerd Binnes 
Roos, Ytje Jans de 
 23 mei 1811Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21000
I13673
175
van Noggeren, Otte Uilkes 
Wal, Grietje Obes van der 
 23 mei 1811Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110885
I110886
176
Visser, Sytze Eelkes 
Zijlstra, Emmetje Andries 
 23 mei 1811Hemelumer Oldeferd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102657
I102658
177
de Wilde, Tjalling Pieters 
Wagenaar, Wytske Sierds 
 23 mei 1812Mairie Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33444
I33445
178
Hogerhuis, Rienik Sydses 
Groeneveld, Geertje Folkerts 
 23 mei 1812St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66118
I66117
179
Kuiken, Pieter Dirks 
Kuiken, Neeltje Reins 
 23 mei 1812Mairie St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30735
I30736
180
Wielen, Willem Sjoerds van der 
Klijnstra, Ykjen Paulus 
 23 mei 1812Mairie Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70739
I70740
181
Koopmans, Pieter Eelkes 
Terpstra, Yttje Siebrens 
 23 mei 1813Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103830
I103831
182
Akker, Leendert Lourens van den 
Mey, Lijsbert Merks van der 
 23 mei 1815Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76927
I76928
183
de Vries, Jakob Jeltes 
Ferwerda, Trijntje Klazes 
 23 mei 1815Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71730
I71726
184
Klaver, Klaas Jans 
Snijder, Antje Jelles 
 23 mei 1815Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10825
I10824
185
Braaksma, Wybe Eeltjes 
Westra, Wintje Pieters 
 23 mei 1816Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33223
I33222
186
Graaf, Hidde Rinzes de 
Wiedema, Anschie Jans 
 23 mei 1816Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2781
I47390
187
Kooy, Pieter Lieuwes van der 
Brantsma, Gaatske Lammerts 
 23 mei 1816Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65624
I65625
188
Woude, Egbert Ates van der 
Boersma, Tjitske Pieters 
 23 mei 1816Mairie Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88884
I46545
189
Eelkema, Pieter Kornelis 
Veldema, Jiskjen Lourens 
 23 mei 1818Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76082
I76083
190
Elsinga, Pieter Foekes 
de Lang, Baukjen Jans 
 23 mei 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94574
I86943
191
Hellinga, Bote Feykes 
Lolkema, Ytje Pieters 
 23 mei 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7111
I7521
192
Hilarides, Tjeerd Pieters 
Wiersma, Wytske Sjoerds 
 23 mei 1818Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60261
I77191
193
Huizinga, Jelte Harings 
Braaksma, Trijntje Jelles 
 23 mei 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5696
I2042
194
Marum, Pieter Feyes van 
Jong, Aaltje Jacobs de 
 23 mei 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7397
I7398
195
van Giffen, Adolphus Omius 
Halbesma, Fokje Lieuwes 
 23 mei 1818Smallingerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55506
I55507
196
Veenma, Jelle Feitzes 
Osinga, Maaike Jacobs 
 23 mei 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7137
I7387
197
Visser, Metske Sjoerds 
Velstra, Antje Andries 
 23 mei 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37709
I37710
198
Wyminga, Klaas Roels 
Kooistra, Antje Gerrits 
 23 mei 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95711
I95710
199
Hager, Jacob Haukes 
de Kuur, Antje Luitzens 
 23 mei 1819Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39809
I39810
200
Kingma, Tjomme Jans 
Koopmans, Lezijntje Jentjes 
 23 mei 1819Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47359
I106911

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 11» Volgende»