Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 101 t/m 150 van 177

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
101
Kamminga, Arjen Jacobs (aka Kamstra) 
Kroodsma, Neeltje Jans 
 2 jun 1831Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65431
I65432
102
Klok, Anne Jacobs 
de Jong, Foekje Jans 
 2 jun 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7610
I7129
103
Roeda, Jan Dirks 
Dijkstra, Hendrikje Fransens 
 2 jun 1831Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5410
I5902
104
Polstra, Dirk Tjeerds 
Slim, Hendrikje Arjens 
 2 jun 1836Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26258
I33301
105
Rintjema, Sjoerd Martens 
de Vries, Grietje Jacobs 
 2 jun 1839Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37055
I37056
106
Roeda, Foppe Dirks 
Bakker, Antje Jans 
 2 jun 1839Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5408
I5898
107
Nijdam, Johannes Heerkes 
Wal, Lijsbert Pieters van der 
 2 jun 1841Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55373
I55374
108
Brunger, Egbertus Petrus 
Ley, Grietje Jans van der 
 2 jun 1842Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96567
I31824
109
Engelsma, Taede Thomas 
Hilverda, Gerbrig Sjoukes 
 2 jun 1842Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60793
I60794
110
Lettinga, Tjeerd Jans 
Brouwers, Saapke Pieters 
 2 jun 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33208
I38809
111
Meer, Bouwe Jans van der 
Snijder, Trijntje Douwes 
 2 jun 1842Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7846
I7849
112
Miedema, Sieds Dirks 
Jensma, Sytske Goffes 
 2 jun 1842Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26497
I26380
113
Smeding, Sytze Johannes 
Stiksma, Ytje Hendriks 
 2 jun 1842Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2987
I4687
114
Emmink, Jan Hendriks 
Warnders, Anje Willems 
 2 jun 1847Meppel, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64646
I64647
115
Jongboom, Minne Klazes 
Wal, Antje Jarigs van der 
 2 jun 1847Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34511
I34512
116
Schulting, Johannes Roelofs 
Dijkstra, Jantje Jans 
 2 jun 1848Weststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93490
I93491
117
Dam, Jan Klaassens 
Buursema, Jetske Tunnis 
 2 jun 1849Grijpskerk, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108489
I108490
118
Dekkinga, Folkert Annes 
Klinse, Trijntje Okkes van der 
 2 jun 1849Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56588
I56589
119
Dijkstra, Jan Liebes 
Swart, Renske Piebes 
 2 jun 1849Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12845
I13388
120
de Spelder, Johannes 
de Koeijer, Krina (Maria) 
 2 jun 1850Zeeland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105894
I105895
121
Hofstra, Fokke Hendriks 
de Jong, Janke Arents 
 2 jun 1850Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41088
I41089
122
Wit, Jan Aans de 
Boersma, Yttje Oenzes 
 2 jun 1853Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12858
I12508
123
de Jong, Gerben Wiltjes 
Jensma, Geertje Goffes 
 2 jun 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31186
I26383
124
Ooyes, Hidde Jans 
Ploeg, Wytske Lubberts van der 
 2 jun 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13199
I12613
125
Oreel, Klaas Tjerks 
de Vries, Sijke Sytzes 
 2 jun 1855Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39441
I27149
126
Boersma, Wigle Pieters 
Roo, Jantje Ruurds de 
 2 jun 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20603
I20538
127
Jensma, Jan Jaspers 
Rijpma, Maaike Joukes 
 2 jun 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2598
I2599
128
Miedema, Jan Harmens 
Palma, Doetje Gerlofs 
 2 jun 1860Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11492
I11491
129
Dijkstra, Tabe Dirks 
Sloten, Grietje Hendriks van 
 2 jun 1864Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13253
I12714
130
Kramer, Klaas Dirks 
Roorda, Henke Jans 
 2 jun 1864Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54155
I9225
131
Terpstra, Pieter Hedzers 
Scheepstra, Fettje Tjibbes 
 2 jun 1864Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48597
I66516
132
Hoekstra, Thijs Piers 
Faber, Janke Keimpes 
 2 jun 1865Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63464
I63465
133
Blaauw, Hendrik 
Bont, Janna 
 2 jun 1866Loppersum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107352
I107353
134
Boonstra, Wobbe Lieuwes 
Thijsseling, Mina Engelbertus 
 2 jun 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20565
I20571
135
Elzinga, Geert Martens 
Hofman, Detje (Della) Abels 
 2 jun 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9411
I32302
136
Veening, Hendrik Rieuwerts 
Zuur, Klaaske 
 2 jun 1866Zuidhorn, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32448
I32454
137
Wagen, Abe Dirks van der 
Sytsma, Jantje (Jennie) Siedzes 
 2 jun 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I838
I837
138
Werk, Sake Everts van der 
Schaaf, Antje Wybes van der 
 2 jun 1866Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33766
I53545
139
Woude, Meint Jacobs van der 
Schaaf, Jitske Reinders van der 
 2 jun 1866Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39017
I39016
140
Hornstra, Kornelis Piers 
de Groot, Pietje Ruurds 
 2 jun 1867Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64509
I64508
141
Wassenaar, Georgius Jans 
Wittermans, Fettje Annes 
 2 jun 1869Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71452
I71453
142
Wytsma, Eeltje Abeles 
Hoekstra, Marijke Hendriks 
 2 jun 1871Schoterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102145
I102146
143
Wagenmakers, Oene Pieters 
Mekel, Johanna Petronella 
 2 jun 1872City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102865
I102866
144
de Groot, Durk Hettes 
Roorda, Piertje Jans 
 2 jun 1875Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92029
I92028
145
Heide, Romke Baukes van der 
Algera, Antje Douwes 
 2 jun 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34614
I57078
146
Terwal, Pieter Taekes 
de Lange, Joukje Sybes 
 2 jun 1877Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35390
I35388
147
Kiestra, Ebbing Johannes 
Slim, Antje Cornelis 
 2 jun 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59005
I25574
148
Schuurmans, Thomas Hillebrands 
Terpstra, Minke Gerbens 
 2 jun 1881Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93528
I75970
149
Unema, Jan Jans 
Postmus, Akke Aukes 
 2 jun 1881Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16845
I59014
150
Oostenbrug, Theunis Ates 
Meulen, Jitske Folkerts van der 
 2 jun 1887Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64875
I64876

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»