Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Getrouwd

Treffers 201 t/m 250 van 1493

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
201
Pitstra, Jan Jans 
Spoelstra, Sytske Tjeerds 
 5 aug 1781Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79702
I79703
202
Feenstra, Douwe Broers 
Lentz, Hylkje Johannes 
 5 aug 1787Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86879
I86880
203
Lieuwes, Jan 
Ynes, Maaike 
 5 aug 1787Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65444
I65443
204
Melles, Reinder 
de Bruin, Jisseltje Jurres 
 5 aug 1796Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86515
I86514
205
Geldersma, Folkert Jacobs 
Hofma, Jaike Jacobs 
 5 aug 1804Schalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3227
I3018
206
Poelstra, Johannes Douwes 
Kooistra, Hinke Teekes 
 5 aug 1804Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60085
I60086
207
Jensma, Kornelis Gerlofs 
Roeda, Foekje Dirks 
 5 aug 1812Mairie Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3284
I3283
208
Buwalda, Mintje Ulbes 
Dijkstra, Fokeltje Sybrens 
 5 aug 1814Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76081
I76080
209
van Dijke, Pieter Willems 
de Jong, Siebrigje Harmens (aka Groenia) 
 5 aug 1814Mairie Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86455
I86459
210
Bijlsma, Tjebbe Sakes 
Woude, Jantje Franses van der 
 5 aug 1820Utingeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4294
I4293
211
Vonk, Johannes Klazes 
Ozinga, Geeske Jans 
 5 aug 1820Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92468
I92472
212
Zijlstra, Wierd Meiles 
de Jong, Janke Heins 
 5 aug 1822Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79395
I79394
213
Kuipers, Pieter Franses 
Hempenius, Tjitske Alberts 
 5 aug 1824Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63600
I63601
214
Wieringa, Wymer Jacobs 
Velstra, Janke Meints 
 5 aug 1824Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58465
I58464
215
Wybenga, Menne Cornelis 
Terpstra, Jeltje Wytzes 
 5 aug 1824Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5030
I5031
216
Sluis, Koert Jans van der 
Koopmans, Saeske Kornelis 
 5 aug 1826Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15699
I15698
217
de Jong, Jacobus Teyes 
Ploeg, Ytje Watzes van der 
 5 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39153
I39154
218
Dijkstra, Douwe Pieters 
Jeppes, Taetske 
 5 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6033
I7384
219
Jong, Wiltje Gerbens de 
Miedema, Tjitske Reinders 
 5 aug 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11999
I12008
220
Stapert, Johannes Sybes 
Schut, Bregje Dirks 
 5 aug 1830Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100746
I100747
221
Steigstra, Brugt Sjoerds 
Lampe, Wobbina Johannes 
 5 aug 1830Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33863
I33864
222
Tasma, Evert Johannes 
Vries, Naents Jacobs de 
 5 aug 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7403
I7200
223
Terpstra, Eelke Jitzes 
Botma, Riemke Nutterts 
 5 aug 1830Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5437
I5938
224
Lepstra, Durk Feites 
Beintema, Antje Ates 
 5 aug 1837Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13620
I357
225
Oosterbaan, Sytze Kornelis 
Haakma, Ytje Oebeles 
 5 aug 1838Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103555
I11694
226
Bijland, Opt Johannes 
van Kuiken, Taetske Ruurds 
 5 aug 1843Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60240
I60241
227
Sybenga, Jan Jacobs 
Bergmans, Gaatske Jans 
 5 aug 1849Rauwerderhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31212
I31213
228
Houwer, Jan Klazes 
Fraaijema, Fieke Fokkes 
 5 aug 1863Appingedam, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41178
I41179
229
Krol, Sytze Gerrits 
de Boer, Jitske Oebeles 
 5 aug 1869Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20530
I55417
230
Kuiken, Dirk Rentjes 
Ploeg, Grietje Berends van der 
 5 aug 1869Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97804
I97792
231
Boer, Harm Dirks de 
Brug, Maria Magdalena van der 
 5 aug 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2029
I34079
232
Struiksma, Pieter Willems 
Dijkstra, Lijsbert Jans 
 5 aug 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52673
I17512
233
Jeltema, Jacob Gosses 
Hoekstra, Rigtje (Gertie) Theunis 
 5 aug 1885Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26062
I26061
234
Keetelaar, Geert Jans 
Sterk, Neeltje Jans 
 5 aug 1885Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106847
I24481
235
Hiemstra, Thomas Jans 
Jippes, Taeaetske Rinzes 
 5 aug 1886Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102232
I50857
236
Smidt, Jan Klazes 
Kok, Sijke Johannes 
 5 aug 1897Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66110
I56854
237
Boonstra, Engelbertus Wobbes 
Graaf, Lydia Dirks de 
 5 aug 1899Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20584
I20587
238
Kooistra, Sipke Wopkes 
Hollander, Antje Jacobs 
 5 aug 1903City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57139
I24359
239
Poelstra, Pier Daniel 
Lankhorst, Hinke Jans 
 5 aug 1903Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28562
I73873
240
Stuit, Dirk Herkes 
Radersma, Antje Reinders 
 5 aug 1903Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74042
I11289
241
de Walle, Jan Hendriks 
Sipsma, Korneliske Geerts 
 5 aug 1908Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57335
I97074
242
Bisschop, Anne Freerks 
Boersma, Trijntje Tjallings 
 5 aug 1911Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29035
I32700
243
Meulen, Anne Annes van der 
Wels, Gerarda 
 5 aug 1911Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83860
I83861
244
Talsma, Jurjen Jetses 
Zandbergen, Grietje Ages van 
 5 aug 1911Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3267
I3266
245
Postma, Jelle Keimpes 
Steegstra, Grietje Klases 
 5 aug 1920Ermelo, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33776
I66355
246
Foppes, Eewert 
Dircks, Bauckie 
 6 aug 1693Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78145
I78146
247
Sapes, Taeaeke 
Pytters, Antje 
 6 aug 1707Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98540
I98541
248
Piters, Sjouke 
Jans, Baukjen 
 6 aug 1713Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44593
I44594
249
Gerbens, Claas 
Wybes, Antje 
 6 aug 1739Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88895
I88896
250
Broers, Lolle 
Tierks, Houkje 
 6 aug 1747Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70361
I70362

«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 30» Volgende»