Datums & verjaardagen


Vul datum-gedeelten in om gebeurtenissen met gelijke datum-gedeelten te zien. Laat een veld leeg om alles te zien.|


Geboren

Treffers 1 t/m 50 van 168

1 2 3 4 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Geboren   Persoon-ID 
1
Lauerman, Marten Martens 
 9 aug 1737Bergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I71380
2
Sytses, Tetje 
 9 aug 1749Jelsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I81431
3
Feima, Jeltje Jelles 
 9 aug 1752Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73074
4
Sakes, Grietje 
 9 aug 1754Oudkerk/Roodkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42465
5
Akkerhof, Grietje Tjallings 
 9 aug 1755Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5979
6
Zuidema, Johannes Beerents 
 9 aug 1756Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2692
7
Spoelstra, Doetje Oedses 
 9 aug 1757Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101339
8
Beenes, Reiner 
 9 aug 1758Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5456
9
Odolphi, Oeds Jacobs 
 9 aug 1760Wommels Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102525
10
Visser, Aaltje Baukes 
 9 aug 1765Grouw Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I38508
11
Martens, Sjoerd 
 9 aug 1769Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49067
12
Reitsma, Wytske Harmens 
 9 aug 1771Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11010
13
Alkema, Feitze Pieters 
 9 aug 1772Ried Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I40237
14
Tjeerds, Beitske 
 9 aug 1772Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16666
15
Poutsma, Grietje Hendriks 
 9 aug 1775Eestrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3455
16
Ploeg, Daniel Hessels van der 
 9 aug 1776Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1751
17
Sijtses, Aaltje 
 9 aug 1776Wanswerd/Jislum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42853
18
Beenes, Jacob 
 9 aug 1777Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5461
19
Bos, Jacob Andries 
 9 aug 1778Steenwijkerwold, province of Overijssel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64197
20
Wiegers, Wieger 
 9 aug 1778Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104351
21
Rienks, Jantje 
 9 aug 1779Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6074
22
Bruinsma, Gerbrig Tjeerds 
 9 aug 1780Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34114
23
Hogendijk, Oege Klazes 
 9 aug 1780Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7266
24
Bijlsma, Klaas Isaaks 
 9 aug 1781Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75165
25
Dijkstra, Meino Ruurds 
 9 aug 1781Rinsumageest Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1927
26
Meulen, Jan Alles van der 
 9 aug 1782Lippenhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I32096
27
Smid, Idske Gosses 
 9 aug 1782Hollum, Ameland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I35701
28
Geerts, Aukje 
 9 aug 1783Birdaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I49656
29
Kamstra, Tytje Tijsses 
 9 aug 1783Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6145
30
Meinsma, Gerke Gerbens 
 9 aug 1783Metslawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I29302
31
Fokkema, Jacob Fokkes 
 9 aug 1784Anjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48681
32
Martens, Tryntje 
 9 aug 1784Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91313
33
Sjoerdsma, Dieuke Gooitzens 
 9 aug 1785Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1652
34
Teitsma, Froukje Andries 
 9 aug 1786Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1945
35
Wassenaar, Pieter Sjoerds 
 9 aug 1786St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I92099
36
Dam, Detje Willems 
 9 aug 1787Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42342
37
Miedema, Taetske Abrahams 
 9 aug 1788Achlum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83109
38
Pautsma, Tjepke Wybrens 
 9 aug 1788Nes/Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55797
39
Terpstra, Jantje Bokkes 
 9 aug 1788Britsum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13507
40
Hoot, Aafke Arjens 
 9 aug 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10828
41
Swierstra, Bartele Johannes 
 9 aug 1789Jorwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I86830
42
Postma, Kei Bouwes 
 9 aug 1792Surhuisterveen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70478
43
Roorda, Dirkje Jacobs 
 9 aug 1794Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15702
44
Boersma, Trijntje Sytzes 
 9 aug 1795Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9144
45
Buwalda, Eelke Klazes 
 9 aug 1795Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20130
46
Wierda, Welmoed Jans 
 9 aug 1795Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19588
47
Visser, Symen Sjardes 
 9 aug 1797St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65661
48
Popma, Aldert Popkes 
 9 aug 1799Boornbergum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62440
49
Norttraven, Elisabeth Nammens 
 9 aug 1801Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I102046
50
Dreyer, Arjen Fopkes 
 9 aug 1802Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I601

