Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Douwes, Sybren 
 9 nov 1721Oosterend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1936
2
Sjoerds, Doeke 
 9 nov 1725Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72965
3
Cornelis, Akke 
 9 nov 1733Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111007
4
de Haan, Ype Alberts 
 9 nov 1739Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3123
5
Dijkstra, Teye Willems 
 9 nov 1742Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16655
6
Sjuks, Yede 
 9 nov 1744Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89284
7
Boersma, Taeaedsche Annes 
 9 nov 1754Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79009
8
Slim, Antje Arjens 
 9 nov 1760Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36720
9
Dijkstra, Wybe Jobs 
 9 nov 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6358
10
Jops, Wijbe 
 9 nov 1762Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79430
11
Looxma, Romke Johannis 
 9 nov 1769Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73794
12
Baan, Sytske Oedzes van der 
 9 nov 1772Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87963
13
Boonstra, Alle Pieters 
 9 nov 1773Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44361
14
Calon, Jean 
 9 nov 1773Montbellet, France Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95853
15
Haarsma, Murk Hessels 
 9 nov 1773Terzool Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67054
16
Jansma, Trijntje Aukes 
 9 nov 1774Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103476
17
Makkes, Makke Jacobs 
 9 nov 1774Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71710
18
Hoekstra, Hylke Jaspers 
 9 nov 1775Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39103
19
Faber, Aafke Sybrens 
 9 nov 1776Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37398
20
Popma, Aaltje Sjoerds 
 9 nov 1776Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90971
21
Swart, Rinze Cornelis 
 9 nov 1777Bornwird Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66442
22
Elsinga, Symen Jelles 
 9 nov 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14299
23
Fopma, Antje Gerrits 
 9 nov 1780St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32142
24
de Vries, Machteltje Jelgers 
 9 nov 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49300
25
Egeles, Trijntje 
 9 nov 1781Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70546
26
Elzinga, Heertje Heerts 
 9 nov 1781Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109935
27
Sytsma, Sytze Bouwes 
 9 nov 1781Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90420
28
Andringa, Klaas Jans 
 9 nov 1782Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30808
29
de Swart, Geertje Fritses 
 9 nov 1782Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89443
30
Slager, Pieter Meinderts 
 9 nov 1782Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I440
31
Bijlstra, Schelte Jarigs 
 9 nov 1784Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10496
32
Gerrits, Trijntje 
 9 nov 1784Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45496
33
Wiersma, Jeltje Geerts 
 9 nov 1786Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93516
34
Sytsma, Menne Kornelis 
 9 nov 1787Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7283
35
Grijpstra, Sytze Thijssens 
 9 nov 1788Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10048
36
Jans, Jouke 
 9 nov 1788Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43641
37
Siccama, Geeske Freerks 
 9 nov 1791Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108928
38
Ferwerda, Trijntje Klazes 
 9 nov 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71726
39
Koopmans, Janke Pieters 
 9 nov 1793Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8672
40
Palsma, Jacob Andles 
 9 nov 1793Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73218
41
Sjoerds, Trijntie 
 9 nov 1794Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93296
42
de Boer, Sjoerd Tjallings 
 9 nov 1796Goenga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67052
43
Elzinga, Sjoukje Dirks 
 9 nov 1796Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14387
44
Hoekstra, Sytze Arjens 
 9 nov 1796Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6648
45
Kloostra, Jan Ymens 
 9 nov 1796Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79747
46
Groot, Ruurd Dirks de 
 9 nov 1798Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5918
47
Kuipers, Pieter Jacobs 
 9 nov 1798Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26160
48
Hoekstra, Jetske Jans 
 9 nov 1799Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5724
49
Klazes, Grietje 
 9 nov 1799Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46374
50
Kootstra, Froukje Douwes 
 9 nov 1799Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14328

