Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 201 t/m 250 van 794

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
201
Reinders, Hobbe 
Johans, Antie 
 16 mei 1790Pingjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95261
I95262
202
Sybes, Gerrit 
Baarsma, Antje Hendriks 
 16 mei 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49547
I49548
203
Vlas, Siemen Wiegers 
Hoekstra, Janke Joukes 
 16 mei 1790Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6495
I6497
204
Zuidema, Bote Pieters 
Gerrits, Aukje 
 16 mei 1790Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36341
I36342
205
Schaaf, Tjalling Fokkes van der 
Pieters, Janneke 
 16 mei 1791Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66823
I66824
206
Schors, Jan Durks van der 
Alders, Willemke 
 16 mei 1792Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75093
I75099
207
Boersma, Douwe Fokkes 
Tjerks, Tjerkje 
 16 mei 1796Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97062
I97063
208
Feddema, Freerk Feddes 
Tjietses, Ybeltje 
 16 mei 1796Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68442
I68443
209
Iest, Klaas Douwes 
Algera, Elisabeth Pieters 
 16 mei 1796Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96577
I96578
210
Palma, Jan Sybes 
Gerryts, Ymkje 
 16 mei 1796Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2000
I2284
211
Schoe, Jan Pieters 
Hotzes, Grijtje 
 16 mei 1796Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67847
I67848
212
Veen, Gerrit Everts van der 
Harts, Antje 
 16 mei 1796Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56904
I56905
213
Sickema, Pieter Temmes 
Kooi, Wijke Drieuwes 
 16 mei 1801Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62542
I62543
214
Boersma, Bokke Cornelis 
Miedema, Pyttje Klazes 
 16 mei 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2658
I2088
215
Braak, Sake Jacobs 
Bokma, Antje Pieters 
 16 mei 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9454
I9455
216
de Jong, Egbert Egberts 
Willems, Jacobien 
 16 mei 1802Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33793
I33794
217
Doornbos, Ludserd Willems 
Zwaag, Harmke Douwes van der 
 16 mei 1802Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65084
I65085
218
Eenshuistra, Pieter Klazes 
Dijkstra, Klaaske Jacobs 
 16 mei 1802Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105575
I105576
219
Groen, Pieter Gerrits 
Hogerhuis, Antje Siedses 
 16 mei 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11631
I11632
220
Haan, Klaas Meinderts de 
Wielen, Akke Rienks van der 
 16 mei 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I882
I883
221
Haan, Tiete Heeres de 
Postma, Antje Abrahams 
 16 mei 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I761
I800
222
Heide, Geert Aukes van der 
Pruimboom, Janke Jacobus 
 16 mei 1802Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76761
I76762
223
Jans, Albert 
Minnema, Trijntje Jacobs 
 16 mei 1802Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75286
I4849
224
Jelles, Douwe 
Hoekstra, Grietje Hendriks 
 16 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42485
I42486
225
Jong, Wopke Sjoerds de 
Lettinga, Rinske Sytzes 
 16 mei 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1140
I1139
226
Kamstra, Jan Douwes 
Fokkema, Aaltje Douwes 
 16 mei 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79945
I79946
227
Kamstra, Willem Douwes 
Jurjens, Claaske 
 16 mei 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50764
I50765
228
Keizer, Jasper Gerrits 
Pieters, Hindrikje 
 16 mei 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26719
I97208
229
Kiesma, Jan Rommerts 
Koop, Aaltje Rudmers 
 16 mei 1802Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54612
I54613
230
Kieviet, Tijs Gerbens 
Reitsma, Antje Tjeerds 
 16 mei 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17377
I17378
231
Klaver, Andrys Roelofs 
Slager, Gertje Meinderts 
 16 mei 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20
I21
232
Koets, Pieter Doedes 
Cornelis, Maartje 
 16 mei 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64585
I57523
233
Krop, Keimpe Jans 
Martens, Sepkje 
 16 mei 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2742
I2741
234
Kuur, Sjoerd Luitzens van der 
Sinnema, Antje Jans 
 16 mei 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12349
I12342
235
Ley, Joon Gabes van der 
Jansma, Antje Jans 
 16 mei 1802Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30977
I30978
236
Meulen, Gosse Hillebrands van der 
Jelles, Wopkje 
 16 mei 1802Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80294
I80295
237
Mey, Jurjen Jitzes van der 
Engbrenghof, Antje Gerrits 
 16 mei 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11342
I1721
238
Mud, Pieter Jans 
Arends, Jantje 
 16 mei 1802Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65086
I65087
239
Pal(le)ma, Jentje Jelles 
Hoekstra, Jitske Sjoerds 
 16 mei 1802Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67305
I67306
240
Pausenga, Tjerk Paulus (aka Pauzinga) 
Sinnema, Trijntje Durks 
 16 mei 1802Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41321
I41332
241
Postma, Marten Jans 
Tjipkes, Jitske 
 16 mei 1802Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103406
I103410
242
Reitsma, Binne Pieters 
Braaksma, Antje Cornelis 
 16 mei 1802Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16116
I16117
243
Reitsma, Sieds Reitzes 
de Jong, Ytje Aukes 
 16 mei 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96005
I43058
244
Rengers, Oege Roelofs 
Laan, Antje Jans van der 
 16 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34351
I34352
245
Sibrens, Cornelis 
Tjisses, Tjitske 
 16 mei 1802Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67030
I67031
246
Sinnema, Petrus Eelzes 
Linden, Elske Doekes van der 
 16 mei 1802Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16720
I41641
247
Sipkes, Jan 
Hoekstra, Doetje Pieters 
 16 mei 1802St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79542
I11192
248
Straatsma, Oenze Tjeerds 
Buma, Klaaske Jans 
 16 mei 1802Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6433
I6434
249
Terpstra, Jan Jans 
Hoogland, Saapke Pieters 
 16 mei 1802Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27094
I13682
250
Wagen, Age Jacobs van der 
de Haan, Antje Ates 
 16 mei 1802Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90223
I90224

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 16» Volgende»