Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 101 t/m 150 van 794

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
101
Cornelis, Sake 
Wytzes, Dirkje 
 16 mei 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4474
I4475
102
Feyes, Franke 
Jans, Wytske 
 16 mei 1776Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49482
I49483
103
Hijma, Jan Heins 
Andries, Grijtie 
 16 mei 1776Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3234
I3233
104
Hijma, Willem Heins 
Martens, Anke 
 16 mei 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5087
I5092
105
Sybes, Luwe 
Jans, Antje 
 16 mei 1776Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47635
I47636
106
Aesges, Dirk 
Pyters, Martzen 
 16 mei 1779Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57559
I57560
107
Bosje, Pieter Hendriks 
Douwes, Baukje 
 16 mei 1779Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39185
I39186
108
Bouwer, Klaas Thomas 
Gerrits, Sytske 
 16 mei 1779Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40292
I40293
109
de Wilde, Anne Rinses 
Alberts, Yebeltje 
 16 mei 1779Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82507
I82508
110
Gjalts, Johannes 
Roels, Froukjen 
 16 mei 1779Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82918
I82919
111
Harkes, Pieter 
Saapes, Jeltje 
 16 mei 1779Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65473
I65474
112
Hendriks, Auke 
Keimpes, Lijsbet 
 16 mei 1779Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55379
I55380
113
Idzes, Hylke 
Eelses, Hendrikjen 
 16 mei 1779Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88852
I88853
114
Rijpstra, Sipke Ruurds 
Vries, Antje Harmens de 
 16 mei 1779Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8139
I8140
115
Runia, Jan Theunissen 
Lautenbach, Trijntje Horatius 
 16 mei 1779Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76610
I76611
116
Seerps, Pieter 
Gerbens, Altje 
 16 mei 1779Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61907
I61908
117
Sjoerds, Eeke 
Jacobs, Janke 
 16 mei 1779Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60952
I60953
118
Tjipkes, Sake 
Henderiks, Wybkjen 
 16 mei 1779Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91903
I91904
119
Uitterdijk, Heine Jans 
Rinderts, Antje 
 16 mei 1779Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63123
I63124
120
van Dijk, Jakob Kornelis 
Alberts, Hijke 
 16 mei 1779Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101702
I101701
121
Wal, Ale Gaatzes van der 
Johannes, Sijke 
 16 mei 1779Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64720
I64721
122
Winands, Dirk Hendriks 
Dirks, Aukjen 
 16 mei 1779Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85248
I85249
123
Wytses, Douwe 
Cornelis, Angenitie 
 16 mei 1779Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87280
I87281
124
Zadema, Harmen Klazes 
Klaases, Klaaske 
 16 mei 1779Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106231
I106232
125
Alles, Harmen 
Wopkes, Sjoukje 
 16 mei 1784Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21664
I21663
126
Berger, Thomas Ulderiks 
Pytters, Grietje 
 16 mei 1784Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91689
I91690
127
Bilker, Jan Jans 
Adema, Namke Franzen 
 16 mei 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92728
I92727
128
Boonstra, Feike Sjoerds 
Jans, Antje 
 16 mei 1784Surhuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106573
I106574
129
Boonstra, Hotze Alles 
Martens, Tryntie 
 16 mei 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6059
I43569
130
Bos, Bauke Pieters 
Pieters, Maaike 
 16 mei 1784Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48618
I48619
131
Dijkstra, Douwe Oeges 
Jarigs, Antje 
 16 mei 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10578
I10579
132
Donker, Jan Jacobs 
Lubberts, Leentje 
 16 mei 1784Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67703
I67704
133
Ferwerda, Harmen Kornelis 
Feenstra, Bontje Gosses 
 16 mei 1784Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58890
I58891
134
Fopma, Sjoerd Foppes 
Dijkstra, Janke Jans 
 16 mei 1784Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67413
I67414
135
Geerts, Lieuwe 
Epkes, Berber 
 16 mei 1784Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70871
I70872
136
Gerbens, Eeltje 
Willems, Hendrikje 
 16 mei 1784Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66857
I66859
137
Haanstra, Sake Klases 
Dekker, Froukjen Jans 
 16 mei 1784Harich Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87946
I87947
138
Heidema, Klaas Steffens 
Boersma, Aafke Douwes 
 16 mei 1784Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94365
I94368
139
Hellinga, Jurjen Siemens 
Gerks, Antje 
 16 mei 1784Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7226
I7227
140
Heyde, Reinder Hendriks van der 
Sijes, Leentje 
 16 mei 1784Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96871
I96872
141
Hoek, Hendrik Jans 
Pompstra, Getje Jacobs 
 16 mei 1784Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72086
I72085
142
Hoogstra, Dirk Botes 
Abrahams, Froukjen 
 16 mei 1784Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49692
I49693
143
Jacobs, Gerben 
Thomas, Sjoerdtie 
 16 mei 1784Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73071
I73072
144
Jans, Dirk 
Veenstra, Wyke Rykeles 
 16 mei 1784Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41778
I41779
145
Koopmans, Jan Hendriks 
Jeltes, Aaltje 
 16 mei 1784Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97018
I97019
146
Krips, Gijsbertus 
Borgrink, Aatje 
 16 mei 1784Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85174
I85176
147
Laan, Jan Bouwes van der 
Hoekstra, Ytje Gepkes 
 16 mei 1784Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43673
I43416
148
Meinderts, Marten 
Jakobs, Jantie 
 16 mei 1784Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62925
I103015
149
Miedema, Pieter Gerbens 
Stienstra, Janke Tjeerds 
 16 mei 1784Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59796
I59797
150
Miedema, Taede Gerbens 
Meyer, Jitske Eintes 
 16 mei 1784Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7004
I7003

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 16» Volgende»