Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 155

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Hilverda, Jacob Jans 
 9 sep 1751Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65216
2
Dirks, Jantje 
 9 sep 1765Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4189
3
Knijff, Jitske Hessels 
 9 sep 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46176
4
Smit, Pier Dirks 
 9 sep 1773Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6016
5
Wal, Douwe Klazes van der 
 9 sep 1773Hijlaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70635
6
Walker, Lijkele Gerrijts 
 9 sep 1773Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45935
7
Sijens, Grietje Sakes 
 9 sep 1774Brantgum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14707
8
Kramer, Wybe Martens 
 9 sep 1775St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3371
9
Miedema, Albert Jacobs 
 9 sep 1777Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57670
10
Dijk, Meindert Jans van 
 9 sep 1778Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2181
11
Wierstra, Riemke Lolkes 
 9 sep 1778Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37344
12
de Jong, Willemke Hendriks 
 9 sep 1779Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38410
13
Wierstra, Tytje Gerbens 
 9 sep 1779Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5620
14
Beernts, Gerbrich 
 9 sep 1780Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43559
15
de Haan, Hoeke Lammerts 
 9 sep 1780Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55242
16
Elzinga, Jan Folkerts 
 9 sep 1780Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39395
17
Sjaardema, Lolkjen Gerrits 
 9 sep 1780Oppenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60803
18
Kienstra, Akke Jans 
 9 sep 1781Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46179
19
Feenstra, Gerrit Jacobs 
 9 sep 1782Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99254
20
Wybenga, Minne Brants 
 9 sep 1782Zwaagwesteinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28695
21
Terpstra, Klaas Jelles 
 9 sep 1783Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101278
22
Baarsma, Lolkjen Sjirks 
 9 sep 1784Damwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32348
23
de Jong, Thijs Bouwes 
 9 sep 1784Tjerkgaast Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107593
24
Meulen, Fettje Symons van der 
 9 sep 1784Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14062
25
Uwma, Antje Hendriks 
 9 sep 1784Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1703
26
Wal, Anne Jurjens van der 
 9 sep 1784Suawoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21845
27
Postma, Pietje Sjoerds 
 9 sep 1787Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73108
28
Schmoll, Johan Hendrik 
 9 sep 1787Rotterdam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5919
29
Ynia, Feikje Atzes 
 9 sep 1788Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90742
30
Zijlstra, Emmetje Andries 
 9 sep 1788Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102658
31
Gelder, Piebe Beerts 
 9 sep 1790Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12197
32
Brouwers, Pieter Pieters 
 9 sep 1792Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20031
33
Crolis, Jelle Jelles 
 9 sep 1792IJlst Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97102
34
Everts, Ype 
 9 sep 1792Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46915
35
Visbeek, Wytske Klazes 
 9 sep 1792Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3245
36
Jellema, Pieter Eeltjes 
 9 sep 1793Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67831
37
Driehuis, Aaltje Taedes 
 9 sep 1794Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5701
38
Kiestra, Janke Olpherts 
 9 sep 1795Oosterlittens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93217
39
Vee, Geeske Heines van der 
 9 sep 1797Zuiderdrachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61563
40
Rinsma, Aaltje Symens 
 9 sep 1799Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40294
41
Dijk, Jouke Minzes van 
 9 sep 1801Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14698
42
Jouwsma, Botje Jans 
 9 sep 1801Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I43767
43
Romkes, Wopke 
 9 sep 1803Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48829
44
Ferwerda, Jakob Pieters 
 9 sep 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3237
45
Ferwerda, Yke Pieters 
 9 sep 1804Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4584
46
Nieuwland, Trijntje Pieters 
 9 sep 1804Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12137
47
Zwager, Jan Dirks 
 9 sep 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94981
48
Zwager, Marijke Dirks 
 9 sep 1805St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94988
49
Dijkstra, Nieske Jans 
 9 sep 1811Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58724
50
Vellinga, Tetje Jans 
 9 sep 1814Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34564

