Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 184

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Braunius, Christianus Hermanus 
 9 okt 1719Deinum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73775
2
Ernstes, Grietje 
 9 okt 1754Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60856
3
Sweitses, Sikke 
 9 okt 1757Oostermeer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80731
4
Ringenerus, Oepke Pieters 
 9 okt 1759Marssum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56813
5
Koster, Sybe Lourens 
 9 okt 1763Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91971
6
Berends, Trijntje 
 9 okt 1764Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69626
7
Biesma, Jitze Jans 
 9 okt 1769Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5994
8
Galien, Sjoerd Sybes van der 
 9 okt 1770Akkerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53489
9
Wadman, Jan Douwes 
 9 okt 1772Garijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3665
10
Engelsman, Bregje Gerrits 
 9 okt 1773Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85939
11
Meulen, Antje Bouwes van der 
 9 okt 1774Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100471
12
Rosema, Engeltje Metskes 
 9 okt 1774Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I704
13
Schuurmans, Antje Jelles 
 9 okt 1774Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91011
14
Jans, Trijntje 
 9 okt 1775Reitsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5447
15
Hellinga, Ymkje Hendriks 
 9 okt 1776Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51101
16
Minnema, Reinder Lammerts 
 9 okt 1776Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105552
17
Meina, Tjeerd Meines 
 9 okt 1777Oudeschoot Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88870
18
Zimmerman, Taekeltje Johans 
 9 okt 1777Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73792
19
de Jong, Thomas Sipkes 
 9 okt 1778Compagnie Jubbega Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40846
20
Elgersma, Jacob Nannes 
 9 okt 1778Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109945
21
Sloten, Willemke Taekes van 
 9 okt 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7746
22
Groot, Japke Klazes de 
 9 okt 1781Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5129
23
Westra, Simon Jetzes 
 9 okt 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36225
24
Tjipkes, Aukje 
 9 okt 1782Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46807
25
van Gelder, Douwe Cornelis 
 9 okt 1782Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39399
26
van Leek, Geesje Jans 
 9 okt 1782Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95787
27
Viersen, Durk Jelles 
 9 okt 1782Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56955
28
de Jong, Tiede Pytters 
 9 okt 1786Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79319
29
Schulting, Roelof Gerrits 
 9 okt 1787Peperga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93492
30
Janssen, Suzanna 
 9 okt 1788Voorst, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109545
31
Polstra, Pietje Dirks 
 9 okt 1788Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10072
32
Pollius, Johanna Magdalena 
 9 okt 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103284
33
Cuperus, Berend Jans 
 9 okt 1790Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75470
34
Winselaar, Tabe Sjoerds 
 9 okt 1790Blessum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81563
35
Dijkstra, Tietje Sijes 
 9 okt 1791Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80893
36
Algra, Grietje Sjoerds 
 9 okt 1792Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55947
37
de Meij, Elizabeth 
 9 okt 1792Serooskerke, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109775
38
Smids, Sape Annes 
 9 okt 1792Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103135
39
Gijlstra, Albertus Adrianus 
 9 okt 1793Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5921
40
Kooistra, Folkert Johannes 
 9 okt 1793Morra Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65483
41
Boekebinder, Antje Simens 
 9 okt 1796St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11846
42
Jongman, Jacob Alberts 
 9 okt 1796Wanneperveen, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85268
43
Zandbergen, Sytze Hendriks 
 9 okt 1797Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76403
44
Haag, Aaltje Jans van der 
 9 okt 1798Oenkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7425
45
van Hijum, Fokke Ydes 
 9 okt 1798Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60459
46
Nicolai, Aaltje Klazes 
 9 okt 1800Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49744
47
Rinses, Antje 
 9 okt 1801Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46315
48
Borger, Jacob Leenderts 
 9 okt 1802Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44468
49
Meetsma, Sybe Tjidsgers 
 9 okt 1802Beets Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40545
50
Vries, Janke Ypes (aka Dijkstra) de 
 9 okt 1802Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3416