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 172

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Jans, Lijsbeth 
 9 nov 1746Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13718
2
Doekes, Jan 
 9 nov 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71430
3
Kortrijk, Roelofjen Anthonys 
 9 nov 1769Sloten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103278
4
Jippes, Hannes 
 9 nov 1771 I2408
5
Bouma, Marij Jans 
 9 nov 1772Westhem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95049
6
Murks, Sioukien 
 9 nov 1789Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92221
7
Lammerts, Jan 
 9 nov 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101526
8
Lieuwes, Rommert 
 9 nov 1807Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96281
9
Formers, Tjisse 
 9 nov 1808Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70700
10
Klases, Doeke 
 9 nov 1809Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34521
11
Ruurds, Baukje 
 9 nov 1809Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4940
12
Huisman, Egbert Jans 
 9 nov 1810Luxwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109676
13
Lykeles, Anke 
 9 nov 1810Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13767
14
Kooystra, Oetske Romkes 
 9 nov 1813Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110547
15
Bleker, Wybren Jurjens 
 9 nov 1814Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44069
16
Banning, Lydia Arnoldus 
 9 nov 1815Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86712
17
Bierma, Ids Hessels 
 9 nov 1817Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11102
18
Hogeveen, Rinske Alberts 
 9 nov 1817 I62861
19
Bo(u)ma, Hendrik Sierks 
 9 nov 1818Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111425
20
de Vries, Hendrik Christiaans 
 9 nov 1819Luxwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100396
21
Feitsma, Pietje Pieters 
 9 nov 1819Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26815
22
Ferwerda, Pieter Kornelis 
 9 nov 1819Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92995
23
Coops, Harmannus 
 9 nov 1820City of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98056
24
Brouwer, Aaltje Willems 
 9 nov 1823Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76941
25
Dijkma, Bouwe Gerryts 
 9 nov 1824Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104792
26
Tjepkes, Trijntje 
 9 nov 1824Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3112
27
Wybrens, Jantje 
 9 nov 1824Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70633
28
Klimstra, Pieter Taekes 
 9 nov 1825Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84554
29
Meulen, Aaltje Lolkes van der 
 9 nov 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6428
30
Veen, Hiske Jacobs van der 
 9 nov 1825Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106973
31
Kamminga, Antie Jacobus 
 9 nov 1826 I46146
32
Kroodsma, Hans Sytzes 
 9 nov 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27797
33
Lapstra, Hiltje Alles 
 9 nov 1826Joure Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74164
34
Oegema, Sikke Teunis 
 9 nov 1826Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11088
35
Sterkenburg, Romkjen Harmens 
 9 nov 1826Augsbuurt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60577
36
Theunis, Minke 
 9 nov 1826Optwijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75721
37
Johannes, Neeltje 
 9 nov 1827Heerenveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97021
38
Kool, Fokeltje Sikkes 
 9 nov 1827Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109738
39
Sipma, Jan Klazes 
 9 nov 1827Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81893
40
de Graaf, Jantje Giolts 
 9 nov 1828Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111207
41
de Jong, Mettje Lieuwes 
 9 nov 1828Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51143
42
Groustra, Jentje Willems 
 9 nov 1829Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51511
43
Helder, Aukje Pieters 
 9 nov 1829Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I24397
44
Hoekstra, Hidde Pieters 
 9 nov 1829Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2731
45
Minnema, Jan Minnes 
 9 nov 1829Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51626
46
Reitsma, Hiltje Pieters 
 9 nov 1829St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96176
47
Velde, Martje Gerbens van der 
 9 nov 1830Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19046
48
Terpstra, Jantje Bokkes 
 9 nov 1831Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13507
49
Anema, Ferk Pieters 
 9 nov 1833Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92983
50
Heidanus, Wytske Jurjens 
 9 nov 1833Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36129