1 2 3 4 Volgende»


Overleden

Treffers 1 t/m 50 van 140

1 2 3 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Overleden   Persoon-ID 
1
Cornelis, Frytsen 
 9 aug 1811 I68859
2
Werf, Haike Pieters van der 
 9 aug 1813Drachten Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66661
3
Bekius, Allert Douwes 
 9 aug 1815Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17421
4
Sjoerts, Sara 
 9 aug 1820Wirdum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91169
5
Brens, Roelof Johannes 
 9 aug 1824Workum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58631
6
Tymens, Dirkjen 
 9 aug 1824Baijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65684
7
Werkman(s), Sjouke Pieters 
 9 aug 1825Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14435
8
Berends, Trijntje 
 9 aug 1826Stedum, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72225
9
Gros, Kornelis Luitsens 
 9 aug 1826Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6421
10
Prins, Johannes Doekes 
 9 aug 1826Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101647
11
Sikkema, Adriaantje Jans 
 9 aug 1826Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79447
12
Dorenbos, Reynder Jans 
 9 aug 1827Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97192
13
Aans, Lijsbert 
 9 aug 1828Driesum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I63867
14
Braaksma, Tjerk Ieskes 
 9 aug 1828Hantum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101620
15
Hellinga, Abe Sierks 
 9 aug 1828Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7567
16
Papma, Antje Fransen 
 9 aug 1828Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5390
17
Straatsma, Frans Eeltjes 
 9 aug 1828Lichtaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9007
18
Bloemstra, Folkert Gerbens 
 9 aug 1829Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97676
19
Cornelis, Tryntje 
 9 aug 1831Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I89407
20
Hiemstra, Mame Annes 
 9 aug 1831Hantumhuizen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106391
21
Wynia, Renske Hartmans 
 9 aug 1831Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I27734
22
Braaksma, Tjietze Boyens 
 9 aug 1833Maastricht, province of Limburg Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6800
23
Iest, Joukje Douwes 
 9 aug 1834Opeinde Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I52955
24
Faber, Pieter Luitjes 
 9 aug 1836Harlingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82446
25
Fokkes, Sjoukjen 
 9 aug 1836Kollumerzwaag Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61353
26
Slim, Minkje Cornelis 
 9 aug 1836 I13072
27
de Lover, Aafke Hendriks 
 9 aug 1839Sneek Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I101317
28
Keizer, Klaas Alberts 
 9 aug 1839Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I37141
29
Bontekoe, Sipke Gosses 
 9 aug 1842Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I25153
30
Geest, Pieter Johannes van der 
 9 aug 1843Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I97870
31
Boersma, Tjeerd Andries 
 9 aug 1845Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4872
32
Friesema, Harmen Jientjes 
 9 aug 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3502
33
Meyer, Hendrik Oeges 
 9 aug 1845 I49997
34
van Velden, Stillborn Antonie 
 9 aug 1845Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I28108
35
Bokma, Jippe Bokkes 
 9 aug 1846Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19815
36
Faber, Joeke Jans 
 9 aug 1846Blija Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23404
37
Olivier, Stillborn Sybrens 
 9 aug 1846St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50830
38
Osinga, Hiske Jacobs 
 9 aug 1846Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7390
39
Ley, Meindert Gerrits 
 9 aug 1847Hardegarijp Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I62370
40
Stienstra, Dieuwke Sjoerds 
 9 aug 1848 I33103
41
Bakker, Grietje Jans 
 9 aug 1849Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I9999
42
Dijkstra, Jeltje Klazes 
 9 aug 1849 I8105
43
Semler, Maria Louisa 
 9 aug 1849 I48295
44
Tiken, Otte Dirks 
 9 aug 1849 I50600
45
Woude, Dirk Sikkes van der 
 9 aug 1850 I40813
46
van Dijk, Trijntje Joukes 
 9 aug 1851 I29700
47
Roersma, Hendrikje Sytses 
 9 aug 1852 I40762
48
Tilma, Arjaantje Willems 
 9 aug 1852 I13288
49
Kraaij, Evertje 
 9 aug 1854Putten, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68623
50
Boomsma, Lijsbeth Douwes 
 9 aug 1857Niawier Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I4889

