Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 51 t/m 100 van 202

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
51
Steggerda, Johannes Fokkes 
 12 mei 1801Noorderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53124
52
Vlaskamp, Tjietze Johannes 
 12 mei 1801Hiaure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25387
53
Vlas, Jouke Symens 
 12 mei 1802Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5862
54
de Vries, Lolkje Douwes 
 12 mei 1803Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80676
55
Jong, Lolke Jans de 
 12 mei 1803Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13010
56
Oosterbaan, Jantje Melles 
 12 mei 1803Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2287
57
Stienstra, Houkje AEbes 
 12 mei 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11742
58
Sweitses, Eijse 
 12 mei 1803Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48217
59
Dijkstra, Pieter Piers 
 12 mei 1804Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66420
60
Jellema, Geertje Klazes 
 12 mei 1805Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100215
61
Borger, Jacob Eeltjes 
 12 mei 1807Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35057
62
Hoek, Harmen Tijssen van der 
 12 mei 1808Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7565
63
Ysbrands, Ritske 
 12 mei 1808Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43588
64
Heide, Bauke Wiegers van der 
 12 mei 1809Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9290
65
Jepma, Harmenke Kornelis 
 12 mei 1810Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107766
66
Woud, Jetske Mients van der 
 12 mei 1810Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2458
67
Bolhuis, Arend Hindriks 
 12 mei 1811Holwierde, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40655
68
Talsma, Ruurd Eelkes 
 12 mei 1811Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101024
69
Dijkstra, Hedzer Idzes 
 12 mei 1813Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57007
70
Wal, Gosse Klazes van der 
 12 mei 1813Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13801
71
Bouma, Neeltje Tjepkes 
 12 mei 1815Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77258
72
Kamstra, Trijntje Ypes 
 12 mei 1815Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7957
73
Vellema, Neeltje Fransen 
 12 mei 1816Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6699
74
Dijkstra, Pieter Folkerts 
 12 mei 1817Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27100
75
Douma, Aaltje Sibles 
 12 mei 1818Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34638
76
Keizer, Johanna Jans 
 12 mei 1821Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105336
77
Terwal, Taeke Wytzes 
 12 mei 1821Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18433
78
Meer, Sjoerdtje Luitjens van der 
 12 mei 1822Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13353
79
Stienstra, Rinze Watzes 
 12 mei 1822Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9105
80
Wal, Jacob Sybrens van der 
 12 mei 1822Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96483
81
Groothof, Gosse Jacobs 
 12 mei 1823Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88420
82
de Jong, Fettje Tjeerds 
 12 mei 1824Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71455
83
Drost, Gerben Jans 
 12 mei 1824Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12814
84
Galjema, Pietje Douwes 
 12 mei 1824Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49920
85
Faber, Jacobje Keimpes 
 12 mei 1828Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68151
86
Heide, Wieger Wiegers van der 
 12 mei 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25621
87
Broekens, Rinze Martens 
 12 mei 1829Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34262
88
Roorda, Sybe Doekes 
 12 mei 1830 I31259
89
Sjoerdstra, Jacob Sapes 
 12 mei 1831Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75269
90
Wiersma, Tjipke Jitzes 
 12 mei 1831Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9808
91
Tuuk, Gerhard Harmannus van der 
 12 mei 1833Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53566
92
Boer, Tjeerd Tjeerds de 
 12 mei 1834Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7894
93
de Vries, Dirkje Baukes 
 12 mei 1834Betterwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99580
94
Braaksma, Dieuwke Jippes 
 12 mei 1835Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7974
95
van Slooten, Mayke Montes 
 12 mei 1835Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71078
96
Buursma, Hiltje Tjallings 
 12 mei 1836Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8010
97
Wiedema, Trijntje Jans 
 12 mei 1836Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63970
98
Bakker, Klaas Lieuwes 
 12 mei 1837Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78296
99
Buursma, Jan Hemmes 
 12 mei 1837Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16801
100
Jongbloed, Wytske Ates 
 12 mei 1837Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20322

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»