Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Overleden

Treffers 51 t/m 100 van 156

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
51
Aning, Berend 
 27 aug 1844Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78682
52
Heeringa, Ynze Hyltjes 
 27 aug 1844 I35131
53
Santhuizen, Johannes Geerts 
 27 aug 1844St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77457
54
Postma, Antje Pieters 
 27 aug 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8883
55
Gosses, Sjieuwke 
 27 aug 1846 I52692
56
Postma, Trijntje Sipkes 
 27 aug 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7310
57
Westerhuis, Janke Jans 
 27 aug 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22412
58
de Hoop, Evert Lammerts 
 27 aug 1847Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87196
59
Reitsma, Bontje Jans 
 27 aug 1847Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107459
60
Matstra, Sipke Rienks 
 27 aug 1848Eernewoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82765
61
Algera, Durk Sijes 
 27 aug 1849Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13495
62
Ferwerda, Ymkje Pieters 
 27 aug 1850 I29382
63
Hiddema, Trijntje Pieters 
 27 aug 1850Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88662
64
Ley, Rinse Annes van der 
 27 aug 1850Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83295
65
Feen, Fedde Benedictus van der 
 27 aug 1851 I65185
66
Mellema, Stillborn Menzes 
 27 aug 1852 I20290
67
Bijleveld, Willem Lieuwes 
 27 aug 1853Stroobos Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59458
68
Feenstra, Gerrit Jacobs 
 27 aug 1853Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99254
69
Smids, Seeske Klazes 
 27 aug 1853Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7143
70
Eylderts, Helena Samuels 
 27 aug 1854Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65311
71
Jansma, Klaas Jans 
 27 aug 1854Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93480
72
Velde, Jan Gerbens van der 
 27 aug 1854 I13612
73
Kramer, Johannes 
 27 aug 1856Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61132
74
Andrae, Jan Harmens 
 27 aug 1857Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28538
75
Westerfeld, Sjoerdtje Hayes 
 27 aug 1857Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106327
76
Tilstra, Rinske Harkes 
 27 aug 1858 I41275
77
de Haas, Kornelis Andries 
 27 aug 1859Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24685
78
Jong, Antje Arjens de 
 27 aug 1859 I14653
79
Rienks, Tjitske Sybes 
 27 aug 1861Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81719
80
van Dijk, Willem Lieuwes 
 27 aug 1862Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99874
81
Heidanus, Gesold Jurjens 
 27 aug 1863Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102838
82
Pot, Hans (Johannes) Abels 
 27 aug 1863Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87979
83
Hansma, Trijntje Dirks 
 27 aug 1864Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14930
84
Nijp, Jantje Jans 
 27 aug 1864 I52229
85
Roo, Ytje Ruurds de 
 27 aug 1864 I20541
86
Swart, Zeeltje (Celia) Durks 
 27 aug 1865Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79739
87
Veen, Klaas Lieuwes van der 
 27 aug 1865Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97310
88
Kuiper(s), Jitske Jans 
 27 aug 1866Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105440
89
de Boer, Jan Sipkes 
 27 aug 1867Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24646
90
Heeringa, Gijsbert Sjoerds 
 27 aug 1868 I17003
91
Tilma, Evert Gerlofs 
 27 aug 1868Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9284
92
Zagema, Cornelis Ydes 
 27 aug 1868Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30487
93
Feenstra, Johannes Douwes 
 27 aug 1869Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93320
94
Meinema, Anne Jennes 
 27 aug 1869Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32032
95
Hiddema, Dirk Pieters 
 27 aug 1874 I55977
96
Kalma, Gjalt Jacobs 
 27 aug 1874Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37498
97
Steegstra, Andries Wopkes 
 27 aug 1874 I37203
98
Berg, Sijke Jacobs van den 
 27 aug 1875 I35821
99
Drost, Gerben Jans 
 27 aug 1875Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12814
100
Reigersberg, Lucas Adrianus Cornelis Swijghuizen 
 27 aug 1875 I33598

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»