1 2 3 Volgende»


Getrouwd

Treffers 1 t/m 50 van 50

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Getrouwd   Persoon-ID 
1
Wopkes, Johannes 
Sjoerds, Jeltie 
 9 aug 1716Franeker Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45282
I45283
2
Jentjes, Edger 
Heeres, Jissel 
 9 aug 1739Hichtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69913
I69914
3
Diemers, Roelof 
Door, Elisabeth 
 9 aug 1744Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I88278
I88279
4
Ypes, Romke 
Sierks, Aaltje 
 9 aug 1744Boksum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78829
I78830
5
Luitjens, Luitje 
Ulbes, Gatske 
 9 aug 1750Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12980
I12981
6
Tinga, Ids 
Gruisma, Geertruida 
 9 aug 1761Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I69586
I69587
7
Heyde, Mathijs van der 
van Straten, Anna 
 9 aug 1767Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I82834
I82835
8
Jacobs, Fedde 
Lieuwes, Grietje 
 9 aug 1771Tietjerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I23536
I94129
9
Fransen, Geert 
Jitzes, Ynske 
 9 aug 1772Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45090
I45091
10
Molen, Harke Ties van der 
Jans, Hijke 
 9 aug 1772Uithuizermeeden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95218
I95219
11
Dol, Jan Jans 
Slinger, Korneliske Pieters 
 9 aug 1789Niehove, province of Groningen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I99859
I99858
12
Douwes, Jan 
Hendriks, Grietje 
 9 aug 1789Wijnaldum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I90770
I90771
13
Plantinga, Foppe Wybrens 
Reitsma, Wytske Harmens 
 9 aug 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11009
I11010
14
Rientzes, Jan 
Halbes, Hiltie 
 9 aug 1789Berlikum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I91820
I91821
15
Siderius, Dirk Everts 
Gorter, Grietje Johannes 
 9 aug 1789Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12930
I12931
16
Steenstra, Gerrit Thomas 
Koning, Sibbeltje Jans 
 9 aug 1789IJsbrechtum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73854
I73855
17
Winkler, Luitjen Tiberius 
Wybrens, Jantje 
 9 aug 1795Baard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I70632
I70633
18
Hatto, Sjoerd Hendriks 
Westra, Hinke Sieberens 
 9 aug 1801Drogeham Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I66656
I66657
19
Porte, Sake Pieters 
Burmania, Jeltje Pieters 
 9 aug 1801Schingen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12363
I12364
20
Wijngaarden, Kornelis Jans 
Haanstra, Akke Arjens 
 9 aug 1801Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I39954
I39955
21
Jong, Yde Jans de 
Lauerman, Wytske Minnes 
 9 aug 1807Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I13745
I13746
22
Hoekstra, Gaele Gaeles 
Cuperus, Sjuwke Hyltjes 
 9 aug 1815Mairie Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I56399
I56400
23
Hassoldt, Fredrik Georg 
Driehuijs, Hendrika 
 9 aug 1820Amsterdam, province of Noord-Holland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83442
I83443
24
Veen, Saekle Lieuwes van der 
Hogerhuis, Dieuwke Sydses 
 9 aug 1823Wonseradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72143
I1934
25
Vries, Harmen Ypes de 
Kooi, Maaike Jans van der 
 9 aug 1823Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3414
I5771
26