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 60

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Klasen, Gauke 
Ruerds, Meinu 
 9 nov 1721Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42588
I42591
2
Feckes, Marten 
Symons, Berber 
 9 nov 1745Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86236
I86237
3
Berkebyl, Johannes 
Lessing, Geertruid 
 9 nov 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105317
I105322
4
Hendriks, Beerent 
Martens, Aaltje 
 9 nov 1749Giethoorn, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93523
I93524
5
Jelles, Douwe 
Harmens, Harmke 
 9 nov 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91875
I91876
6
Bouwes, Doede 
Greeuwls, Hyltje 
 9 nov 1753Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95770
I95771
7
Jeppes, Jacob 
Jacobs, Reinuw 
 9 nov 1755Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97741
I97742
8
Gerbens, Doede 
Adams, Freerkjen 
 9 nov 1760Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109870
I109871
9
Jakles, Willem 
Ynses, Ettie 
 9 nov 1760Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92362
I92363
10
Nauta, Sjouke 
Bosch, Sibbeltie Everts 
 9 nov 1760Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83312
I83313
11
Rispens, Rense Clasen 
Hajema, Sjeuke Gerryts 
 9 nov 1760Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72514
I72515
12
Sijtses, Popke 
Sjoerds, Tietje 
 9 nov 1760Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91786
I91787
13
Jans, Sijbren 
Tjeerds, Gerrijttje 
 9 nov 1766Midlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47673
I47674
14
Johannes, Gerk 
Sapes, Sjoukjen 
 9 nov 1766Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73492
I73493
15
Hendriks, Sybe 
Miechiels, Sitske 
 9 nov 1772Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84231
I84232
16
Kuipers, Sybe Hendriks 
Miechiels, Sitske 
 9 nov 1772Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76449
I76450
17
Cornelis, Jacob 
Cornelis, Tyttje 
 9 nov 1777Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96099
I96100
18
Coster, Johannes 
Franck, Egberdina Pytters 
 9 nov 1777Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67203
I67204
19
Jacobs, Jan 
Pieters, Dieuke 
 9 nov 1777Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111448
I111449
20
Murks, Cornelis 
Simons, Fokeltie 
 9 nov 1777Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110929
I110930
21
Wagenaar, Evert Gerryts 
Hommes, Martzen 
 9 nov 1777Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70299
I70300
22
Kloosterman, Romke Jans 
Jans, Hylkje 
 9 nov 1783Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1904
I1905
23
Knijff, Johannes Hessels 
Joekes, Aaltje 
 9 nov 1783Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1673
I1672
24
Bou(w)ma, Wobbe Nannes 
Rinzes, Antje 
 9 nov 1788Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84258
I84259
25
van Wieren, Lolke Jacobs 
Ulbes, Maayke 
 9 nov 1788Oosthem Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100316
I100317
26
Keuning, Jan Andries 
Andries, Antje 
 9 nov 1794Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61622
I61623
27
Pot, Klaas Pieters 
Kingma, Jisseltje Jacobs 
 9 nov 1800Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15030
I15036
28
Strikwerda, Symen Piers 
Bijlsma, Pietje Paulus 
 9 nov 1800Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111016
I111015
29
Bouma, Jacob Jans 
Stienstra, Rinske Sybrens 
 9 nov 1806Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2115
I20986
30
Grafstra, Pieter Wiegers 
Dijkstra, Hyke Broers 
 9 nov 1806Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10840
I10849
31
Koopmans, Hyltje Gerbens 
Gerlofs, Klaaske 
 9 nov 1806Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13583
I13592
32
Koopmans, Marten Dirks 
Broersma, Grietje Melles 
 9 nov 1806Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19669
I19670
33
Hoekstra, Arjen Sybes 
Miedema, Tjitske Reinders 
 9 nov 1814Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19888
I12008
34
Sannes, Klaas Willems 
Hoekstra, Sytske Sybes 
 9 nov 1814Mairie Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56299
I56300
35
Karssen, Jan 
Karssen, Willempje 
 9 nov 1815Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107846
I107847
36
Huizenga, Liebbe Sjoerds 
Bonia, Aafke Douwes 
 9 nov 1832Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33551
I33552
37
Dijkman, Roelof Sikkes 
Jansma, Fokeltje Igles 
 9 nov 1833Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I367
I368
38
Hallema, Jan Jacobs 
Meer, Akke Ruurds van der 
 9 nov 1833Franekeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66839
I66841
39
Eding, Egbert Alberts 
Jongman, Jantien 
 9 nov 1838Odoorn, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108003
I108004
40
Brug, Harmen Renses van der 
Assen, Jeltje Petrus van 
 9 nov 1839Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7418
I7417
41
Wormeester(s), Ludolph Arends 
Meulen, Antje Eeltjes van der 
 9 nov 1839Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104280
I37468
42
Noordenbos, Jacobus Martinus 
Talsma, Froukje Jans 
 9 nov 1847Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27159
I31430
43
Markus, Reinder Tonnis 
van Dijk, Frouwke 
 9 nov 1848Ulrum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110082
I110083
44
Schat, Arjen Pieters 
de Groot, Klaasje Klazes 
 9 nov 1848Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12897
I94730
45
Veldhuis, Jan Roelofs 
Jansen, Klaasje Meinen 
 9 nov 1848Smilde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107037
I107038
46
Hansma, Dirk Johannes 
Andrae, Antje Andries 
 9 nov 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14919
I14921
47
Zoodsma, Klaas Sytzes 
Hamstra, Eelkje Anthoons 
 9 nov 1861Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3946
I3947
48
Amelander, Douwe (David) Jarigs 
Eisma, Ytske Tjeerds 
 9 nov 1872Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8285
I9919
49
Klok, Jan (John) Dirks 
van Dijk, Tjaltje (Charlotte\Chol) Dirks 
 9 nov 1876Grand Rapids, MI, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16896
I33971
50
Kouwe, Jan Willem van der 
de Jong, Trijntje Sjirks 
 9 nov 1876Kampen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41249
I41250

