Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 120

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Papma, Trijntje Franzen 
 13 jul 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I297
2
Rodenburg, Machteltje 
 13 jul 1801Gorcum (Gorinchem), province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86726
3
Douwes, Welmoed 
 13 jul 1808Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39949
4
Visser, Lieuwe Freerks 
 13 jul 1812Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48082
5
Jong, Arjen Jans de 
 13 jul 1813Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13633
6
Eeltjes, Yke 
 13 jul 1816Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39866
7
Ram, Melle Jacobs 
 13 jul 1816Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10030
8
Schuurmans, Klaas Hilbrands 
 13 jul 1818Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26303
9
Boersma, Dirk Sybes 
 13 jul 1819Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10928
10
Meulen, Bouwe Hylkes van der 
 13 jul 1819Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100478
11
Freerks, Rinske 
 13 jul 1820Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13605
12
Lolles, Sieuwke 
 13 jul 1821 I65045
13
Meulen, Ybeltje Hendriks van der 
 13 jul 1821Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98625
14
van Veen, Wytze Pieters 
 13 jul 1821Augustinusga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70486
15
Minnes, Grietje 
 13 jul 1822Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9603
16
Liebes, Tjetske 
 13 jul 1823Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10065
17
Westerkamp, Wemmigje Jans 
 13 jul 1823 I33439
18
Jans, Jiskje 
 13 jul 1826Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74020
19
Kuik, Kornelis Bartelds 
 13 jul 1826Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68029
20
Obma, Ype Tietes 
 13 jul 1826Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8723
21
Eppinga, Eise Jacobus 
 13 jul 1830Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56864
22
Nauta, Johannes Eduardus 
 13 jul 1831Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74193
23
Bekius, Baukje Willems 
 13 jul 1833Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78030
24
Bosch, Jan Lieuwes 
 13 jul 1833Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43289
25
Halma, Jan Piebes 
 13 jul 1833Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10289
26
Smids, Tjebbe Doekes 
 13 jul 1834Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71155
27
Visser, Klaas Paulus 
 13 jul 1835Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105790
28
Reitsma, Sytske Gerrits 
 13 jul 1838Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83182
29
Pheiffer, Klaas Daniels 
 13 jul 1839Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3235
30
Hoitsma, Arjen Jacobus 
 13 jul 1840Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77654
31
Schouwstra, Wytze Theunis 
 13 jul 1840Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76652
32
Hofma, Sjoerdtje Jans 
 13 jul 1841Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91327
33
Tepper, Stillborn Jans 
 13 jul 1842Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16960
34
Braaksma, Tjitse Sytzes 
 13 jul 1844Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12549
35
Vlag, Ysaak Abes van der 
 13 jul 1845 I64775
36
Papma, Johannes Fransen 
 13 jul 1846Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5373
37
Hemminga, Adolph Aizes 
 13 jul 1847Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60543
38
Hummel, Roelf Alberts 
 13 jul 1847Zevenhuizen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89713
39
Bouma, Baukje Ruurds 
 13 jul 1848Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9839
40
Pars, Wiltje Johannes 
 13 jul 1849St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26789
41
Smedema, Maaike Tjepkes 
 13 jul 1849Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7633
42
Wierda, Ruurd Ruurds 
 13 jul 1849Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14182
43
Ebbens, Harmen Christiaans 
 13 jul 1850 I8153
44
Bottema, Johanna Oenes 
 13 jul 1853Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99190
45
Staalstra, Ype Jelles 
 13 jul 1854Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31991
46
Mey, Stillborn Gerrits van der 
 13 jul 1856Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29333
47
Soepboer, Jitske Douwes 
 13 jul 1856Harkstede, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32576
48
Zoodsma, Albert Sytzes 
 13 jul 1856 I28860
49
Amiraal, Sjoerdje Eintes 
 13 jul 1857Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14732
50
de Boer, Petrus Voorhoek 
 13 jul 1857 I74887

1 2 3 Volgende»