Haanstra, Anne Arjens 
Groot, Trijntje Wybrens de 
 9 aug 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I10423
I8238
27
Vries, Dirk Heins de 
Ferwerda, Hyke Pieters 
 9 aug 1827Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I5757
I3238
28
Roopstra, Lieuwe Tjebbes 
Bijlsma, Aaltje Jans (aka Bijlstra) 
 9 aug 1831Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80919
I57127
29
Norberhuis, Hendrik Uilkes 
de Vries, Tietje Baukes 
 9 aug 1834Westdongeradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68581
I68582
30
Veenstra, Harmen Lieuwes 
Riddersma, Antje Jans 
 9 aug 1834Achtkarspelen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78019
I78022
31
Postma, Hobbe Hobbes 
Laverman, Romkje Johannes 
 9 aug 1835Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I93003
I12388
32
Soldaat, Frans Romkes 
Groothof, Tjitske Meints 
 9 aug 1836Tietjerksteradeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105010
I19238
33
Jellema, Siebe Freriks 
Meer, Lijsbert Klazes van der 
 9 aug 1838Idaarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72812
I72813
34
Kuik, Dirk Bartelds 
Vis, Trijntje Hendriks 
 9 aug 1855Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I61022
I61023
35
Rienks, Klaas Rienks 
Sybesma, Tjitske Rutgers 
 9 aug 1856Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53264
I38526
36
de Haas, Jitze Doedes 
Rijpstra, Zwaantje Jans 
 9 aug 1860Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I30405
I19540
37
Palma, Jan Willems 
Zittema, Wytske Gerrits 
 9 aug 1866Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I8220
I37156
38
Posthumus, Sybren Dirks 
Vlag, Sijke Abes van der 
 9 aug 1866Menaldumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I65239
I64769
39
Bouma, Lammert Mients 
Monsma, Wytske Eelkes 
 9 aug 1879Dantumadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15551
I94639
40
Ypes, Albertus Pieters 
Ley, Atje Allerts van der 
 9 aug 1882Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I59429
I31814
41
Sipma, Klaas Idzes 
Woude, Jantje Pieters van der 
 9 aug 1883Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I53711
I53706
42
Hoogland, Pieter Jans 
Feenstra, Hiltje Jans 
 9 aug 1888Leeuwarderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I58986
I99294
43
Meinsma, Marten Sjoerds 
Lyklema, Corneliske Tjallings 
 9 aug 1888Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103887
I103886
44
Dijkman, Koenraad Johannes 
Vlaskamp, Gelske Wybrens 
 9 aug 1890Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I194
I195
45
Motshagen, Willem 
Zagema, Dirkje Ydes 
 9 aug 1900City of Utrecht Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I105714
I30492
46
Jensma, Theunis Jans 
Bakker, Akke Tjibbes 
 9 aug 1906Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I19390
I103521
47
Nijp, Christ Ydes 
Bakker, Trijntje Tymens 
 9 aug 1906Het Bildt Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6121
I6122
48
Steenhuisen, Willem Jans 
Bosch, Nieske Renzes 
 9 aug 1910Ferwerderadeel Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I41423
I36568
49
Schaaf, Wybren Pieters van der 
Hovenier, Maria 
 9 aug 1928Apeldoorn, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64073
I100390
50
Broersma, Harmen 
Nicolai, Anna Sytses 
 9 aug 1951 I41870
I41869

Doop

Treffers 1 t/m 50 van 70

1 2 Volgende»