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 154

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Roukes, Albert 
 9 sep 1753Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88780
2
Klases, Sioerd 
 9 sep 1781Huins Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111940
3
Sjoukes, Heertje Hendriks 
 9 sep 1797Schiedam, province of Zuid-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93212
4
Jacobs, Jeltje 
 9 sep 1798Roordahuizum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87245
5
Dirks, Jacob 
 9 sep 1800Minnertsga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103631
6
Pyters, Hendrik 
 9 sep 1802Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80695
7
Rintjes, Jantje 
 9 sep 1806St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57959
8
Annes, Hendrik 
 9 sep 1807Langezwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95747
9
Pieters, Marten 
 9 sep 1807 I83999
10
Tijsses, Pieter 
 9 sep 1807Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45477
11
Hettema, Sjoek Hettes 
 9 sep 1808Rauwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39863
12
Jans, Lieuwe 
 9 sep 1809Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66373
13
Laverman, Jacob Gosses 
 9 sep 1811Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81218
14
Tamminga, Sybe Martens 
 9 sep 1811Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I26182
15
Schultetus, Sjoerdje Formers 
 9 sep 1812 I66347
16
Zuidema, Ytske Alles 
 9 sep 1812Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16670
17
Mei, Trijntje Oepts van der 
 9 sep 1814Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105550
18
Jetses, Akke 
 9 sep 1815St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68918
19
Tjerks, Dieuwke 
 9 sep 1816 I73239
20
Aartsma, Jan Aarts 
 9 sep 1817St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77000
21
Feenstra, Halbe Baukes 
 9 sep 1817Wartena Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74442
22
Wijga, Trijntje Yges 
 9 sep 1819Dronrijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99880
23
Dolstra, Hendrik Gerrits 
 9 sep 1822 I58655
24
Staphorsius, Jelle Alderts 
 9 sep 1823 I14784
25
Jubstra, Klaas Meines 
 9 sep 1824Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7663
26
Aartsma, Klaas Aarts 
 9 sep 1825St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40150
27
Roorda, Albert Johannes 
 9 sep 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27085
28
Terpstra, Froukje Ettes 
 9 sep 1825Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6194
29
Baukes, Goitse 
 9 sep 1826 I44313
30
Bijlsma, Trijntie Scheltis 
 9 sep 1826Schraard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I110513
31
de Wit, Meine Botes 
 9 sep 1826Echten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108079
32
Pot, Jitske Pieters 
 9 sep 1826 I15035
33
Veen, Minne Dirks van der 
 9 sep 1826Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33504
34
Vries, Sytske Annes de 
 9 sep 1826Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12005
35
Aukes, Fimke 
 9 sep 1827Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I107546
36
Aukes, Fimke 
 9 sep 1827Mildam Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111340
37
Meyer, Hendrik Sybes 
 9 sep 1827 I50026
38
Veen, Tabe Geerts van der 
 9 sep 1828 I60759
39
Veen, Sierk Rudmers van der 
 9 sep 1829Buitenpost Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91420
40
Maillie, Maria 
 9 sep 1832Retranchement, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108391
41
de Boer, Simon Johannes 
 9 sep 1834Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73428
42
Ruirts, Wijtske 
 9 sep 1834Pieterzijl, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100120
43
van Dijk, Tjitske Ypes 
 9 sep 1834Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22725
44
Abma, Freerk Murks 
 9 sep 1835Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51079
45
Toonstra, Frederica 
 9 sep 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101405
46
Veen, Tiete Sjoerds van der 
 9 sep 1836Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30939
47
Born, Dieuwke 
 9 sep 1839Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I54766
48
Heidanus, Rixtje Arjens 
 9 sep 1839Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67295
49
Lelia, Antje Roelofs 
 9 sep 1840 I48368
50
Walker, Hiltje Gerrits 
 9 sep 1840Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5363

