Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 51 t/m 100 van 128

«Vorige 1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
51
Hoving, Jan Harms 
van Wattum, Sijpke Cornelis 
 13 jun 1813't Zandt, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40661
I40662
52
Visser, Evert Thomas 
B?ucher, Sanneke 
 13 jun 1813Mairie Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62354
I62355
53
Wassenaar, Gijsbert Jans 
Appelhof, Yfke Ymes 
 13 jun 1813Mairie Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3118
I3119
54
Terpstra, Jouke Luitzens 
van Loon, Akke Sjoerds 
 13 jun 1815Mairie Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78309
I77411
55
Beetsma, Roelof Jogchums 
Fokkema, Sybrigje Willems 
 13 jun 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48116
I48117
56
Gaasterland, Pieter Sytzes 
Dijkstra, Doetje Douwes 
 13 jun 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41484
I41486
57
Jansma, Jakob Jans 
Triemstra, Joukjen Liebbes 
 13 jun 1817Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83922
I83923
58
de Boer, Age Aukes 
de Boer, Renske Klases 
 13 jun 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41637
I41638
59
Terpstra, Rein Ettes 
Dijkstra, Pietje Sijes 
 13 jun 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40361
I40362
60
van Sipma, Sipke Jelmers 
Brouwer, Trijntje Sytzes 
 13 jun 1818Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56671
I56672
61
Broersma, Freerk Jans 
Kooistra, AEbeltje Sapes 
 13 jun 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15834
I17780
62
Cuperus, Jacob Minnes 
Hofstra, Tietje Pieters 
 13 jun 1819Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61841
I61840
63
Dijkstra, Jan Hessels 
Wagenaar, Antje Everts (aka Zijlstra) 
 13 jun 1819Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69138
I69137
64
Halma, Pieter Annes 
Feenstra, Geertje Beerends 
 13 jun 1819Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44435
I96554
65
Postma, Wytze Brants 
Fokkema, Antje Hedsers 
 13 jun 1819Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13085
I13086
66
Stuur, Sierk Romkes 
Binnema, Gepke Binnes 
 13 jun 1819Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107456
I107457
67
Ploeg, Beerend Gerbens van der 
Visser, Sijke Sakes 
 13 jun 1821Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76312
I76313
68
Scheper, Jacob Wytzes 
Veen, Sipkje Pieters van der 
 13 jun 1822Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9766
I9767
69
Hoekstra, Tijs Tjeerds 
Miersma, Rinske Hettes 
 13 jun 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35739
I5265
70
Muller, Jan Reinders Johannes 
Jongbloed, Elizabeth Andries 
 13 jun 1826Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84636
I84637
71
Veldsma, Arjen Klazes 
Reitsma, Wytske Gerbens 
 13 jun 1827Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55958
I55954
72
Posthumus, Liebe Jaspers 
Eekema, Trijntje Sipkes 
 13 jun 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10066
I10497
73
Tania, Klaas Piers 
Meinema, Renske Jennes 
 13 jun 1829Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54998
I32033
74
Veen, Fokke Hendriks van der 
Brantsma, Grietje Johannes 
 13 jun 1829Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41903
I41904
75
van Dijk, Freerk Dirks 
Koning, Lijsbert Pieters 
 13 jun 1832Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76929
I76951
76
Hoogland, Pieter Watzes 
Hogendijk, Dieuke Jans 
 13 jun 1833Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9500
I10483
77
Kok, Johannes Johannes 
Landman, Grietje Pieters 
 13 jun 1833Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21790
I19062
78
Feitsma, Auke Minnes 
Wassenaar, Neeltje Bentes 
 13 jun 1838Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13279
I79182
79
Bruinsma, Paulus Hommes 
Martin, Wijke Gerbens 
 13 jun 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55610
I68184
80
Dijkstra, Marten Tetmans 
Hoogstra, Baukje Jacobs 
 13 jun 1839Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108608
I108609
81
Hettema, Hette Pieters 
Fortuin, Taetske Anskes 
 13 jun 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18956
I38454
82
Wierda, Sytze Piers 
Tamminga, Grietje Jietzes (aka Hoogterp) 
 13 jun 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39827
I39828
83
Zwalua, Gerrit Johannes 
Schaaf, Renske Pieters 
 13 jun 1839Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67375
I67376
84
de Vries, Wybe Goslings 
Lepstra, Sibbeltje Feites 
 13 jun 1840Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38142
I1251
85
Vellema, Andries Sybes 
Faber, Antje Hendriks 
 13 jun 1840Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11079
I7690
86
Bijlsma, Ger(h)ardus Jans 
Stoker, Wytske Roels 
 13 jun 1841Ooststellingwerf Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14840
I53275
87
Rauwerda, Pieter Klazes 
Postma, Antje Sipkes 
 13 jun 1841Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74585
I74586
88
Jensma, Teunis Goffes 
Bierma, Trijntje Watzes 
 13 jun 1844Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26379
I37609
89
Wiersma, Jelle Tjerks 
Bosch, Akke Dirks 
 13 jun 1848Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51753
I20263
90
Hoving, Jannes Tiemens 
Wieringa, Grietje Hindriks 
 13 jun 1850Ten Boer, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108598
I108599
91
Sipma, Siemen Klazes 
Jong, Grietje Gerbens de 
 13 jun 1850Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12587
I12904
92
Kerkhof, Albert Hendriks 
Keizer, Johanna Jans 
 13 jun 1851Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105335
I105336
93
Bojenga, Johannes Booyens 
Wierda, Sijke Aukes 
 13 jun 1857Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82549
I18422
94
Douma, Sybren Jans 
Meer, Grietje Jans van der 
 13 jun 1861Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20996
I53741
95
Stienstra, Pieter Jans 
Gelders, Attje Harmens 
 13 jun 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17523
I31678
96
Weit, Jan Klazes van der 
Roorda, Janke Jans 
 13 jun 1861Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98503
I9224
97
Jongsma, Douwe Jans 
Schaafsma, Antje Jurjens 
 13 jun 1863Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62669
I62670
98
Straatsma, Taeke Cornelis 
Vellinga, Ytske Eeltjes 
 13 jun 1867Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12533
I12875
99
Wassenaar, Klaas Tjepkes 
Smit, Franske Roelofs 
 13 jun 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26107
I50834
100
Sanders, Christiaan Willems 
Krottje, Neeltje Roelofs 
 13 jun 1872Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63676
I63677

«Vorige 1 2 3 Volgende»