 #   Familienaam, Voorna(a)m(en)   Doop   Persoon-ID 
1
Reiners, Sijke 
 9 aug 1674Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I75753
2
Sybes, Bartel 
 9 aug 1696Leeuwarden Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I42700
3
Bauckes, Wijtse 
 9 aug 1702Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I44834
4
Offes, Simkjen 
 9 aug 1702Marrum/Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I74372
5
Hendericks, Feijcke 
 9 aug 1711Blija/Hogebeintum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I20199
6
Tabes, Ype 
 9 aug 1720Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I87660
7
Eelkes, Joute 
 9 aug 1722Rijperkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I47394
8
Gerryts, Pyter 
 9 aug 1722Holwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2800
9
Hotzes, IJsbrandt 
 9 aug 1733Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I104874
10
Jans, Sytske 
 9 aug 1744Finkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I17661
11
Kuik, Barteld Dirks 
 9 aug 1744St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2445
12
Luitingh, Gerrit Alberts 
 9 aug 1744Harderwijk, province of Gelderland Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I96171
13
Tjerks, Nyske 
 9 aug 1744Wommels/Hidaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46222
14
Alberts, Sjoukje 
 9 aug 1750Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78197
15
Boonstra, Pijter Alles 
 9 aug 1750Hallum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6057
16
Post, Jan Jans 
 9 aug 1761St. Annaparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I1677
17
Pytters, Jan 
 9 aug 1761Oudkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I83543
18
Renderts, Baukje 
 9 aug 1761Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I46568
19
Teunes, Yttje 
 9 aug 1761Hantum/Hantumhuizen/Hantumeruitburen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103128
20
de Boer, Sijke Jarigs 
 9 aug 1767Makkum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106332
21
Ferwerda, Andries Doekes 
 9 aug 1767Ferwerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I45746
22
Hendriks, Andries 
 9 aug 1767Westernijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I3331
23
Joukes, Menze 
 9 aug 1767Oostrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I14696
24
Radema, Bartel Oedzes 
 9 aug 1767Kollum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I50568
25
Sipkes, Gerritje 
 9 aug 1767Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I85736
26
Jacobs, Jan 
 9 aug 1772Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I80353
27
Jepma, Sas Rienks 
 9 aug 1772Engelum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I100847
28
Kooy, Kornelis Kornelis 
 9 aug 1772Vrouwenparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I79572
29
Lieuwes, Seeske 
 9 aug 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I73043
30
Postma, Wiebe Lolkes 
 9 aug 1772Koudum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I72762
31
van Dijk, Gaatske Harmens 
 9 aug 1772Ternaard Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I48585
32
de Haan, Jikke Scheltes 
 9 aug 1776Woudsend Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I106859
33
Bandsma, Evert Sapes 
 9 aug 1778Oosternijkerk Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I16989
34
Bijlstra, Bauke Pieters 
 9 aug 1778Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I647
35
Brouwer, Taeke Thomas 
 9 aug 1778Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I94776
36
Buisch, Gerrytje (Geertje) Fredriks 
 9 aug 1778Weidum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I95295
37
Pytters, Sibbeltje 
 9 aug 1778St. Jacobiparochie Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I78203
38
Sikma, Cornelis Aukes 
 9 aug 1778Oudwoude Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I64715
39
Visser, Freerk Lieuwes 
 9 aug 1778Wierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I12130
40
Bakker, Cornelis Heins 
 9 aug 1789Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I55547
41
Bakker, Rinske Heins 
 9 aug 1789Finkum/Hijum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I7848
42
Boelstra, Tytje Tjeerds 
 9 aug 1789Stiens Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I33204
43
Gercama, Knierke Johannes 
 9 aug 1789Dongjum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I103645
44
Huizinga, Evertje Sjoerds 
 9 aug 1789Engwierum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I34467
45
Vries, Yfke Johannes de 
 9 aug 1789Marrum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I15094
46
Wurdema, Hendrik Hendriks 
 9 aug 1789Wanswerd Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I6514
47
Ewal, Arend Pieters 
 9 aug 1792Wijns Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I68713
48
Andrae, Hendrik Roelofs 
 9 aug 1795Genum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I2171
49
Boonstra, Merk Jacobs 
 9 aug 1795Oudehaske/Haskerhorne Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I11526
50
Broekstra, Rindert Johannes 
 9 aug 1795Burum Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats I57223

1 2 Volgende»