1 2 3 4 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 51

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Isaaks, Jochem 
Minnes, Trijntje 
 9 sep 1714Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87415
I87416
2
Binnerts, Minse 
Aarends, Aukje 
 9 sep 1725Aalsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75867
I75868
3
Gerryts, Johannes 
Dirks, Aaltje 
 9 sep 1736Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86252
I86253
4
Meinardi, Sijbrant 
Remges, Geertijn 
 9 sep 1742Warffum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92906
I92907
5
Ottes, Wybren 
Johannis, Minke 
 9 sep 1742Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76876
I76877
6
Eeltjes, Claas 
Olpherts, Imke 
 9 sep 1753Tzum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72753
I72754
7
Jans, Johannis 
Oedses, Reinu 
 9 sep 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17689
I17690
8
Minnolts, Syds 
Pyters, Hylkjen 
 9 sep 1759Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80997
I80998
9
Tietes, Sjoerd 
Douwes, Trijntje 
 9 sep 1759Oenkerk/Giekerk/Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45482
I45483
10
Aales, Cornelis 
Alberts, Geertje 
 9 sep 1764Cornjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103469
I103470
11
Kingma, Jacob Johannes 
Igles, Aaltje 
 9 sep 1764Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I67744
I67745
12
Anders, Arjen 
Cleyses, Lijckeltje 
 9 sep 1770Oldeboorn Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97719
I97720
13
Janzen, Pytter 
Cornelis, Mayke 
 9 sep 1770St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I76833
I76834
14
Oeberius, Oeble Jans 
Braunius, Maria Jacoba 
 9 sep 1770Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73773
I73774
15
Offringa, Pylger Pytters 
Wiltjes, Jantje 
 9 sep 1780Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96819
I43433
16
Geerts, Jan 
Gjalts, Dirkje 
 9 sep 1781Twijzel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46649
I46650
17
Schaaf, Sjoerd Pieters 
Gelder, Rinske Daams 
 9 sep 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39002
I39003
18
van Berkum, Hendrikus Theunis 
Holwerda, Elisabeth Rienks 
 9 sep 1781Enkhuizen, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80638
I80639
19
Ynia, Fokke Jacobus 
Sypts, Trijntje 
 9 sep 1781Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65937
I72599
20
Woude, Geert Roelofs van der 
Hoppinga, Aaltje Hendriks 
 9 sep 1792Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71090
I71091
21
Jouwstra, Wybren Sierks 
Jaarsma, Lipkjen Wybrens 
 9 sep 1804Bolsward Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61254
I61255
22
Roos, Albert Jansen 
Cornelis, Antje 
 9 sep 1804Terschelling Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108706
I108708
23
Hoekstra, Pieter Jans 
Hansma, Hetje Sipkes 
 9 sep 1810Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50586
I50587
24
Posthumus, Cornelis Jorrits 
Brouwer, Fokeliena Petrus 
 9 sep 1810Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25191
I26223
25
Tuinman, Willem Minnes 
Pieters, Pietje 
 9 sep 1810Menaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90257
I90259
26
Walstra, Jan Cornelis 
Hoogstra, Hendrikje Dirks 
 9 sep 1812Veenwouden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21181
I22525
27
Riemersma, Wybe Geerts 
Wiersma, Minke 
 9 sep 1813Kollumerland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108919
I108925
28
Schilstra, Yme Keimpes 
Vierstra, Sjouke (Sjiuwke) Jacobs 
 9 sep 1814Mairie Nijland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78949
I78953
29
Hoitsma, Cornelis Jacobus 
Olivier, Trijntje Louws 
 9 sep 1815Mairie Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64976
I64977
30
Jong, Symen Aukes de 
Wiersma, Adriaantje (Antje) Wiegers 
 9 sep 1818Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9339
I9340
31
Boersma, Tjeerd Andries 
Feenstra, Wytske Joukes (aka Visser) 
 9 sep 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4872
I50655
32
Haag, Jan Jansen van der 
Braaksma, Feikje AEbes 
 9 sep 1819Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19493
I19494
33
Binksma, Hotse Albertus 
de Vries, Anna Catharina Diederika 
 9 sep 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57314
I57315
34
Kiestra, Harmanus Olferts 
Wynia, Janke Popes 
 9 sep 1835Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47215
I47206
35
Spruit, Marinus 
van Kerkvoort, Elisabeth 
 9 sep 1836Ovezande, province of Zeeland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I108406
I108405
36
Memerda, Beernt Douwes 
Posthumus, Dorothea Alagonda Rinses 
 9 sep 1841Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101883
I36896
37
Veenstra, Harmen Lieuwes 
Nieuwenhuis, Jeltje Heeres 
 9 sep 1843Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78019
I78018
38
Bosch, Pieter Keimpes 
Wolters, Marijke Jans 
 9 sep 1849Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35936
I35937
39
Groenewoud, Sieds Louws 
Terpstra, Trijntje Pieters 
 9 sep 1853Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I60370
I60371
40
Wal, Rendert Abrahams van der 
Sytzama, Korsje Bernardus 
 9 sep 1854Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I745
I2743
41
Meer, Johannes Baukes van der 
Zoodsma, Siemke Falentijns 
 9 sep 1863Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I84964
I27724
42
Postma, Gerrit Gerrits 
Tjepkema, Trijntje Meints 
 9 sep 1863Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27688
I54000
43
Roeda, Jouke Klazes 
Mey, Jantje Klazes van der 
 9 sep 1871Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16389
I16384
44
Visser, Anne Jans 
Smits, Sytske Jans 
 9 sep 1875Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106259
I106260
45
Reitsma, Yme Dirks 
Westerhuis, Romkje Dirks 
 9 sep 1886Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22399
I22400
46
Zaag, Pier Willems van der 
Hijma, Jantje Dirks 
 9 sep 1911Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I22765
I29472
47
de Walle, Sieds Hendriks 
de Wind, Trijntje Jans van 
 9 sep 1912Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57336
I97091
48
Beintema, Johannes Gerrits 
Hoogterp, Trijntje Harmens 
 9 sep 1915Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56473
I37832
49
Fokkema, Dirk Minkes 
Teitsma, Maaike Arjens 
 9 sep 1915Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28924
I38124
50
Terpstra, Geert Keimpes 
Ploeg, Henderika Jans van der 
 9 sep 1926Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33252
I34890