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 81

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Tietes, Pijtter 
 9 nov 1679Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46765
2
Kuyk, Grietje Johannes 
 9 nov 1710St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73711
3
Folkerts, Hendrik 
 9 nov 1727Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68360
4
Pytters, Sjoerd 
 9 nov 1730Gorredijk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86402
5
Christoffels, Sara 
 9 nov 1732Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46491
6
Harmens, Kornelis 
 9 nov 1732Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44074
7
Jans, Jarig 
 9 nov 1732Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58794
8
Rodmers, Jannigje 
 9 nov 1732Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78188
9
Bijlsma, Trijntie Scheltis 
 9 nov 1736Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110513
10
Jurjens, Janke 
 9 nov 1736Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46931
11
Doedes, Marines 
 9 nov 1738Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84605
12
Feddes, Jacob 
 9 nov 1738Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17792
13
Gerbens, Beern 
 9 nov 1738Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36405
14
Sytses, Eelke 
 9 nov 1738Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77586
15
Hendriks, Maurits 
 9 nov 1749Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79693
16
Jans, Jiefke 
 9 nov 1749Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77289
17
Palma, Jantje Pieters 
 9 nov 1749Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107771
18
Jans, Sytske 
 9 nov 1753Ureterp/Siegerswoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70733
19
Karst, Saakje Pieters 
 9 nov 1755Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111958
20
Kooy, Douwe Johannes van der 
 9 nov 1755Engwier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71973
21
Wytses, Grietje 
 9 nov 1755Lippenhuizen/Terwispel/Hemrik Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54096
22
Baukes, Vroukjen 
 9 nov 1759Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88243
23
Veen, Ymkje Gerrits van der 
 9 nov 1759Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64687
24
Brouwer, Jitze Wikkes 
 9 nov 1760Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11284
25
Kooistra, Beitske Jans 
 9 nov 1760Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82392
26
Tammes, Anske 
 9 nov 1760St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78500
27
Wyga, Enne Ykes 
 9 nov 1760Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85889
28
Bangma, Zwobkien Eelties 
 9 nov 1766Hieslum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64148
29
Boersma, Arjen Hendriks 
 9 nov 1766Wier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96558
30
Douwes, Hylkje 
 9 nov 1766Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61638
31
Fokkes, Idske 
 9 nov 1766Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83738
32
Haarsma, Lykele Rinzes 
 9 nov 1766Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83094
33
Andries, Joukjen 
 9 nov 1769Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94291
34
Hellinga, Ymkje Hendriks 
 9 nov 1776Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51101
35
Brandsma, Luitzen Wilkens 
 9 nov 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11971
36
Haitsma, Johannes Haitzes 
 9 nov 1777Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53662
37
Ritskes, Antje 
 9 nov 1777Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44661
38
Venema, Jan Geerts 
 9 nov 1777Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106239
39
Wal, Lieuwe Gerbens van der 
 9 nov 1777Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98542
40
Wassenaar, Trijntje Durks 
 9 nov 1777Kimswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72761
41
de Jong, Anne Jurjens 
 9 nov 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30765
42
Dijk, Tjitske Hendriks van 
 9 nov 1783Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4044
43
Heide, Jan Reinders van der 
 9 nov 1783Visvliet, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101901
44
Hoekstra, Grietje Cornelis 
 9 nov 1783Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38444
45
Kuiken, Maartje Jacobs 
 9 nov 1783St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68115
46
Martens, Jannigje 
 9 nov 1783Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97118
47
Roorda, Yzak Alberts 
 9 nov 1783Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7790
48
Sjoerds, Doetje 
 9 nov 1783Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7221
49
Swart, Willem Johannes 
 9 nov 1783Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7031
50
de Vries, Haye Franzes 
 9 nov 1788Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77312

1 2 Volgende»