Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Overleden

Treffers 51 t/m 100 van 124

«Vorige 1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
51
Wierda, Folkert Eintes 
 12 jul 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2192
52
Dijkstra, Jan Foppes 
 12 jul 1848Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57539
53
Folkersma, Trijntje Johannes 
 12 jul 1849Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91834
54
Terpstra, Sybrigje Nannes 
 12 jul 1851Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22603
55
Pot, Symen Pieters 
 12 jul 1853Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13105
56
Germeraad, IJe Willems 
 12 jul 1854Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18825
57
Rienks, Stillborn Johannes 
 12 jul 1854 I29583
58
Plaats, Lieuwe Gerrits van der 
 12 jul 1857Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83155
59
Koopmans, Pieter Folkerts 
 12 jul 1858Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2145
60
Koopmans, Ane Freerks 
 12 jul 1859 I56373
61
Bijmholt, Hiltje Eelkes 
 12 jul 1861Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73258
62
Hibma, Sijke Jans 
 12 jul 1863Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47214
63
Hogema, Taekeltje Douwes 
 12 jul 1864Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83355
64
Meerstra, Sytske Jarigs 
 12 jul 1864Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84306
65
Strikwerda, Jacob Ulbes 
 12 jul 1867Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90760
66
Bonga, Antje Pieters 
 12 jul 1868Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20314
67
Stender, Jan Pieters 
 12 jul 1868 I74342
68
Wielinga, Aukjen Freerks 
 12 jul 1868Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95297
69
Koersma, Stillborn Klazes 
 12 jul 1869 I24604
70
Wijma, Aaltje Luitjens 
 12 jul 1870Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97016
71
Hemkes, Grietje Jans 
 12 jul 1871Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28669
72
Poortinga, Pieter Rinses 
 12 jul 1871Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54606
73
Prins, Doetje Doekes 
 12 jul 1871 I53313
74
Schuiling, Roelof Roelofs 
 12 jul 1871Oudebildtzijl Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35311
75
Stelpstra, Jasper Davids 
 12 jul 1872 I24334
76
Adema, Trijntje Eesges 
 12 jul 1874 I31667
77
Hofman, Ybeltje Gerrits 
 12 jul 1874 I806
78
Bierma, Sieuke Idzes 
 12 jul 1878Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21363
79
Sneekstra, Jantje Pieters 
 12 jul 1878Katlijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40314
80
Bruinsma, Arjen Ates 
 12 jul 1880Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I674
81
Hoekstra, Sytske Jans 
 12 jul 1881Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22578
82
Terpstra, Eelkje Gerrits 
 12 jul 1881Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1813
83
Meer, Jelle Sytses van der 
 12 jul 1882 I28794
84
Tamminga, Ytje Martens 
 12 jul 1883Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7621
85
Boonstra, Baukje Tjeerds 
 12 jul 1884Orange City, IA, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84219
86
Tolsma, Baukje Hendriks 
 12 jul 1884Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12451
87
Osinga, Nanne Sybes 
 12 jul 1888 I74820
88
Zoodsma, Sjoukje Sytzes 
 12 jul 1889Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4211
89
Fokkema, Jan Dirks 
 12 jul 1891 I56757
90
Hoekstra, Anne Freerks 
 12 jul 1891Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70624
91
Terpstra, Trijntje Dirks 
 12 jul 1891Sexbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26502
92
Douma, Dieuwke Douwes 
 12 jul 1894Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62681
93
Koehoorn, Tjitske Jans 
 12 jul 1895Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64173
94
Wey, Jan Symens van der 
 12 jul 1896Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98384
95
Meer, Eeltje Jacobs van der 
 12 jul 1899Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8755
96
Planting, Pieter Egberts 
 12 jul 1900Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66694
97
Kooystra, Jeltje Willems 
 12 jul 1901Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57841
98
Adema, Aalzen Aalzens 
 12 jul 1904Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54091
99
Wal, Sytske Jans van der 
 12 jul 1908 I12645
100
Terpstra, Jan Pieters 
 12 jul 1910 I75570

«Vorige 1 2 3 Volgende»