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 159

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Epkes, Pieter 
 9 okt 1808Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67952
2
Willems, Hendrik 
 9 okt 1808Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I98634
3
Boersma, Monte Hoites 
 9 okt 1809Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19654
4
Oosterling, Tjipke Hendriks 
 9 okt 1816 I69270
5
Bouma, Sytze Gerrits 
 9 okt 1817Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32061
6
Jans, Froukjen 
 9 okt 1817Elsloo Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96500
7
Jans, Eelkje 
 9 okt 1819Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97752
8
Hoekstra, Marten Fokkes 
 9 okt 1820Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2717
9
Jacobs, Rixje 
 9 okt 1820 I79075
10
Spaak, Symen Tjeerds (aka Spanjer) 
 9 okt 1820Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45621
11
Aukes, Wytske 
 9 okt 1821St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73756
12
Wal, Jan Pieters van der 
 9 okt 1822Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70220
13
Fopma, Rutger Tjeerds 
 9 okt 1824St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33611
14
Dijkstra, Tytje Hendriks 
 9 okt 1825Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22913
15
Lanting, Doetje Jans 
 9 okt 1825Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4840
16
Toornmans, Minne Gerbens 
 9 okt 1825Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37956
17
van Douwen, Jan Wybes 
 9 okt 1825Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60549
18
Banga, Ids Jans 
 9 okt 1826Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75236
19
Binnes, Pijtje 
 9 okt 1826Jouswier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90570
20
Egly, Hendrik Hendriks 
 9 okt 1826Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10176
21
Greydanus, Antje Jacobs 
 9 okt 1826Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41596
22
Haas, Rinse Cornelis de 
 9 okt 1826Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10952
23
Jans, Eva 
 9 okt 1826 I71221
24
Jans, Lijsbert 
 9 okt 1826St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79017
25
Meer, Pieter Mients van der 
 9 okt 1826Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7553
26
Sinnema, Trijntje Durks 
 9 okt 1826 I41332
27
Velsen, Beitske Hendriks 
 9 okt 1826 I49778
28
Wind, Hendrik Jans 
 9 okt 1826St. Johannesga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84891
29
Winkel, Grietje Gerrits 
 9 okt 1826Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11241
30
Ysbrands, Aafke 
 9 okt 1826Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14384
31
Dijkstra, Lijsbert Symens 
 9 okt 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5716
32
Looyenga, Leendert Pieters 
 9 okt 1827 I50888
33
Lyklema, Aafke Lykeles 
 9 okt 1827Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9628
34
Meulen, Lolke Liepkes van der 
 9 okt 1827Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6423
35
Vonk, Johannes Klazes 
 9 okt 1827Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92468
36
Jelgersma, Froukje Martens 
 9 okt 1828Deersum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87881
37
Koopmans, Dirk Dirks 
 9 okt 1828Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8615
38
Ploeg, Albert Pieters van der 
 9 okt 1828St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70429
39
Krottje, Gerrit Reins 
 9 okt 1829St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63709
40
Dijkstra, Louw Jans 
 9 okt 1830Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23236
41
Andringa, Jacob Ydes 
 9 okt 1831 I42218
42
Vliet, Jan Jacobs van der 
 9 okt 1831Hoorn, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102629
43
Pheifer, Pieter Johannes 
 9 okt 1833 I33231
44
Wierds, Grietje 
 9 okt 1833Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37761
45
Bijlsma, Keimpe Taekes 
 9 okt 1834Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77925
46
Stienstra, Albert Tjeerds 
 9 okt 1834 I12784
47
Westra, Geertje Lubberts 
 9 okt 1837Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3338
48
de Jonge, Kornelis 
 9 okt 1839Driewegen, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108228
49
Dijkema, Pietje Douwes 
 9 okt 1839Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12750
50
Pieters, Nieske 
 9 okt 1839Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1164

