Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Overleden

Treffers 51 t/m 100 van 156

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
51
Velde, Geert Klases van der 
 14 mei 1840Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7305
52
Brandsma, Klaaske Ales 
 14 mei 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23250
53
Brameyer, Lieuwe Berends 
 14 mei 1846Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82158
54
Snethlage, Jan Willem 
 14 mei 1846Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48448
55
Zijl, Lemkjen Tjeerds van der 
 14 mei 1846Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57700
56
Haag, Yttje Kornelis van der 
 14 mei 1847 I22751
57
Tanja, Sytske Gerlofs 
 14 mei 1847Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11924
58
Sytsma, Johanna Sytzes 
 14 mei 1848Firdgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50069
59
Poelstra, Willem Klazes 
 14 mei 1850Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79844
60
Baarda, Age Jetzes 
 14 mei 1852Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82390
61
Wytsma, Tjomme Tjerks 
 14 mei 1853Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81925
62
Lanting, Lieuwe Jans 
 14 mei 1855Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66229
63
Siegersma, Andries Gerbens 
 14 mei 1856Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104278
64
Westra, Ymkje Jans 
 14 mei 1856Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103746
65
Wiersma, Gerrit Jurks 
 14 mei 1856Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72435
66
Mulder, Tietje Jans 
 14 mei 1857Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108274
67
Veen, Jan Jacobs van der 
 14 mei 1858Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29871
68
Weidema, Gerrit Willems 
 14 mei 1861Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85352
69
Posthuma, Rixie Ritskes (aka Tulner) 
 14 mei 1862Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15949
70
Smeding, Hendrik Andries 
 14 mei 1862Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3167
71
Tolsma, Jitske Gosses 
 14 mei 1862Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10709
72
Engbrenghof, Trijntje Martens 
 14 mei 1863Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1390
73
Stiensma, Tjitske Sjoerds 
 14 mei 1863Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74640
74
Bruinsma, Klaas Sytzes 
 14 mei 1864Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37896
75
Westerhuis, Pier Jans 
 14 mei 1864 I2595
76
Postma, Gerben Annes 
 14 mei 1865 I41322
77
de Boer, Symen Jans 
 14 mei 1866Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40503
78
de Jong, Akke Annes 
 14 mei 1866Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30762
79
Akkerman(s), Stillborn Klazes 
 14 mei 1867 I25062
80
Feenstra, Geertje Beerends 
 14 mei 1868Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96554
81
Koopmans, Yde Jacobs 
 14 mei 1868Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18953
82
Prosje, Gauke Pieters 
 14 mei 1868St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59648
83
Rondhout, Gelske Luitzens 
 14 mei 1868Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88686
84
Oosterling, Ytje Andries 
 14 mei 1870Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37170
85
Kamminga, Homme Jans 
 14 mei 1872 I35374
86
Postma, Rinkske Abrahams 
 14 mei 1872Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22496
87
Terpstra, Baukje Alberts 
 14 mei 1873Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36145
88
Zaturdag, Renske Eddes 
 14 mei 1873Wetsens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14398
89
Machiela, Minke Heerts 
 14 mei 1874Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12153
90
Terpstra, Hylke Ouwes 
 14 mei 1874Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19630
91
Dobma, Jacob Douwes 
 14 mei 1875Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13340
92
Slof, Sjoerdje Willems 
 14 mei 1875Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108293
93
Braak, Trijntje Gerrits 
 14 mei 1878 I35345
94
de Jong, Catharinus Yepes 
 14 mei 1878Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92662
95
Plantinga, Jacob Cornelis 
 14 mei 1879Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5278
96
Woude, Rienk Ypes van der 
 14 mei 1879Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67044
97
Hulshoff, Dieuwke Rinderts 
 14 mei 1880Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4277
98
Popta, Klaas Jakobs 
 14 mei 1881Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68264
99
Visbeek, Marten Douwes 
 14 mei 1881Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20628
100
de Vries, Koert Hanzes 
 14 mei 1882Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81342

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»