Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Overleden

Treffers 51 t/m 100 van 160

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
51
Hoogeveen, Pieter Berents 
 16 mei 1840 I52491
52
Rozing, Hiltje Manus 
 16 mei 1840Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52016
53
Haanstra, Jacob Tjallings 
 16 mei 1841 I18768
54
Polet, Klaas Isaaks 
 16 mei 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15444
55
Woude, Sjoerdtje Renzes van der 
 16 mei 1841Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23238
56
Meulen, Lijsbert Rinses van der 
 16 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83219
57
Stienstra, Berber Jacobs 
 16 mei 1843 I59405
58
Bakker, Geert Jans 
 16 mei 1844 I70021
59
Kooistra, Antje Tjitzes 
 16 mei 1844 I66007
60
Blom, Trijntje Douwes 
 16 mei 1847St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66853
61
Brouwer, Mettje Lammerts 
 16 mei 1848 I55646
62
de Vries, Symen Mintjes 
 16 mei 1848Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81823
63
de Vries, Tetsjen Wybes 
 16 mei 1848 I75218
64
Wester, Jacob Falks 
 16 mei 1848Wouterswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66976
65
Alkema, Aafke Hendriks 
 16 mei 1849Pietersbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64613
66
Bij, Jelkjen Ruurds van der 
 16 mei 1849Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69085
67
Helder, Pieter Jacobs 
 16 mei 1849 I19931
68
Visser, Johannes Jacobs 
 16 mei 1849 I56991
69
Holwerda, Lutske Gerbens 
 16 mei 1851 I8564
70
Posthuma, Aaltje Wybrens 
 16 mei 1851Nijega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101160
71
de Vries, Jitze Adzers 
 16 mei 1853Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106809
72
Roorda, Stillborn Teunis 
 16 mei 1854 I48923
73
Veen, Geeske Sierks van der 
 16 mei 1854Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32099
74
Andringa, Douwe Willems 
 16 mei 1856St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78369
75
Bergsma, Pier Feikes 
 16 mei 1856Arum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84466
76
Grouwstra, Baukje Jacobs 
 16 mei 1856Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92850
77
Brouwer, Andreas Hendriks 
 16 mei 1857 I70371
78
Dijkstra, Antje Sipkes 
 16 mei 1857Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57934
79
Hannema, Ulbe Johannes 
 16 mei 1859Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103162
80
Stoker, Jantje Lieuwes 
 16 mei 1859Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1403
81
Annema, Tabe Tjeerds 
 16 mei 1860Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32328
82
Hoekstra, Jan Frieses 
 16 mei 1860 I823
83
Walle, Douwe Tijsses de 
 16 mei 1860 I15081
84
Andree, Pieter Andries 
 16 mei 1861Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4504
85
de Witte, Hinke Jacobs van 
 16 mei 1861 I39681
86
Bijlstra, Jarig Jarigs 
 16 mei 1862Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16158
87
Bosma, Seerp Franses 
 16 mei 1863St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99619
88
Dorhout, Gjalt Ypes 
 16 mei 1864 I40268
89
Zijlstra, Wierd Meiles 
 16 mei 1864Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79395
90
de Vries, Popke Watzes 
 16 mei 1865 I23385
91
Kiestra, Harmanus Olferts 
 16 mei 1865Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47215
92
Oosterwal, Pieter Alles 
 16 mei 1865Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51856
93
Rutgers, Justine 
 16 mei 1865Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58458
94
Tjepkema, Stillborn Tjepkes 
 16 mei 1865 I38738
95
Wassenaar, Georgius Jans 
 16 mei 1865 I71458
96
Bosma, Petrus Jans 
 16 mei 1866Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94199
97
Adema, Doetje Jacobs 
 16 mei 1867 I61546
98
Swart, Roelofske Willems 
 16 mei 1867 I3450
99
Metzlar, Rommert Kiers 
 16 mei 1868Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18050
100
Beima, Elte Teyes 
 16 mei 1869Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58709

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»