Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 51 t/m 100 van 159

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
51
Straatsma, Sybe Oenzes 
 16 mei 1813Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26350
52
Zandstra, Ettje Jacobs 
 16 mei 1813Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30296
53
van Dijk, Willem Lieuwes 
 16 mei 1814Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99874
54
Bottinga, Grietje Gerrits 
 16 mei 1815Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98327
55
Feddema, Jacob Paulus 
 16 mei 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11865
56
Hiemstra, Aafke Gosses 
 16 mei 1815Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96828
57
Sytsma, Trijntje Idzes 
 16 mei 1815Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26207
58
Wiersma, Sije Sijes 
 16 mei 1815Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10615
59
Bakker, Ate Freerks 
 16 mei 1816Oude Leije Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15421
60
Salverda, Pier Ages 
 16 mei 1816Zweins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105946
61
Tilma, Pier Gerlofs 
 16 mei 1817Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14142
62
Keizer, Trijntje Gerrits 
 16 mei 1818 I78454
63
Kloosterman, Hendrik Dirks 
 16 mei 1818Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7734
64
Schmoll, Dirk Johan 
 16 mei 1818Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8934
65
Kievit, Klaasje Tijsses 
 16 mei 1821St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17373
66
Cramer, Hannis (aka Johannes Kramer) 
 16 mei 1822Ede, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98933
67
Valk, Jan Tjammes 
 16 mei 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27444
68
Wiersma, Wytske Sijes 
 16 mei 1822Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10613
69
Miedema, Maaike Ydes 
 16 mei 1826Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100517
70
Terpstra, Lijsbert Eelkes 
 16 mei 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29107
71
Wiersma, Geert Ypes 
 16 mei 1828Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10205
72
Kalma, Karsjen Jacobs 
 16 mei 1829Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38925
73
Wierda, Folkert 
 16 mei 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81317
74
Wierda, Pieter 
 16 mei 1829Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81316
75
Visser, Maaike Paulus 
 16 mei 1830Hempens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105789
76
de Valk, Hiltje Walings 
 16 mei 1831Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103038
77
Meer, Akke Jans van der 
 16 mei 1831 I77303
78
Jong, Jan Jacobs de 
 16 mei 1832Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17482
79
Kuur, Wintje Jans van der 
 16 mei 1832Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78584
80
Bersma, Hendrik Fredrik 
 16 mei 1833Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49577
81
Zijlstra, Hilbrand Pieters 
 16 mei 1833 I42252
82
Boersma, Hiltje Ritskes 
 16 mei 1834 I59636
83
de Roo, AElze Hendriks 
 16 mei 1835Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30037
84
Hoogland, Bienze Jans 
 16 mei 1839Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82131
85
Huberts, Sybrigje Jans 
 16 mei 1839Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9694
86
Regnerus, Beitske Baukes 
 16 mei 1839Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5040
87
Stienstra, Folkert Jans 
 16 mei 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17524
88
Wal, Roelof Jans van der 
 16 mei 1839Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9179
89
Hoekstra, Hylke Jans 
 16 mei 1840St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98516
90
Bloemhof, Lijske Foekes 
 16 mei 1841Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29883
91
Jansma, Symen Sipkes 
 16 mei 1842Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20865
92
Jippes, Doeke Douwes 
 16 mei 1842Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18985
93
Burmania, Anne Jans 
 16 mei 1843Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11951
94
Lelia, Roelof Roelofs 
 16 mei 1843Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48372
95
Oosterwal, Cornelis Rinzes 
 16 mei 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82124
96
Groot, Johannes Willems de 
 16 mei 1846Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12600
97
Plantinga, Gerrit Tjerks 
 16 mei 1846Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60214
98
Vellinga, Hiltje Hylkes 
 16 mei 1846Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56551
99
Clewits, Thomas Ritskes 
 16 mei 1847 I33152
100
Fokkema, Detje Jans 
 16 mei 1848Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37568

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»