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Jakles, Bokke 
Jans, Janke 
 9 okt 1687Foudgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79173
I79174
2
Rienks, Johannes 
Lolkes, Martjen 
 9 okt 1740Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75314
I75315
3
Ringnalda, Minne Oedses 
Ynses, Saapjen 
 9 okt 1746Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72995
I72999
4
Tieerdts, Hendrik 
Zytses, Vroukien 
 9 okt 1749Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71743
I71744
5
Alsem, Cornelis 
Woudenberg, Elisabet 
 9 okt 1763Woerden, province of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106532
I106533
6
de Romar, Dionisius 
Piebinga, Hester 
 9 okt 1763Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60266
I60267
7
Johannes, Auke 
Sipkes, Sjoertje 
 9 okt 1763Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107733
I107734
8
Tempel, Andries Johannes 
Hellema, Trijntje Doekes 
 9 okt 1768Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94290
I43166
9
Jansen, Jan 
Louws, Sjoukjen 
 9 okt 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93051
I93052
10
Nieuwenhuis, Wessel Berents 
Rodenhuis, Trijntje Symens 
 9 okt 1774Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102939
I102940
11
Cornelis, Rijpke 
Poortema, Anje Jakobs 
 9 okt 1785Hornhuizen/Kloosterburen, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110165
I110166
12
Hillebrands, Kornelis 
Annes, Maayke 
 9 okt 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14174
I14175
13
Postma, Johannes Eetses 
Wijbes, Durkjen 
 9 okt 1785Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70961
I70962
14
Mees, Adriaan 
van Oordt, Catharina Elizabeth 
 9 okt 1788Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100012
I100011
15
Hager, Jacob Rinzes 
Popkes, Ymkie 
 9 okt 1791Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28298
I28299
16
Harmens, Anne 
Dantuma, Jeltje Eelkes 
 9 okt 1791Dantumawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85840
I85838
17
Hofstra, Gerrit Pieters 
Harings, Tjettje 
 9 okt 1796Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65388
I65389
18
Rodenburg, Rutgerus 
van Loenen, Maria Lamina Hillegonda 
 9 okt 1796Akkrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107285
I107287
19
Steltman, Jelle Tjeerds 
Rienks, Aaltje 
 9 okt 1796Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104844
I104845
20
Bruinsma, Jan Hommes 
Boyenga, Saakje Boyens 
 9 okt 1803Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63936
I63937
21
Kingma, Jan Jacobs 
Bijlsma, Luitske Jacobs 
 9 okt 1803Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39873
I39874
22
Nijland, Koert Pieters 
Tonnema, Sieuwke Pieters 
 9 okt 1803Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2908
I2907
23
de Groot, Jan Hendriks 
Klazes, Sytske 
 9 okt 1806Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89319
I89323
24
Hoekstra, Willem Geerts 
van Essen, Korneliske Everts 
 9 okt 1808Idaard/Aegum/Friens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23559
I23560
25
Huisman, Jan Egberts 
Meyer, Hendrikjen Jakobs 
 9 okt 1812Opsterland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109656
I109657
26
de Vries, Sybren Pytters 
Ploeg, Jetske Pieters van der 
 9 okt 1813Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77977
I77978
27
Visser, Lolke Sjoerds 
Dijkstra, Neeltje Idses 
 9 okt 1813Mairie Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52796
I52795
28
Buwalda, Sible Jans 
Brandsma, Tjamkje Sjoerds 
 9 okt 1814Witmarsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103185
I103160
29
van Zandberg, Harmanus Hanzes 
van Loon, Rikjen Glastra 
 9 okt 1821Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96157
I96162
30
Siderius, Dirk Everts 
Wenselaar, Lijsbert Walings 
 9 okt 1823Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12930
I12932
31
Sipsma, Johannes Jakobs 
Kalfbeek, Trijntje Lammerts 
 9 okt 1834Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97077
I97078
32
Velde, Geert Klases van der 
Boersma, Grietje Tjeerds 
 9 okt 1834Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7305
I2091
33
Tamsma, Arjen Ernstes 
Helder, Iefke Thomas 
 9 okt 1835Oostdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23879
I67432
34
Venema, Sabbe Jans 
Los, Rolina Johanna 
 9 okt 1837Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50410
I50409
35
Woude, Lipke Sjoerds van der 
Posthumus, Maartje Pieters 
 9 okt 1840Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18993
I18994
36
Werkhoven, Sybren Johannes 
Tichelaar, Trijntje Aukes 
 9 okt 1841Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3831
I3832
37
Kooistra, Sjoerd Meinderts 
Groenewoud, Grietje Teunis 
 9 okt 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97592
I97594
38
Stienstra, Lieuwe AEbes 
Vries, Afke Abes de 
 9 okt 1845Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13046
I12961
39
Zuidema, Willem Popkes 
Veenstra, Baukjen 
 9 okt 1847Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42068
I42069
40
Kuiken, Beert Dirks 
Pet, Trijntje Dirks 
 9 okt 1851Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66035
I66038
41
Zijlstra, Andries Petrus 
Kooistra, Sytske Tjisses 
 9 okt 1851Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57666
I57674
42
Kingma, Lieuwe Thomas 
Minnema, Wytske Meinderts 
 9 okt 1856Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I18969
I18975
43
Talma, Dirk Klases 
Uitterdijk, Wytske Klazes 
 9 okt 1862Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35964
I26075
44
Boersma, Tjitze Jans 
Postma, Jitske Douwes 
 9 okt 1869Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102452
I102453
45
Huizenga, Marten Sjoerds 
Stuit, Gertrude 
 9 okt 1897USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33553
I33566
46
Kamminga, Wopke Hylkes 
Hijma, Grietje Abes 
 9 okt 1897Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108253
I60292
47
Hoekstra, Wybren Symens 
Poortinga, Sytske Rinzes 
 9 okt 1902Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69566
I62166
48
Talsma, Geert (George) Klazes 
Tamminga, Antje (Anna) Andries 
 9 okt 1908Chicago, IL, USA Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17967
I81144
49
Teitsma, Ytsen Gerrits 
Seegers, Gerritje Hendriks 
 9 okt 1919Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19858
I35015
50
Dierx, Pieter C. 
Feenstra, Hiltje Jans 
 9 okt 1954Ontario, Canada Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63566
I63564