1 2 Volgende»


Doop

Treffers 1 t/m 50 van 97

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Minnes, Dieuke 
 9 sep 1649Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2222
2
Ewerts, Jannichie 
 9 sep 1694Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78147
3
Tammes, Wybe 
 9 sep 1703Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88391
4
Beernts, Gerben 
 9 sep 1714Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I36398
5
Pytters, Dirk 
 9 sep 1714 I78531
6
Piers, Doeke 
 9 sep 1725Birdaard/Janum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10444
7
Johannes, Johanna 
 9 sep 1729Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92302
8
Theunes, Eeuwe 
 9 sep 1729Giekerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91393
9
Gerlofs, Tiete 
 9 sep 1731Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71715
10
Jacobs, Reinuw 
 9 sep 1731Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97742
11
Stapert, Bauke Yedes 
 9 sep 1731Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73678
12
Alles, Rinse 
 9 sep 1736Oudwoude/Westergeest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88629
13
Storm, Femke Lammerts 
 9 sep 1741Schiermonnikoog Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85972
14
Andries, Pijter 
 9 sep 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80232
15
Freerks, Sjouke 
 9 sep 1742Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81205
16
Hoites, Bregtje 
 9 sep 1742Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20192
17
Jurres, Jan 
 9 sep 1742Lioessens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87459
18
Piters, Aaltje 
 9 sep 1742Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2866
19
Veen, Koene Johannes van der 
 9 sep 1749Nijehaske Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I109843
20
AEdes, Jan 
 9 sep 1753Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1217
21
Breursma, Oene Oeges 
 9 sep 1753Folsgare Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93403
22
de Hoop, Lammert Jans 
 9 sep 1753Murmerwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68475
23
Gerbens, Janke 
 9 sep 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29342
24
Harmens, Froukjen 
 9 sep 1753Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93064
25
Jetses, Ytje 
 9 sep 1753Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42781
26
Durks, Janke 
 9 sep 1759Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3189
27
Gerbens, Jan 
 9 sep 1759Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I77704
28
Miedema, Jan Annes 
 9 sep 1759Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6844
29
Sapes, Tijs 
 9 sep 1759Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44181
30
Aukes, Catharina Elisabeth 
 9 sep 1764Nes Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I21856
31
Dokter, Jan Gerbens 
 9 sep 1764Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49680
32
de Ruiter, Hendrik Harmens 
 9 sep 1770Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88458
33
Meinsma, Wytske Jans 
 9 sep 1770Paesens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106703
34
Vonk, Sierk Johannes 
 9 sep 1770Dokkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75492
35
Wierstra, Doetje Pieters 
 9 sep 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32338
36
Wierstra, Liesbeth Pieters 
 9 sep 1770Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32339
37
Wijngaarden, Jannigje Pieters 
 9 sep 1770Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4887
38
Banga, Trintje Korneles 
 9 sep 1781Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96644
39
Berg, Aafke Jacobs van den 
 9 sep 1781Beets/Beetsterzwaag/Olterterp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91223
40
Bijlsma, Klaas Isaaks 
 9 sep 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75165
41
de Groot, Tettje Klazes 
 9 sep 1781St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70385
42
Douma, Isaak Jakobs 
 9 sep 1781Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I51740
43
Holtrop, Roelf Jans 
 9 sep 1781Marum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I111522
44
Kuur, Willem Ypes 
 9 sep 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29479
45
Memerda, Baukje Berends 
 9 sep 1781Waaxens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101894
46
Rijpstra, Pieter Martens 
 9 sep 1781Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1056
47
Bearda, Gjalt Martens 
 9 sep 1787Warga Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41668
48
Braaksma, Jacob Hendriks 
 9 sep 1787Ee Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86010
49
Halma, Antje Pieters 
 9 sep 1787Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44509
50
Idsinga, Ids Pieters 
 9 sep 1787Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I31616

1 2 Volgende»