Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 201 t/m 250 van 274

«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
201
Hoornsma, Sytze Everts 
Offringa, Aafke Wiltjes 
 1 jun 1867Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83239
I83242
202
Kingma, Freerk Lieuwes 
Poortinga, Taeaetske Gerbens 
 1 jun 1867Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18973
I18243
203
Polstra, Arjen Dirks 
Brolsma, Tjitske Hessels 
 1 jun 1867Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35224
I74817
204
Reitsma, Benne Pieters 
Jonker, Grietje Bartels 
 1 jun 1867Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16112
I23301
205
de Groot, Bokke Klazes 
Koopmans, Joukje Sjoerds 
 1 jun 1870Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50213
I103896
206
van Bleek, Berend Marinus 
de Poel, Johanna Berndina van 
 1 jun 1870Elst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105732
I105734
207
Ferwerda, Jan Fokkes 
Meter, Baukje Pieters 
 1 jun 1871Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106046
I106047
208
Hoogland, Klaas Pieters 
Wassenaar, Jitske Sybes 
 1 jun 1871Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40677
I75978
209
Bokma, Albert Bokkes 
Siderius, Trijntje Everts 
 1 jun 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12528
I12871
210
Sandstra, Hendrik Sjoerds 
Deinum, Gelkjen Cornelis 
 1 jun 1872Hennaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95717
I95779
211
Boerman, Jan (John) 
Klingenberg, Geertien (Gertrude) 
 1 jun 1873Zeeland, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111033
I111034
212
Bijlsma, Kornelis Jelles 
Mellema, Froukje Sybes 
 1 jun 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I654
I655
213
Boomsma, Lolke Tjeerds 
Boxum, Catharina Jans 
 1 jun 1876Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110460
I110461
214
Haisma, Tjalling Sybrens 
Kramer, Ybeltje Jans 
 1 jun 1876Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85669
I85670
215
Keezer, Gerrit 
Bood, Aafje 
 1 jun 1876Den Helder, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100172
I100173
216
Kuipers, Jochem Annes 
Visser, Tjitske Ates 
 1 jun 1876Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39573
I39574
217
Reitsma, Klaas Piers 
de Roo, Yttje Hendriks 
 1 jun 1876Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51022
I30039
218
Sinnema, Eelze Tjipkes 
Jelgerhuis, Sytske Bernardus 
 1 jun 1876Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39882
I39888
219
Bies(ma), Regnerus (Rinze) Sytzes 
Roda, Trijntje Pieters 
 1 jun 1878Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58393
I58392
220
Boersma, IJsbrand Thomas 
Wagenaar, Tietje Willems 
 1 jun 1878Wymbritseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71395
I71396
221
Borger, Pieter Meinderts 
Kingma, Gertje Sasses 
 1 jun 1878Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13258
I12727
222
Galema, Petrus Dirks 
Reitsma, Sjoukje Pieters 
 1 jun 1878Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36290
I36289
223
Wallendal, Jan (John) Atzes 
Keuning, Akke (Agnes) Pieters 
 1 jun 1878Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17187
I17210
224
Weide, Douwe (David) Jans van der 
Terpstra, Trijntje (Tena) Hayes 
 1 jun 1881Baarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109566
I109567
225
Bosma, Hinne Klazes 
Feenstra, Wypkje Iemes 
 1 jun 1882Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59608
I27947
226
Brouwers, Sybren Scheltes 
Poortinga, Sjieuwke Lieuwes 
 1 jun 1882Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59606
I29988
227
Heide, Pieter Reinders van der 
Memerda, Aafke (Effie) Berends 
 1 jun 1882Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101897
I101882
228
Tamminga, Durk Andries 
Hornstra, Akke Hylkes 
 1 jun 1882Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29639
I104824
229
Hiemstra, Sybren Jans 
Reitsma, Wypkje Ypes 
 1 jun 1884Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38624
I38625
230
Boersma, Tjalling Tietes 
Beute, Annegien Klazes 
 1 jun 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32705
I32677
231
Brouwer, Melis Mennes 
Borger, Jantje Eeltjes 
 1 jun 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25962
I36098
232
Cuperus, Fokke Jacobs 
Hoekstra, Klaaske Jans 
 1 jun 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21309
I21312
233
Metzlar, Hendrik Alles 
Palma, Trijntje Jans 
 1 jun 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18036
I11529
234
Poelstra, Sake Luitsens 
Ynema, Jeltje Mikes 
 1 jun 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56537
I54149
235
Wiersma, Gerlof Martinus 
Zuidema, Tjitske Meinderts 
 1 jun 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14575
I17462
236
Winkel, Meindert Gerrits 
Haag, Jantje Jans van der 
 1 jun 1889Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24778
I24799
237
Dijkstra, Anne Baukes 
Elzinga, Aukje Alberts 
 1 jun 1893Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53335
I63635
238
Elzinga, Hemke Wybes 
Wiersma, Tjitske Jans 
 1 jun 1893Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102041
I41578
239
Miedema, Jelle Jans 
Benthem, Trijntje Dirks 
 1 jun 1893Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20677
I55539
240
de Jong, Doede Jans 
Miedema, Martha Johannes 
 1 jun 1895Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24901
I24926
241
Rienks, Klaas Rienks 
Sybesma, Getje Gooitzens 
 1 jun 1895Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18717
I64488
242
Veen, Jan Pieters van der 
de Jong, Pietje Pieters 
 1 jun 1895Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29884
I36885
243
Woude, Sjoerd Rinzes van der 
Wagenaar, Berber Jetzes 
 1 jun 1895Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35704
I35709
244
Radersma, Dirk Willems 
Kooistra, Arjaantje IJsbrands 
 1 jun 1899Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67601
I39052
245
Roersma, Tjeerd Pieters 
Burmania, Trijntje Jans 
 1 jun 1899Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68168
I28837
246
Akkerman, Jacob Aukes 
Papma, Ruurdje Annes 
 1 jun 1901Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30607
I25508
247
Boonstra, Bauke Aanes 
Holwerda, Bentje Harmens 
 1 jun 1901Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40350
I40351
248
Hawley, Dennis 
Amelander, Jennie 
 1 jun 1901Newaygo, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31876
I11828
249
Roorda, Taeke Pieters 
Tjepkema, Sjutje Piebes 
 1 jun 1901Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23748
I69300
250
Vellema, Klaas Pieters 
de Jong, Anna Taedes 
 1 jun 1901Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31155
I32423

«Vorige 1 2 3 4 5 6 Volgende»