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 84

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Heerckes, Marten 
 9 okt 1670Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92044
2
Jacobs, Doutje 
 9 okt 1687Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94072
3
Jeltes, Uilkjen 
 9 okt 1701Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43872
4
Andries, Antje 
 9 okt 1707Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94082
5
Boijens, Tjalling 
 9 okt 1712Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44895
6
Roelofs, Goffe 
 9 okt 1712Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14692
7
Harmens, Trijntje 
 9 okt 1729Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44288
8
Toremans, Walterus (Wouter) Marcus 
 9 okt 1734Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90504
9
Jukkes, Trijntje 
 9 okt 1735Suameer Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76768
10
Stellingwerf, Taco Johannes 
 9 okt 1740Oosterbierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77638
11
Gerryts, Beert 
 9 okt 1746Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78559
12
de Vries, Sara Regina 
 9 okt 1757Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106827
13
Meinema, Jantje Cornelis 
 9 okt 1757Foudgum/Raard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94764
14
Mients, Joukje 
 9 okt 1757Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93038
15
Minnes, Ytje 
 9 okt 1757Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82946
16
Olivier, Louw Martinus 
 9 okt 1757Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64978
17
van Broek, Jacob Tammes 
 9 okt 1757Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64092
18
Wepkes, Sybe 
 9 okt 1757Metslawier/Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103227
19
Roelofs, Dirk 
 9 okt 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3000
20
Sijdzes, Tjeerd Pytter 
 9 okt 1758Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77767
21
Pieters, Berent 
 9 okt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42511
22
Reitsma, Teunis Arjens 
 9 okt 1763St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104254
23
Sijtses, Pijtie 
 9 okt 1763Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46053
24
Steeg, Albert Foppes van der 
 9 okt 1763Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19167
25
Dirks, Koert 
 9 okt 1768Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93302
26
Faber, Gerben Eeltjes 
 9 okt 1768Huizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82279
27
Hoekstra, Tjeerd Pieters 
 9 okt 1768Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35736
28
Klazes, Gertje 
 9 okt 1768Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43928
29
Lykles, Trijntje 
 9 okt 1768Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75895
30
Meulen, Antje Hotses van der 
 9 okt 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19230
31
Swart, Maaike Sakes 
 9 okt 1768Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1410
32
de Vries, Gerben Pieters 
 9 okt 1774Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88921
33
Kamstra, Jan Douwes 
 9 okt 1774Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79945
34
Lieuwes, Wijtske 
 9 okt 1774Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43277
35
Tuinstra, Fekke Jans 
 9 okt 1774Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4594
36
Walburg, Meindert Tjebbes 
 9 okt 1774St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26795
37
Wynia, Ruurd Teunis 
 9 okt 1774Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61712
38
Fredriks, Maaike 
 9 okt 1775Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11271
39
Buren, Harmen Gerrits 
 9 okt 1785Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60946
40
Elgersma, Antje Nannes 
 9 okt 1785Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37308
41
Haag, Trijntje Heertzes 
 9 okt 1785Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109838
42
Hilbrants, Aaltien 
 9 okt 1785Eelde, province of Drenthe Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102201
43
Hoekstra, Jentje Jacobs 
 9 okt 1785Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38535
44
Kampsma, Trijntje Harmens 
 9 okt 1785Tzummarum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38239
45
Molenaar, Marijke Pieters 
 9 okt 1785Beetgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13309
46
Plantinga, Hiltje Gerrits 
 9 okt 1785Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31067
47
Riemersma, Pieter Jans 
 9 okt 1785Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23158
48
Sierks, Jan 
 9 okt 1785Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14324
49
Sinnema, Rinze Annes 
 9 okt 1785Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11357
50
Sment, Janke Allardus 
 9 okt 1785Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46846

1 2 Volgende»