Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Overleden

Treffers 51 t/m 100 van 117

«Vorige 1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
51
Cuperus, Pietje Minnes 
 13 jul 1858Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23979
52
de Vries, Baukje Louws 
 13 jul 1858 I27929
53
Sikkema, Tettje Wybes 
 13 jul 1862Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87064
54
Boonstra, Luitse Jacobs 
 13 jul 1863 I53931
55
Rienks, Renske Arjens 
 13 jul 1864Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81712
56
Slager, Hiske Jelles 
 13 jul 1864 I22989
57
Sinnema, Antje Gerrits 
 13 jul 1865Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54341
58
van Dijk, Sytske Gerrits 
 13 jul 1866Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31088
59
Felkers, Akke Frederiks 
 13 jul 1867Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70234
60
Koopmans, Antje Klazes 
 13 jul 1867Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39075
61
Jansma, Wijke Harmens 
 13 jul 1868Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33558
62
Miedema, Sytse Klazes 
 13 jul 1868 I74583
63
Boerman, Jelle Botes 
 13 jul 1869Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27510
64
Kienstra, Hittje Franzes 
 13 jul 1869 I13852
65
Hoek, Johannes Andries van der 
 13 jul 1876Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70751
66
Miedema, Yttje Pieters 
 13 jul 1876Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58983
67
Spoelstra, Hendrik Sierks 
 13 jul 1876 I55688
68
van Dijk, Aaltje Meinderts 
 13 jul 1876Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104434
69
Kok, Janna Alberts 
 13 jul 1878Dwingeloo, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71022
70
Halma, Kornelis Dirks 
 13 jul 1879Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26131
71
Kooistra, Eeltje Piers 
 13 jul 1881Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75438
72
Wijnstra, Tomes Oeges 
 13 jul 1882Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28608
73
Stroosma, Atje Jans 
 13 jul 1883 I20744
74
de Ring, Cornelis Pieters 
 13 jul 1884 I69331
75
Folkertsma, Sytske Thomas 
 13 jul 1884 I57118
76
van Loon, Ytske Pieters 
 13 jul 1884Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44443
77
Feenstra, Stillborn Harings 
 13 jul 1885Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24846
78
van Dijk, Ybeltje Hilbrands 
 13 jul 1888Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28710
79
Stienstra, Stillborn Klazes 
 13 jul 1891St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104162
80
Rijpstra, Janke Gerrits 
 13 jul 1893Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35902
81
Hoekstra, Harmen Jentjes 
 13 jul 1894Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27373
82
Kramer, Anne Fokkes 
 13 jul 1895 I51556
83
Beintema, Frans Gerrits 
 13 jul 1896Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16638
84
de Vries, Hendrikus Rinderts 
 13 jul 1896Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72311
85
Papma, Hilbrand Fransen 
 13 jul 1896Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5386
86
Dijkstra, Wigger Pieters 
 13 jul 1897Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79218
87
Krome, Eltje Jans 
 13 jul 1897Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85231
88
Buursma, Reinder Hemmes 
 13 jul 1900Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16804
89
Sinnema, Dieuwke Rinzes 
 13 jul 1900 I41726
90
Sinnema, Sybren Eelzes 
 13 jul 1900 I41631
91
de Jong, Klaas Pieters 
 13 jul 1902 I26673
92
de Jong, Klaaske Sjoerds 
 13 jul 1904Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99451
93
Feenstra, Rigtje Willems 
 13 jul 1906 I70040
94
Schaafsma, Watze Oenes 
 13 jul 1906Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24566
95
Wybenga, Wybe Sjoerds 
 13 jul 1908Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5608
96
Wybenga, Meindert Arjens 
 13 jul 1909 I32241
97
Bosma, Ritske Tjeerds 
 13 jul 1914Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41038
98
Fokkema, Eeltje Arjens 
 13 jul 1916 I35328
99
van Loon, Jimke Harmens 
 13 jul 1920Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98484
100
Andrae, Tjitske (Mary) Andries 
 13 jul 1921Redlands, CA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2036

«Vorige 1 2 3 Volgende»